Aktualności

kartka

————————————————————————————————————————————————–

Współfinansowanie inwestycji w gazownictwie

pzits-logo
Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych zaprasza na sympozjum „Współfinansowanie inwestycji w gazownictwie”. Sympozjum odbędzie się 14 stycznia 2015 roku o godzinie 10.00 w Warszawie, w Domu Technika NOT, ul. Czackiego 3/5 (sala B, III piętro). Zapraszamy!

Do pobrania — karta zgłoszenia, zaproszenie

Tematyka sympozjum:

1. Współfinansowanie inwestycji systemowych w systemie gazociągów przesyłowych — Jan Chadam Prezes Zarządu Gaz-System S.A.

2. Wykorzystanie środków UE w starej perspektywie i programowanie nowej — Ministerstwo Gospodarki: Małgorzata Szymańska — Dyrektor Dep. Ropy i Gazu, Agnieszka Michalska — Dyrektor Dep. Funduszy Europejskich.

3. Realizacja projektów infrastrukturalnych finansowanych z funduszy UE w świetle do-świadczeń INiG — Szymon Kawa, Jakub Nieciuński — Instytut Nafty i Gazu w Krakowie

4. Doświadczenia w pozyskiwaniu środków pomocowych na realizację przedsięwzięć ba-dawczo rozwojowych — Marek Dalka PNO Consultants Sp. z o.o.

5. Doświadczenia PGNiG S.A. w wykorzystaniu środków UE — Grzegorz Gałek PGNiG S.A.

6. Doświadczenia z wykorzystania środków UE w inwestycjach gazowych sieci dystrybucyjnych — Elżbieta Siekierska PSG

7. Realizacja inwestycji współfinansowanych z punktu widzenia wykonawcy inwestycji — Paweł Stańczak — PGNiG Technologie S.A.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w sympozjum i przesłanie faksem na nr (22) 826-28-94 lub pocztą elektroniczną na e-mail:biuro@pzits.pl. Dodatkowych informacji o sympozjum udziela Mirosława Gębska, nr tel./faks(22) 826-28-94.

————————————————————————————————————————————————–

Jubileusz 95-lecia powstania PZITS

W dniu 4 października 2014 roku w Iwkowej w Bacówce „Biały Jeleń” odbyły się uroczystości Jubileuszowe 95-lecia powstania naszego Zrzeszenia. Początki Zrzeszenia sięgają 1919 roku. Uroczystości były powiązane z wyjazdowym posiedzeniem Zarządu Głównego i jego Prezydium. W uroczystościach uczestniczył jako gość honorowy mgr inż. Andrzej Roch Dobrucki Prezes Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

jubil

Uroczystość otworzyła i powitała wszystkich obecnych Prezes Zarządu Głównego Kol. Krystyna Korniak-Figa. Następnie na prośbę Kol. Prezes zebrani uczcili minutą ciszy wszystkich zmarłych członków Zrzeszenia.

W swoim wystąpieniu Kol. Prezes powiedziała m.in. „Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych w okresie 95 lat przeszło wiele zmian. Dotyczyły one nazwy Zrzeszenia, obszaru terytorialnej działalności, zakresu aktywności merytorycznej, liczby oddziałów, liczby członków i wielu innych czynników. W tym czasie zaszły w Polsce bardzo istotne przeobrażenia zarówno w sferze społeczno-politycznej, ekonomicznej, a także w nauce i technice, co miało istotny wpływ na kształtowanie działalności Zrzeszenia i możliwości jej prowadzenia. Odpowiedzią na te zmiany Zrzeszenie reagowało zmieniając statut, struktury organizacyjne, a także swoją nazwę. Wyraziła także uznanie dla osób, które były zaangażowane w działalność Zrzeszenia stwierdzając m.in. Odnotowane osiągnięcia Zrzeszenia w okresie 95 lat są efektem pracy wielu ludzi, aktywnych działaczy, którzy Zrzeszenie powołali do życia i w nim pracowali oraz tysięcy Członków organizacji. Zatem są to efekty pracy wielu osób w ramach kilku pokoleń obywateli Polski”.

Kończąc swoje wystąpienie Kol. Krystyna Korniak–Figa stwierdziła „Patrząc dzisiaj na dziewięćdziesięciopięcioletnią działalność Zrzeszenia i jego wkład w rozwój techniki sanitarnej, należy wyrazić głębokie uznanie tym ludziom, którzy Zrzeszenie do życia powołali, tworzyli i rozwijali”.

1x

Po wystąpienia Prezesa najważniejsze wydarzenia z historii decydujące o rozwoju i osiągnięciach PZITS przedstawił wiceprezes Zarządu Głównego Kol. Mieczysław Menżyński w prezentacji pt „95 lat Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, rys historyczny 1919 – 2014”. Prezentacja stanowi załącznik do niniejszej informacji — [pobierz]. Kol Mieczysław Menżyński przypomniał także osoby już nie żyjące, które w istotny sposób przyczyniły się do rozwoju Zrzeszenia.

W dalszej części głos zabrał Prezes Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa mgr inż. Andrzej Roch Dobrucki, który wręczył Koleżance Prezes okolicznościowy adres z gratulacjami i wyrazami szczerego uznania i życzeniami wszelkiej pomyślności i sukcesów w dalszej działalności Zrzeszenia. Następnie miały miejsce wystąpienia koleżanek i kolegów, którzy wspominali wydarzenia ze swojej działalności w Zrzeszeniu, a także osoby z nimi związane.
Uroczystość zakończyło spotkanie koleżeńskie z okolicznościową lampką szampana i tortem 95-lecia. Więcej zdjęć w katalogu w galerii zdjęć.

2x