Aktualności

Jubileusz 95-lecia powstania PZITS

W dniu 4 października 2014 roku w Iwkowej w Bacówce „Biały Jeleń” odbyły się uroczystości Jubileuszowe 95-lecia powstania naszego Zrzeszenia. Początki Zrzeszenia sięgają 1919 roku. Uroczystości były powiązane z wyjazdowym posiedzeniem Zarządu Głównego i jego Prezydium. W uroczystościach uczestniczył jako gość honorowy mgr inż. Andrzej Roch Dobrucki Prezes Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

jubil

Uroczystość otworzyła i powitała wszystkich obecnych Prezes Zarządu Głównego Kol. Krystyna Korniak-Figa. Następnie na prośbę Kol. Prezes zebrani uczcili minutą ciszy wszystkich zmarłych członków Zrzeszenia.

W swoim wystąpieniu Kol. Prezes powiedziała m.in. „Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych w okresie 95 lat przeszło wiele zmian. Dotyczyły one nazwy Zrzeszenia, obszaru terytorialnej działalności, zakresu aktywności merytorycznej, liczby oddziałów, liczby członków i wielu innych czynników. W tym czasie zaszły w Polsce bardzo istotne przeobrażenia zarówno w sferze społeczno-politycznej, ekonomicznej, a także w nauce i technice, co miało istotny wpływ na kształtowanie działalności Zrzeszenia i możliwości jej prowadzenia. Odpowiedzią na te zmiany Zrzeszenie reagowało zmieniając statut, struktury organizacyjne, a także swoją nazwę. Wyraziła także uznanie dla osób, które były zaangażowane w działalność Zrzeszenia stwierdzając m.in. Odnotowane osiągnięcia Zrzeszenia w okresie 95 lat są efektem pracy wielu ludzi, aktywnych działaczy, którzy Zrzeszenie powołali do życia i w nim pracowali oraz tysięcy Członków organizacji. Zatem są to efekty pracy wielu osób w ramach kilku pokoleń obywateli Polski”.

Kończąc swoje wystąpienie Kol. Krystyna Korniak–Figa stwierdziła „Patrząc dzisiaj na dziewięćdziesięciopięcioletnią działalność Zrzeszenia i jego wkład w rozwój techniki sanitarnej, należy wyrazić głębokie uznanie tym ludziom, którzy Zrzeszenie do życia powołali, tworzyli i rozwijali”.

1x

Po wystąpienia Prezesa najważniejsze wydarzenia z historii decydujące o rozwoju i osiągnięciach PZITS przedstawił wiceprezes Zarządu Głównego Kol. Mieczysław Menżyński w prezentacji pt „95 lat Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, rys historyczny 1919 – 2014”. Prezentacja stanowi załącznik do niniejszej informacji — [pobierz]. Kol Mieczysław Menżyński przypomniał także osoby już nie żyjące, które w istotny sposób przyczyniły się do rozwoju Zrzeszenia.

W dalszej części głos zabrał Prezes Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa mgr inż. Andrzej Roch Dobrucki, który wręczył Koleżance Prezes okolicznościowy adres z gratulacjami i wyrazami szczerego uznania i życzeniami wszelkiej pomyślności i sukcesów w dalszej działalności Zrzeszenia. Następnie miały miejsce wystąpienia koleżanek i kolegów, którzy wspominali wydarzenia ze swojej działalności w Zrzeszeniu, a także osoby z nimi związane.
Uroczystość zakończyło spotkanie koleżeńskie z okolicznościową lampką szampana i tortem 95-lecia. Więcej zdjęć w katalogu w galerii zdjęć.

2x

 

————————————————————————————————————————————————–

poleko

Program targów > Czwartek 16 października > Konferencja

Konferencja

Organizator: Główna Sekcja Gospodarki Odpadami Zarząd Główny PZITS Warszawa

 

16 października, czwartek, 13:00 – 13:10

 • Tytuł: Powitanie uczestników, wprowadzenie do tematyki
 • Miejsce: Pawilon 5
  Sektor F sala konferencyjna
 • Organizator: Główna Sekcja Gospodarki Odpadami Zarząd Główny PZITS Warszawa
 • Zasady wstępu: dla uczestników targów wstęp wolny

16 października, czwartek, 13:10 – 13:30

 • Tytuł: Ochrona środowiska w praktyce
 • Opis: Szkolenie w pigułce dla przedsiębiorców w zakresie spełnienia wymogów ochrony środowiska, wynikających z obowiązujących przepisów prawnych związanych z tematyką substancji zubożających warstwę ozonową, fluorowanych gazów cieplarnianych oraz gospodarki odpadami.
 • Miejsce: Pawilon 5
  Sektor F sala konferencyjna
 • Organizator: Główna Sekcja Gospodarki Odpadami Zarząd Główny PZITS Warszawa
 • Zasady wstępu: dla uczestników targów wstęp wolny

16 października, czwartek, 13:30 – 13:40

 • Tytuł: Pytania do prelegenta
 • Miejsce: Pawilon 5
  Sektor: F sala konferencyjna
 • Organizator: Główna Sekcja Gospodarki Odpadami Zarząd Główny PZITS Warszawa
 • Zasady wstępu: dla uczestników targów wstęp wolny

16 października, czwartek, 13:40 – 13:55

 • Tytuł: Ocena oddziaływania stacji recyklingu na elementy środowiska naturalnego
 • Opis: Ocena oddziaływania na środowisko stacji recyklingu samochodów wycofanych z eksploatacji. Potencjalne konsekwencje planowanego przedsięwzięcia – eksploatacji stacji recyklingu samochodów w miejscu lokalizacji dla środowiska przyrodniczego, kulturowego oraz zdrowia ludzkiego.
 • Miejsce: Pawilon 5
  Sektor F sala konferencyjna
 • Organizator: Główna Sekcja Gospodarki Odpadami Zarząd Główny PZITS Warszawa
 • Zasady wstępu: dla uczestników targów wstęp wolny

16 października, czwartek, 13:55 – 14:00

 • Tytuł: Zakończenie
 • Miejsce: Pawilon 5
  Sektor F sala konferencyjna
 • Organizator: Główna Sekcja Gospodarki Odpadami Zarząd Główny PZITS Warszawa
 • Zasady wstępu: dla uczestników targów wstęp wolny

Wszelkie informacje o POLEKO dostępne na stronach:

www.poleko.mtp.pl — strona główna o POLEKO

www.poleko.mtp.pl/pl/poleko_w_pigulce/o_poleko/ — w skrócie

www.poleko.mtp.pl/pl/news/program_pelny_wydarzen/ — informacja o naszej konferencji