Aktualności

Program targów > czwartek > Konferencja

Konferencja

Organizator: Główna Sekcja Gospodarki Odpadami Zarząd Główny PZITS Warszawa

 

16 października, czwartek, 13:00 – 13:10

 • Tytuł: Powitanie uczestników, wprowadzenie do tematyki
 • Miejsce: Pawilon 5
  Sektor F sala konferencyjna
 • Organizator: Główna Sekcja Gospodarki Odpadami Zarząd Główny PZITS Warszawa
 • Zasady wstępu: dla uczestników targów wstęp wolny

16 października, czwartek, 13:10 – 13:30

 • Tytuł: Ochrona środowiska w praktyce
 • Opis: Szkolenie w pigułce dla przedsiębiorców w zakresie spełnienia wymogów ochrony środowiska, wynikających z obowiązujących przepisów prawnych związanych z tematyką substancji zubożających warstwę ozonową, fluorowanych gazów cieplarnianych oraz gospodarki odpadami.
 • Miejsce: Pawilon 5
  Sektor F sala konferencyjna
 • Organizator: Główna Sekcja Gospodarki Odpadami Zarząd Główny PZITS Warszawa
 • Zasady wstępu: dla uczestników targów wstęp wolny

16 października, czwartek, 13:30 – 13:40

 • Tytuł: Pytania do prelegenta
 • Miejsce: Pawilon 5
  Sektor: F sala konferencyjna
 • Organizator: Główna Sekcja Gospodarki Odpadami Zarząd Główny PZITS Warszawa
 • Zasady wstępu: dla uczestników targów wstęp wolny

16 października, czwartek, 13:40 – 13:55

 • Tytuł: Ocena oddziaływania stacji recyklingu na elementy środowiska naturalnego
 • Opis: Ocena oddziaływania na środowisko stacji recyklingu samochodów wycofanych z eksploatacji. Potencjalne konsekwencje planowanego przedsięwzięcia – eksploatacji stacji recyklingu samochodów w miejscu lokalizacji dla środowiska przyrodniczego, kulturowego oraz zdrowia ludzkiego.
 • Miejsce: Pawilon 5
  Sektor F sala konferencyjna
 • Organizator: Główna Sekcja Gospodarki Odpadami Zarząd Główny PZITS Warszawa
 • Zasady wstępu: dla uczestników targów wstęp wolny

16 października, czwartek, 13:55 – 14:00

 • Tytuł: Zakończenie
 • Miejsce: Pawilon 5
  Sektor F sala konferencyjna
 • Organizator: Główna Sekcja Gospodarki Odpadami Zarząd Główny PZITS Warszawa
 • Zasady wstępu: dla uczestników targów wstęp wolny

Wszelkie informacje o POLEKO dostępne na str:

http://poleko.mtp.pl/pl/ – strona główna  o POLEKO

http://poleko.mtp.pl/pl/poleko_w_pigulce/o_poleko/  – w skrócie

http://poleko.mtp.pl/pl/news/program_pelny_wydarzen/  – informacja o naszej konferencji