Aktualności

Akademia Lindab zaprasza na webinaria

Akademia Lindab w ramach nowej formuły szkoleń zaprasza do udziału w praktycznych webinariach prowadzonych przez ekspertów Lindab. Webinaria podzielone będą na dwa bloki merytoryczne:
· wentylacyjno-klimatyzacyjny,
· dachowo-elewacyjny.
W ramach szkoleń odbędzie się łącznie 7 tematycznych webinariów. Udział w szkoleniach jest bezpłatny, a uczestnicy szkoleń otrzymają imienne certyfikaty, potwierdzające udział w szkoleniu.

Szczegółowy zakres tematyczny webinariów oraz formularze rejestracji na poszczególne szkolenia znajdują się na stronie Akademii Lindab www.szkolenia-lindab.pl/webinaria
Liczba miejsc ograniczona – nie czekaj i zapisz się już dziś!

Kontakt w sprawie szkoleń:
tel.: 781 810 247 I 22 250 50 53
e-mail: info@szkolenia-lindab.pl

————————————————————————————————————————————————————————

ZAPROSZENIE NA WEBINARIUM SMAY – BIM DLA PROJEKTANTA

57a330e2-d5c7-40ba-98b3-8990de5a7a5e


Zapraszamy na webinarium organizowane przez Członka Wspierającego Sekcję – fimę Smay.

Termin: Wtorek, 26 maja 2020 r., Godzina 9:30
Czas trwania: 60 minut
Więcej informacji na stronie internetowej archivent.pl

————————————————————————————————————————————————————————

Podsumowanie z posiedzenia
PREZYDIUM ZARZĄDU GŁÓWNEGO PZITS
w dniu 18 maja 2020 roku

pzits-logo
Posiedzenie odbyło się w formie telekonferencji, którą przygotowała i prowadziła wiceprezes PZITS kol. Anna Bogdan.
Prezes PZITS kol. Krystyna Korniak-Figa otworzyła posiedzenie i zaproponowała jego porządek.
W trakcie obrad omawiano:

 • Opracowanie Zespołu d.s. Analizy Finansowej PZITS etap II. Podjęto w tej sprawie uchwałę nr 76/PZG/20.
 • Projekt budżetu PZITS na 2020r. Przyjęto go podejmując uchwalę nr 77/PZG/20.

Obie uchwały będą zamieszczone na stronie internetowej Zarządu Głównego.

 • Przygotowania do Zebrania Delegatów w 2020r. W związku z aktualną i przewidywaną sytuacją epidemiologiczną, Prezydium proponuje Zarządowi Glównemu, przeprowadzenie Zebrania Delegatów w dwóch etapach.

ETAP I- Zebranie Sprawozdawcze, przeprowadzone w formie głosowania delegatów przez Internet w ciągu trzech dni tj. od 22 do 24 października 2020. Będzie głównie dotyczyło przyjęcia sprawozdań organów Zarządu Głównego i podjęciu uchwał, w tym o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
ETAP II- Zebranie Wyborcze, przeprowadzone w formie stacjonarnej jednodniowe w Warszawie, poświęcone wyborom Prezesa i innych statutowych organów ZG. Termin 14 grudnia 2020r.
W związku z w/w propozycją rezygnuje się z organizacji Zebrania Delegatów w Hotelu Rudnik w Grudziądzu. Ustalono także, że materiały zjazdowe będą przesłane delegatom przez Internet.

Informacje bieżące przedstawił Sekretarz Generalny, w tym również o podjętych w sposób zdalny przez Prezydium uchwał o numerach od 71/PZG/20 do 75/PZG/20 z 10 kwietnia br. a także o zaakceptowaniu w tym samym trybie, protokołu nr 22/PZG/2020 z posiedzenia Prezydium w dniu 27 stycznia 2020r.

————————————————————————————————————————————————————————

LIDER INSTALACJI 2020 – nagroda specjalna dla POBE

pzits-logo

Konkurs LIDER INSTALACJI jest organizowany przez Grupę Medium i redakcję „Rynku Instalacyjnego” co dwa lata. Jury ocenia zgłoszone do konkursu produkty pod względem innowacyjności i rozwiązań sprzyjających środowisku oraz działań marketingowych i popularyzacji nowoczesnych technologii.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się tradycyjnie na Targach Instalacje w Poznaniu – które zaplanowane są na 18-19 listopada 2020 r. – ale już dziś „Rynek Instalacyjny” przedstawił tegorocznych zwycięzców!

W konkursie LIDER INSTALACJI 2020 Jury wyłoniło laureatów w kilku kategoriach:

MARKETING I ROZWÓJ RYNKOWY FIRMY
ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ
OGRZEWNICTWO – technologie i produkty
WENTYLACJA I KLIMATYZACJA – TECHNOLOGIE I PRODUKTY

Logo_i_statuetka_Lider_Instalacji_2020

W konkursie LIDER INSTALACJI 2020 przyznano także dwie NAGRODY SPECJALNE. Jedna z nich została przyznana Porozumieniu Branżowemu na rzecz Efektywności Energetycznej POBE za integrację branży w obliczu najważniejszych wyzwań stojących przed nami w budownictwie, ogrzewnictwie, wentylacji i klimatyzacji.

Uzasadnienie wyróżnienia:
POBE przedstawia opinie i stanowiska branży HVAC, w tym m.in. do: projektu Polityki Energetycznej Polski 2040, Planu na Rzecz Energii i Klimatu 2030, Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Wspiera kampanię „Dom bez rachunków”, przygotowuje poradniki i wspiera informacyjnie instalatorów i branżę m.in. w czasach pandemii. Główne cele POBE to troska o zdrowie i bezpieczeństwo energetyczne obywateli Polski, walka o poprawę jakości środowiska naturalnego, wspólne zmagania związane z wdrażaniem ambitnej polityki klimatycznej w Polsce. Do Porozumienia przystąpiły:

Główna Sekcja Ciepłownictwa, Ogrzewnictwa, Wentylacji i Inżynierii Atmosfery PZITS,
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji,
Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV,
Stowarzyszenie Energooszczędne Domy Gotowe,
Stowarzyszenie Polska Wentylacja,
Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła,
Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych.

————————————————————————————————————————————————————————

Raport GKL – kwiecień 2020

pzits-logo
Zapraszamy do zapoznania się z raportem Głównej Komisji Legislacyjnej z kwietnia 2020 r. W raporcie m.in.: odnośniki do dyrektyw UE, krajowych ustaw i rozporządzeń oraz norm opublikowanych przez Polski Komitet Normalizacyjny.

————————————————————————————————————————————————————————

Życzenia wielkanocne

zyczenia2020

————————————————————————————————————————————————————————

Komunikat w związku z zagrożeniem epidemiologicznym

pzits-logo
Szanowni Państwo,
w związku z zagrożeniem epidemiologicznym COVID-19 mając na uwadze zachowanie niezbędnych środków ostrożności od dnia 16 marca 2020 r., aż do odwołania Biuro Zarządu Głównego PZITS będzie zamknięte dla interesantów i przechodzi na pracę zdalną.

Kontakt z pracownikami Biura jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonów komórkowych:
Sekretarz Generalny- Andrzej Pieniążek e-mail: andrzej.pieniazek@pzits.pl, tel.: +48 666 863 217
Sekretariat: Katarzyna Gębska, Mirosława Gębska e-mail: biuro@pzits.pl tel.: +48 602 252 601,
+48 608 352 721

————————————————————————————————————————————————————————

Konferencja STORMWATER POLAND 2020

pzits-logo
Zbliża się kolejna, czwarta edycja STORMWATER POLAND. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych już po raz kolejny objęło patronatem konferencję.
Przewodnie hasło konferencji STORMWATER POLAND 2020, odbywającej się w dniach 3-5 marca 2020 roku w Gdańsku, to: „Deszcz inspiracji”.
W opinii wielu Uczestników poprzednich edycji to właśnie inspirowanie do całkiem nowego podejścia do wód opadowych było zawsze walorem Stormwater Poland. Retencjapl wspierając się na wiedzy i doświadczeniu swojego Komitetu Naukowego i Ekspertów stara się być od samego początku pionierem nowoczesnego gospodarowania wodami opadowymi. Chcemy aby woda była traktowana jak cenny zasób. Chcemy ustalać nowe, lepsze standardy, integrować środowisko i wyznaczać nowe trendy. W tym roku pragniemy rozszerzyć tematykę konferencji o zarządzanie w sytuacji powodzi w miastach, o cieki w miastach, jak również zaprosić do uczestnictwa w konferencji reprezentantów z krajów ościennych i naszego regionu Europy.
Więcej informacji: stormwater.retencja.pl
Formularz rejestracji: [pobierz]

————————————————————————————————————————————————————————

Pismo w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

pzits-logo

Zapraszamy do zapoznania się z treścią pisma do Pani Jadwigi Emilewicz – Minister Rozwoju, w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego [pobierz]

————————————————————————————————————————————————————————

Porozumienie w sprawie współdziałania Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa

pzits-logo

Zapraszamy do zapoznania się z treścią porozumienia z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie współdziałania Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa [pobierz]

————————————————————————————————————————————————————————

Eksploatacja i zagrożenia ujmowanych wód podziemnych oraz zagadnienia związane z technologiami bezwykopowymi

pzits-logo
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, a w szczególności hydrogeologów i hydrotechników zajmujących się projektowaniem i eksploatacją ujęć wód podziemnych, jak również eksploatatorów ujęć wody oraz osoby związane z gospodarką wodną. XXIII edycja konferencji stanowi kontynuację cyklu „Problemy wykorzystania wód podziemnych w gospodarce komunalnej” (8-9 września 2020 r.) organizowanego od 1977 roku. Dominująca tematyka hydrogeologiczna została wzbogacona o dodatkowe zagadnienia, które mamy nadzieję pozwolą zintegrować współpracujące środowiska dla wymiany doświadczeń i nawiązania nowych kontaktów w zakresie badawczym oraz inżynieryjnym. Dla promocji i poszerzenia możliwości udziału w konferencji, w tej odsłonie wydarzenie odbędzie się w Łodzi.

Aktualne informacje o konferencji znajdują się na stornie internetowej www.knt.czest.pl

————————————————————————————————————————————————————————

Raport GKL – styczeń 2020

————————————————————————————————————————————————————————

POSIEDZENIE PREZYDIUM ZARZĄDU GŁÓWNEGO PZITS
w dniu 27 stycznia 2020r. w Warszawie

pzits-logo
Posiedzenie prowadziła Prezes PZITS kol. Krystyna Korniak-Figa. Przyjęto porządek obrad, a następnie protokół nr 21/PZG/2019 z posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego w dniu 16 grudnia 2019 roku w Warszawie.
Następnie omawiano przygotowania do organizacji Zjazdu Delegatów, który odbędzie się w dniach 22-24 października 2020 w hotelu RUDNIK w Grudziądzu tzn:

 • zaakceptowano projekt umowy z hotelem którą opracowało we współpracy z hotelem biuro ZG
 • przyjęto harmonogram prac przygotowawczych do Zjazdu
 • przyjęto wstępnie program Zjazdu
 • postanowiono powołać Komisję Statutową, która przygotuje na podstawie opinii Oddziałów i Zarządu Głównego propozycje ewentualnych zmian w Statucie PZITS. Przewodniczącym tej komisji będzie kol. Jan Pawełek, a jej członkami przedstawiciele zgłoszeni przez Oddziały.
 • Ustalono, że Główna Komisja Legislacyjna przygotuje na Zjazd aktualizację regulaminów Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego.

W dalszej części posiedzenia omawiano ponownie projekt regulaminu Głównej Komisji Nagród i Odznaczeń. Wprowadzono do niego poprawki, w tym również dotyczące RODO. Będzie on przedstawiony do zatwierdzenia na następnym posiedzeniu Prezydium i Zarządu Głównego. Zaakceptowano także wykaz innych regulaminów, którymi Główna Komisja Legislacyjna zajmie się w 2020 roku i w następnej kadencji.
Informacje bieżące przedstawił Sekretarz Generalny.

————————————————————————————————————————————————————————

2nd IWA Polish Young Water Professionals Conference

pzits-logo
IWA
Zapraszamy do udziału w konferencji, której patronuje PZITS:
Emerging Technologies in Water and Wastewater Sector
12-14 February 2020 Warsaw, Poland
Termin rejestracji: 28 stycznia 2020
Miejsce: Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechnika
Szczegółowe informacje na stronie: www.iwa-ywp.pl

————————————————————————————————————————————————————————

Raport GKL – grudzień 2019

pzits-logo
Zapraszamy do zapoznania się z raportem Głównej Komisji Legislacyjnej z grudnia 2019 r. W raporcie m.in.: odnośniki do dyrektyw UE, krajowych ustaw i rozporządzeń oraz norm opublikowanych przez Polski Komitet Normalizacyjny.

————————————————————————————————————————————————————————

Życzenia świąteczne

kartka

————————————————————————————————————————————————————————

Posiedzenie Zarządu Głównego PZITS
w dniu 16 grudnia 2019r. w Warszawie

pzits-logo
Posiedzenie prowadziła Prezes PZITS kol. Krystyna Korniak-Figa. Wprowadzono drobne uzupełnienia do porządku obrad a po jego zatwierdzeniu przyjęto protokół nr 12/ZG/19 z posiedzenia Zarządu Głównego w dniu 23 września 2019 r. w Warszawie.
Następnie wysłuchano informacji o Warsztatach projektanta i rzeczoznawcy instalacji i sieci sanitarnych które odbyły się w dniach 3-4 października br. przedstawioną przez Wiceprezes PZITS kol. Annę Bogdan. Zostały one bardzo wysoko ocenione przez uczestników zarówno pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym. Członkom komitetu organizacyjnego oraz prelegentom z Zarządu Głównego wręczono adresy z podziękowaniami zaś Zarząd Główny wyraził szczególne podziękowania za ich organizację kol. Annie Bogdan.
Wyniki pracy zespołu d.s. analizy finansowej PZITS przedstawiła przewodnicząca zespołu Kol. Sylwia Prabucka. Były one również omawiane na posiedzeniu Prezydium. Zaakceptowano jego ustalenia o akceptacji pracy zespołu i o konieczności uzyskania odpowiedzi na ankietę zespołu od wszystkich Oddziałów, Głównych Sekcji ,Głównych Komisji i Członków Zarządu Głównego do 15 stycznia 2020r. Ustalono również ze II etap pracy zespołu zostanie skonsultowany z Prezesami Oddziałów na spotkaniu w dniu 27.01.2020r.
W dalszej części posiedzenia podjęto następujące uchwały:

 • uchwalę nr 32/ZG/19 w.s. akceptacji uzupełnień w Regulaminie Głównej Komisji Nagród i Odznaczeń które przedstawiła Wiceprezes Kol. Anna Bogdan oraz zgłoszonych w trakcie posiedzenia.
 • uchwałę nr 33/ZG/19 w.s. akceptacji następujących uchwał Prezydium:
  • nr 65/PZG/19 z 18 listopada br.
  • nr 66/PZG/19, nr 67/PZG/19 oraz nr 69/PZG/19 i nr 70/PZG/19 wszystkie z 16 grudnia 2019r.
 • uchwałę nr 34/ZG/19 w.s. wyrażenia zgody na uzyskanie przez Oddział w Opolu osobowości prawnej
 • uchwałę nr 35/ZG/19 w.s. miedzy innymi ustalenia wysokości składki członkowskiej na 2020r.

/wszystkie wyszczególnione wyżej uchwały będą umieszczone na stronie Zarządu Głównego/
Następnie Zarząd Główny zaakceptował następujące propozycje Prezydium dotyczące organizacji w 2020 roku Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego PZITS,

 • przyjęto deklarację Oddziału PZITS w Toruniu o zorganizowanie Zjazdu w Hotelu Rudnik w Grudziądzu przy współpracy Oddziału i Zarządu Głównego
 • termin Zjazdu 22-24 października 2020 rok
 • liczba uczestników ok.125 osób
 • liczba delegatów z Oddziałów: 1 delegat na 120 członków, (nie obejmuje ona, członków obecnego Zarządu Głównego, Prezesów Oddziałów, członków GKR i GSK, Przewodniczących Głównych Sekcji i Głównych Komisji, Przewodniczącej zespołu d.s. finansów PZITS, Delegatów do R.K.F.S.N-T NOT, Członków Honorowych, Redaktorów czasopism N-T, biura ZG).

Informacje bieżące przedstawił Sekretarz Generalny.
Na zakończenie posiedzenia Prezes PZITS Krystyna Korniak-Figa złożyła uczestnikom posiedzenia i za ich pośrednictwem Członkom Stowarzyszenia, życzenia Świąteczne i Noworoczne.

————————————————————————————————————————————————————————

POSIEDZENIE PREZYDIUM ZARZĄDU GŁÓWNEGO PZITS
w dniu 16 grudnia 2019r. w Warszawie

pzits-logo
Z upoważnienia Prezes PZITS Pani Krystyny Korniak-Figa posiedzenie prowadził Sekretarz Generalny Kol. Andrzej Pieniążek. Przyjęto porządek obrad, a następnie protokół nr 20/PZG/2019 z posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego w dniu 23 września 2019 roku w Warszawie.
W dalszej części posiedzenia omawiano opracowanie Zespołu d.s. Analizy Finansowej PZITS dotyczące realizacji I-ego etapu pracy Zespołu. Zarekomendowano Zarządowi Głównemu przyjęcie tego opracowania do kontynuacji proponując jego skomasowanie i uwzględnienie w nim ankiet z Oddziałów, Głównych Sekcji, Głównych Komisji i od członków Zarządu Głównego od których jeszcze ich nie uzyskano ustalając ze powinno to nastąpić nie później jak do 15 stycznia 2020r.
Następnie Wiceprezes PZITS kol. Anna Bogdan przedstawiła uzupełnienia do Regulaminu Głównej Komisji Nagród i Odznaczeń które będą przedstawione do akceptacji Zarządowi Głównemu.
Podjęto również następujące uchwały:
 • Nr 66/PZG/19 w sprawie terminarza posiedzeń Prezydium i Zarządu Głównego w I-ym półroczu 2020r.
 • Nr 67/PZG/19 w sprawie przyjęcia firmy SMAY z Krakowa poczet członków wspierających PZITS
 • Nr 68/PZG/19 w sprawie uzyskania przez Oddział w Opolu osobowości prawnej
 • Nr 69/PZG/19 w sprawie nadania Godności Zasłużonego Seniora PZITS
 • Nr 70/PZG/19 w sprawie przyznania Honorowych Odznak PZITS.

Wszystkie uchwały będą przedstawione do zatwierdzenia Zarządowi Głównemu.
Następnie podjęto ustalenia dotyczące ilości uczestników, daty i miejsca Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego PZITS w 2020r., które będą przedstawione Zarządowi Głównemu.

————————————————————————————————————————————————————————

Raport GKL – listopad 2019

pzits-logo
Zapraszamy do zapoznania się z raportem Głównej Komisji Legislacyjnej z listopada 2019 r. W raporcie m.in.: odnośniki do dyrektyw UE, krajowych ustaw i rozporządzeń oraz norm opublikowanych przez Polski Komitet Normalizacyjny.

————————————————————————————————————————————————————————

Szczyt REHVA 2019

W dniach 4-5 listopada 2019 r. odbył się w Brukserli coroczny Szczyt REHVA.
Pierwszy dzień spotkania poświęcony był profesjonalnej współpracy sieci wśród członków REHVA, osób wspierających REHVA i interesariuszy z siedzibą w Brukseli, pracujących w obszarze budownictwa, efektywności energetycznej i jakości środowiska wewnętrznego. Szczyt koncentrował się na najnowszych działaniach REHVA poprzez spotkania komitetów tematycznych, a także organizację warsztatów projektowych UE na temat unijnego systemu kwalifikacji zawodowych na temat standardów CEN-EPB.
Podczas drugiego dnia odbyła się konferencja, której tematem wiodącym było „Dostarczanie zdrowych budynków o zerowej emisji dwutlenku węgla do 2050 r.” Zaprezentowano polityki UE dotyczące gospodarki bezemisyjnej z wysokowydajnymi i zdrowymi budynkami. Celem było omówienie rozwiązań, które są niezbędne w sektorze HVAC i budownictwa, aby osiągnąć ambitne cele środowiskowe. Konferencja była podzielona na 3 sesje:

SESJA 1 – Polityki UE dotyczące zdrowych, zeroemisyjnych i zrównoważonych budynków do 2050 r.
Nowy rząd przejął przywództwo w UE – wyzwania klimatyczne i energetyczne pozostają bez zmian. Jakie są priorytety związane z budynkami? Prelegenci z Komisji Europejskiej przedstawili aktualizacje polityki mające wpływ na budynki i sektor HVAC:

 • Program energetyczny i klimatyczny nowej Komisji Europejskiej.
 • Aktualizacje EPBD – Inteligentny wskaźnik gotowości.
 • Wymagania dotyczące efektywnego gospodarowania zasobami dla budynków i sektora HVAC.

SESJA 2 – Opracowanie certyfikatu wydajności w celu wypełnienia luki finansowej
Posiadamy wszystkie technologie, aby dostarczać budynki zdrowe, zrównoważone i pozbawione śladu węglowego, jednakże nadal tranformacja nie zachodzi. Jednym z powodów jest luka finansowa, brak zaufania i wspólny język wśród specjalistów budowlanych i inwestorów. Sesja zgromadziła inżynierów, organizacje certyfikujące budynki i inwestorów w celu podzielenia się doświadczeniami i obserwacjami nt. przyszłych perspektyw.

 • Co powoduje, że inwestorzy inwestują w zrównoważone projekty budowlane i modernizacyjne?
 • Monitorowanie jakości i wydajności budynku w celu zmniejszenia ryzyka inwestycji (QUANTUM i QUEST).
 • Agregacja zrównoważonych inwestycji, doświadczenia inwestorów w zakresie kontraktowania charakterystyki energetycznej.
 • System certyfikacji zrównoważonego budynku DGNB.
 • Europejski dobrowolny system certyfikacji budynków dotyczący IEQ i rzeczywistych wyników (ALDREN).

SESJA 3 – Wydajność produktów HVAC i systemy wody pitnej
Produkty HVAC muszą być zgodne z nowymi wymogami regulacyjnymi UE oraz systemami spełniającymi również cele klimatyczne. Sesja przygotowana była z udziałem wiodących producentów HVAC.

 • Aktualizacje ekoprojektu: kotły do ogrzewania pomieszczeń i ogrzewacze wielofunkcyjne Przegląd badania ogrzewaczy do pomieszczeń / pieców „Partia 1”
 • Gospodarka o obiegu zamkniętym i wymogi dotyczące efektywnego gospodarowania zasobami w sektorze HVAC.
 • Nowe rozporządzenie UE w sprawie wody pitnej i nowy przewodnik REHVA na temat higieny w systemach wody pitnej.

Wszystkie prezentacje dostępne są na stronie internetowej REHVA.

————————————————————————————————————————————————————————

Efektywność energetyczna systemów ciepłowniczych

————————————————————————————————————————————————————————

Poradnik inwestora – ulga termomodernizacyjna 2019

pzits-logo
„Poradnik inwestora – ulga termomodernizacyjna 2019” to obecnie niezbędnik każdego właściciela domu jednorodzinnego. Opracowanie powstało z inicjatywy Porozumienia Branżowego na Rzecz Efektywności Energetycznej (POBE), we współpracy z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii, oraz Polskim Alarmem Smogowym.
W przystępny i praktyczny sposób przedstawia ono najważniejsze z punktu widzenia inwestora informacje o wprowadzonej na początku tego roku uldze termomodernizacyjnej, a także możliwe korzyści z inwestowania w poprawę efektywności energetycznej własnego domu. Poradnik jest dostępny w wersji papierowej i elektronicznej. Liczymy na jego szerokie propagowanie.

Na początku 2019 r. została w Polsce wprowadzona ulga podatkowa dla właścicieli domów jednorodzinnych, którzy zdecydują się na przeprowadzenie termomodernizacji w swoich domach. Maksymalna wartość wydatków objętych ulgą, przypadająca na jednego podatnika, wynosi 53 tys. zł. To niewątpliwie spora kwota. Dzięki temu znaczną część wydatków na termomodernizację mogą oni odliczyć od swojego podatku rozliczanego w ramach PIT – począwszy od rozliczeń za 2019 r. i wydatków poniesionych w 2019 r., kontynuując odpisy podatkowe przez kolejne lata, zależnie np. od wysokości poniesionych wydatków, dochodów i opodatkowania (rodzaju PIT) czy też terminu rozpoczęcia inwestycji.

Ulga termomodernizacyjna jest tylko jedną z wprowadzonych ostatnio zachęt finansowych do poprawy efektywności energetycznej domów mieszkalnych w Polsce i aktywnego włączenia się ich właścicieli do walki ze smogiem. Łączne korzyści z ulgi i innych form wsparcia inwestycji proekologicznych kierowanych do właścicieli domów jednorodzinnych mogą stanowić nawet większość kosztów tych przedsięwzięć. Warto o tym wiedzieć, ponieważ możliwości finansowe zwykle przesądzają o podjęciu samej inwestycji, a następnie o zakresie realizowanych prac i standardzie wybranych rozwiązań. Problem w tym, że wiedza o uldze termomodernizacyjnej wśród potencjalnych inwestorów wciąż jest bardzo mała, podobnie jak świadomość tego, że przy jednej inwestycji mogą skorzystać z różnych form wsparcia, np. i dotacji i ulgi podatkowej, oraz że programy te są dostępne powszechnie. Niezbędne stały się zatem szybkie, konkretne działania informacyjne. I właśnie takie działania podjęło Porozumienie Branżowe na Rzecz Efektywności Energetycznej (POBE), wydając „Poradnik inwestora – ulga termomodernizacyjna 2019”.

Poradnik przedstawia podstawowe, najważniejsze zasady korzystania z ulgi termomodernizacyjnej. Precyzuje, kto może z niej skorzystać, jakie są limity odpisów, wymagane terminy, zasady rozliczeń. Można w nim znaleźć również symulacje potencjalnych rocznych korzyści z ulgi termomodernizacyjnej, zależnie od wysokości wydatków, dochodów i sposobu opodatkowania, a także odpowiedzi na pytania o inne możliwe źródła finansowania inwestycji, możliwość łączenia ulgi np. z dofinansowaniem w ramach programu „Czyste powietrze” albo o rozliczanie inwestycji, które rozpoczęły się przed 2019 r. czy też inwestycji prowadzonych przez małżonków będących współwłaścicielami domu jednorodzinnego. Jest także kompletny wykaz prac, urządzeń i materiałów, których koszty są uwzględniane w uldze termomodernizacyjnej. Ale to nie wszystko: Poradnik jest nowoczesnym opracowaniem, które poprzez kody QR umożliwia wszystkim zainteresowanym bezpośrednie dotarcie do konkretnych przepisów odnoszących się do ulgi termomodernizacyjnej czy też do tzw. Projektu objaśnień podatkowych albo czatu z konsultantem Ministerstwa Finansów.

Premiera drukowanej edycji „Poradnika inwestora – ulga termomodernizacyjna 2019” miała miejsce 8 października br. w Krakowie, podczas II Kongresu Trendy Energetyczne zorganizowanego przez GLOBEnergię. Jest już dostępna także jego wersja elektroniczna (na bieżąco aktualizowana), którą można pobrać ze strony internetowej: http://bit.ly/poradnik_POBE.

————————————————————————————————————————————————————————

Przyszłość i plany PZITS w drugim stuleciu działalności

pzits-logo
W najnowszym numerze „Rynku Instalacyjnego” (9/2019) pojawia się wywiad z Panią Anną Bogdan, wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych. Wywiad przeprowadził redaktor naczelny „Rynku Instalacyjnego” Pan Waldemar Joniec, a tematem rozmowy jest przyszłość i plany PZITS w drugim stuleciu działalności. Gorąco zapraszamy do lektury. Artykuł jest dostępny między innymi na stronie internetowej czasopisma.

————————————————————————————————————————————————————————

POSIEDZENIE PREZYDIUM ZARZĄDU GŁÓWNEGO PZITS
w dniu 23 września 2019r. w Warszawie

pzits-logo
Posiedzenie prowadziła Prezes PZITS kol. Krystyna Korniak-Figa. Przyjęto porządek obrad a następnie protokół nr 19/PZG/2019 z posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego w dniu 24 czerwca 2019 roku w Warszawie. W dalszej części posiedzenia wysłuchano informacji o przygotowaniach do drugiej edycji Warsztatów projektanta i rzeczoznawcy instalacji i sieci sanitarnych, którą przygotowała Wiceprezes PZITS kol. Anna Bogdan. Przygotowania te przebiegają bez zakłóceń i zgodnie z harmonogramem.
Prezydium postanowiło przenieść na swoje następne posiedzenie omówienie opracowania zespołu d.s. analizy finansowej PZITS i skupiło się na rozpatrzeniu przygotowanego przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa, projektu porozumienia w sprawie współdziałania Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych z PIIB. Uwagi do tekstu tego porozumienia postanowiono przedstawić na posiedzeniu Zarządu Głównego.
Następnie przyjęto dwie uchwały:
Nr 63/PZG/19 i nr 64/PZG/19, obie w sprawie rekomendowania Zarządowi Głównemu przyznania Honorowych Odznak PZITS dla członków Zrzeszenia z Oddziałów w Gdańsku, Białymstoku i Opolu.

————————————————————————————————————————————————————————

Posiedzenie Zarządu Głównego PZITS
w dniu 23 września 2019r. w Warszawie

pzits-logo
Posiedzenie prowadziła Prezes PZITS kol. Krystyna Korniak-Figa. Wprowadzono drobne uzupełnienia do porządku obrad, a po jego zatwierdzeniu przyjęto z niewielkimi poprawkami Protokół nr 11/ZG/19 z posiedzenia Zarządu Głównego w dniu 24 czerwca 2019 r. w Warszawie.

W dalszej części posiedzenia wysłuchano informacji o przygotowaniach do organizacji Warsztatów projektanta i rzeczoznawcy instalacji i sieci sanitarnych, którą przygotowała Wiceprezes kol. Anna Bogdan. Przebiegają one bez zakłóceń, zgodnie z harmonogramem i zbliżają się do końca.

Dużą dyskusję wywołał opracowany przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa projekt porozumienia w sprawie współdziałania Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych z PIIB. Do tego projektu zgłoszono i przyjęto przez Zarząd Główny kilka uwag.

Następnie Zarząd Główny zatwierdził uchwały Prezydium objęte uchwałą nr 31/ZG/19 tj.
Nr 63/PZG/19 z dnia 17 września 2019r
Nr 64/PZG/19 z dnia 23 września 2019r.
Obie dotyczą przyznania Honorowych Odznak PZITS członkom Zrzeszenia.
Wszystkie wyszczególnione wyżej uchwały będą umieszczone na stronie Zarządu Glównego.
Informacje bieżące przedstawił Sekretarz Generalny.

————————————————————————————————————————————————————————

DEBATA. KOMFORT. BUDOWNICTWO. ENERGIA. 2019

DKBE 2019 – druga edycja debaty o roli komfortu wewnętrznego i rozwiązaniach instalacyjnych
w nowoczesnym budownictwie energooszczędnym

Lindab wraz z partnerami branżowymi zaprasza na 2-gą edycję debaty o roli komfortu wewnętrznego i rozwiązaniach instalacyjnych w nowoczesnym budownictwie energooszczędnym, która odbędzie się 7 listopada 2019 r. w Warszawie.

Konferencja jest wydarzeniem organizowanym co 2 lata, łączącym doświadczenie i wiedzę różnych przedstawicieli branży budowlanej. Pierwsza debata, która odbyła się w 2017 roku zgromadziła ponad 250 ekspertów: inwestorów, zarządców nieruchomości, architektów, projektantów, inspektorów i rzeczoznawców, specjalistów HVAC, ekspertów z uczelni technicznych oraz przedstawicieli mediów branżowych.

Głównym celem DKBE2019 jest wymiana doświadczeń i poglądów pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego, zwłaszcza w kontekście projektowania i użytkowania instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych. Podczas konferencji poruszone zostaną tematy komfortu wewnętrznego budynków, zasad projektowania instalacji wewnętrznych, a także wpływu użytkowników na zużycie energii całego budynku. Swoimi doświadczeniami podzielą się eksperci z uczelni technicznych, stowarzyszeń branżowych a także praktycy związani z projektowaniem i certyfikacją energetyczną budynków. Do debaty i rozmowy na temat komfortu i energii budynków dołączą również inwestorzy oraz przedstawiciele firm zajmujących się wynajmem i użytkowaniem powierzchni. Na temat oczekiwań i wymagań odnośnie projektów wypowiedzą się także doświadczeni projektanci, którzy w swoich wystąpieniach przybliżą aktualne wyzwania w projektowaniu energooszczędnych i przyjaznych użytkownikowi budynków.

Blok wystąpień i referatów podzielony będzie na otwarte wykłady dla wszystkich uczestników oraz na sesje tematyczne odbywające się w osobnych salach i skierowane do:
• inwestorów, zarządców nieruchomości i architektów
• projektantów, inspektorów, rzeczoznawców i specjalistów HVAC.

Na zakończenie konferencji przewidziany jest wspólny panel dyskusyjny z sesją pytań i rozmów o przyszłości i rozwoju nowych technologii w branży HVAC.
Partnerami merytorycznymi konferencji są: BIM Stowarzyszenie dla Polskiego Budownictwa, OSWBZ – Ogólnokrajowe Stowarzyszenie Wspierania Budownictwa Zrównoważonego, PZITS – Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych oraz SPW – Stowarzyszenie Polska Wentylacja.
Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby związane z rynkiem budowlanym do udziału w konferencji. Formularz rejestracyjny, harmonogram wykładów i szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: www.dkbe2019.pl

————————————————————————————————————————————————————————

Raport GKL – lipiec 2019

pzits-logo
Zapraszamy do zapoznania się z raportem Głównej Komisji Legislacyjnej z lipca 2019 r. W raporcie m.in.: odnośniki do dyrektyw UE, krajowych ustaw i rozporządzeń oraz norm opublikowanych przez Polski Komitet Normalizacyjny.

————————————————————————————————————————————————————————

Monografia PZITS

mono

Zapraszamy do zapoznania się z monografią wydaną z okazji 100-lecia PZITS [pobierz]. Monografię opracowano na podstawie materiałów przygotowanych przez członków Zarządu Głównego, Przewodniczących Sekcji i Komisji Branżowych oraz przedstawicieli Oddziałów PZITS.

————————————————————————————————————————————————————————

Raport GKL – czerwiec 2019

pzits-logo
Zapraszamy do zapoznania się z raportem Głównej Komisji Legislacyjnej z czerwca 2019 r. W raporcie m.in.: odnośniki do dyrektyw UE, krajowych ustaw i rozporządzeń oraz norm opublikowanych przez Polski Komitet Normalizacyjny.

————————————————————————————————————————————————————————

Posiedzenie Zarządu Głównego PZITS
w dniu 24 czerwca 2019 roku

pzits-logo
Prowadziła je Prezes Zarządu Głównego PZITS, kol. Krystyna Korniak-Figa. Na początku przyjęto /z poprawkami i uzupełnieniami/ porządek posiedzenia oraz bez uwag protokół z posiedzenia Zarządu Głównego w dniu 25 marca br. w Warszawie.
Następnie, skarbnik Zarządu Głównego PZITS, kol. Wojciech Majchrzak omówił sprawozdanie finansowe PZITS za 2018 rok, a wiceprzewodnicząca Głównej Komisji Rewizyjnej kol. Danuta Brymerska, przedstawiła wyniki działalności finansowo-gospodarczej PZITS w 2018 roku.
Po dyskusji, Zarząd Główny, podjął uchwałę nr 28/ZG/19 o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego PZITS za 2018 rok.
W dalszej części posiedzenia, Skarbnik Zarządu Głównego PZITS, kol. Wojciech Majchrzak, przedstawił projekt budżetu Zarządu Głównego PZITS na 2019 rok, który po ożywionej dyskusji został przez Zarząd Główny przyjęty uchwałą nr 29/ZG/19.

Następnie podsumowano i oceniono pozytywnie, imprezy jubileuszowe które odbyły się po 25 marca 2019 tj:

 • VIII konferencję GIS która odbyła się26 kwietnia br.
 • Galę Jubileuszową z okazji 100-lecia PZITS która odbyła się 10 maja br.

Przygotowania do drugiej edycji Warsztatów projektanta i rzeczoznawcy instalacji i sieci sanitarnych przedstawiła wiceprezes PZITS kol. Anna Bogdan. Przebiegają bez zakłóceń i zgodnie z harmonogramem. Zaapelowała do Prezesów Zarządów Oddziałów o propagowanie Warsztatów na swoim terenie.
Następnie Zarząd Główny podjął uchwałę nr 30/ZG/19 o zatwierdzeniu następujących uchwał Prezydium:

 • Nr 59/PZG/19 z dnia 8 maja 2019 i Nr 60/PZG/19 z dnia 20 maja 2019 dotyczących przyznania Honorowych Odznak PZITS
 • Nr 61/PZG/19 z dnia 24 czerwca 2019r. w sprawie zgłoszenia przedstawiciela Zarządu Głównego PZITS do Rady Nadzorczej Spółki SIGMA-NOT
 • Nr 62/PZG/19 z dnia 24 czerwca 2019 w sprawie przyjęcia terminarza posiedzeń Prezydium i Zarządu Głównego w II półroczu 2019r.

Wszystkie uchwały zamieszczone są na stronie internetowej Zarządu Głównego.
W dalszej części posiedzenia Wiceprezes PZITS kol. Anna Bogdan omówiła założenia do regulaminu Głównej i Oddziałowej Komisji Kwalifikacyjnej. Po dyskusji, podczas której zgłoszono do nich kilka uwag, zostały te założenia przez Zarząd Główny zaakceptowane.
Informacje bieżące, które miały miejsce od poprzedniego posiedzenia Zarządu Głównego przedstawił Sekretarz Generalny, będą one wyszczególnione w protokole z posiedzenia Zarządu Glównego.

————————————————————————————————————————————————————————

POSIEDZENIE PREZYDIUM ZARZĄDU GŁÓWNEGO PZITS
w dniu 24 czerwca 2019r. w Warszawie

pzits-logo
Posiedzenie prowadziła Prezes PZITS kol. Krystyna Korniak-Figa. Po wprowadzeniu poprawek, przyjęto porządek obrad. Następnie przyjęto Protokół nr 18/PZG/2019 z posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego w dniu 20 maja 2019 roku w Krakowie. W dalszej części posiedzenia wysłuchano informacji o przygotowaniach do drugiej edycji Warsztatów projektanta i rzeczoznawcy instalacji i sieci sanitarnych, którą przedstawiła wiceprezes PZITS kol. Anna Bogdan. Przygotowania te przebiegają bez zakłóceń i zgodnie z harmonogramem.

Następnie przyjęto dwie uchwały:

 • Nr 61/PZG/19 w sprawie zgłoszenia przedstawiciela Zarządu Głównego PZITS do Rady Nadzorczej Spółki SIGMA-NOT. Zaproponowano Zarządowi Głównemu zgłoszenie prof. dr hab. inż. Jana Pawełka
 • Nr 62/PZG/19 w sprawie przyjęcia terminarza posiedzeń Prezydium i Zarządu Głównego w II półroczu 2019r.

Sekretarz Generalny poinformował, że 19 czerwca br. otrzymał od Przewodniczącej Zespołu d.s. ANALIZY FINANSOWEJ PZITS Pani Sylwii Prabuckiej, obszerny materiał dotyczący wyniku realizacji I-ego etapu pracy Zespołu. Ustalono, że będzie on rozpatrywany na posiedzeniu Prezydium w lipcu br. oraz na posiedzeniu Zarządu Głównego we wrześniu br.

————————————————————————————————————————————————————————

Walne Zgromadzenie REHVA 2019

W dniach 24-26 maja, w Bukareszcie, odbyło się Walne Zgromadzenie REHVA, podczas którego poprzedni Prezes REHVA – Stefano P. Corgnati – przekazał dowodzenie nowemu Prezesowi – Frankowi Hovorce (poprzedniemu skarbnikowi REHVA), który oficjalnie rozpoczął swoją trzyletnią kadencję.

Walne Zgromadzenie było także czasem wyborów do Zarządu REHVA. Nowymi członkami Zarządu zostali: Ivo Martinac (SWEDVAC), Juan Travési (ATECYR) i Kemal Gani Bayraktar (TTMD). Natomiast Manuel Gameiro da Silva i Atze Boerstra zostali ponownie wybrani na drugą kadencję, a Catalin Lungu pozostanie członkiem zarządu w 2019 r. Milos Lain i Jarek Kurnitski opuścili zarząd w tym roku.

W tych dniach odbyło się również REHVA Student Competition oraz World Student Competition. W pierwszym konkursie 15 uczestników zaprezentowało kilka tematów HVAC, ocenianych przez jury. Nagrody ostatecznie trafiły do: Janis Muller (Niemcy, The University of Applied Sciences of Erfurt), która skupiła się na temacie: Opracowanie adaptacyjnego konturu płata aerodynamicznego do wykorzystania jako łopatka wentylatora (I nagroda), Laury Nebot Andres z Hiszpanii (Wyróżnienie) oraz zespołu z Danii – Michael Rosenlund i Yanting Li (wyróżnienie).

W następnym dniu odbył się również światowy konkurs dla studentów HVAC, w którym uczestniczyło 6 uczniów. I miejsce zajęła do Yijun Fu z College of Environment and Building, University of Shanghai for Science and Technology (Chiny), która otrzymała nagrodę za pracę pt: Badania nad właściwościami przenoszenia ciepła dwutlenku węgla w mikrokanałach. Kolejne nagrody otrzymali Janis Muller i Rohit Upadhyay z USA.

Podczas uroczystej kolacji wręczone zostały Nagrody REHVA. Nagrodą zostało w tym roku wyróżnione PZITS z okazji 100-lecia powstania Zrzeszenia. W imieniu PZITS nagrodę odebrała Wiceprezes – Anna Bogdan.

Następne posiedzenie REHVA odbędzie się w listopadzie w Brukseli. Bieżące informacje na temat działalności REHVA dostępne są na stronie internetowej rehva.eu

————————————————————————————————————————————————————————

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby Gospodarczej
„Wodociągi Polskie”

W dniu 10 czerwca 2019 roku w Hotelu Radisson BLU Sobieski w Warszawie odbyło się coroczne Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”. Izba zrzesza ponad 500 przedsiębiorstw wodociągowych w Polsce – są to większe firmy wodociągowe, które obsługują około 85 % rynku zaopatrzenia w wodę wodociągową. Porządek obrad obejmował 20 punktów. Najważniejsze z nich stanowiące pierwszą cześć obrad obejmowały „Sprawozdanie z działalności Rady Izby za 2018 rok”, przedstawione przez Przewodniczącego Rady Pana Tadeusza Rzepeckiego oraz „Sprawozdanie z działalności Prezesa Izby za 2018 rok” złożone przez Prezesa Izby Panią Dorotę Jakuta. Sprawozdania te wraz ze sprawozdaniem finansowym zostały zatwierdzone przez członków Izby. Druga część obrad dotyczyła planu działania Izby w 2019 roku, które po przedstawieniu ich zebranym zostały zatwierdzone przez obecnych przedstawicieli Członków Izby. PZITS jest członkiem Izby. Podczas Walnego Zebrania Członków Izby Zrzeszenie reprezentował v-ce prezes kol. Jan Pawełek.

posiedzenie-Wod
10.06.2019 prezydium obrad Walnego Zgromadzenia, od prawej: prezes Izby Dorota Jakuta, przewodniczący Rady Tadeusz Rzepecki, wice przewodniczący Rady Piotr Ziętara

————————————————————————————————————————————————————————

Raport GKL – maj 2019

pzits-logo
Zapraszamy do zapoznania się z raportem Głównej Komisji Legislacyjnej za maj 2019 r. W raporcie m.in.: odnośniki do dyrektyw UE, nowych krajowych ustaw i rozporządzeń oraz norm opublikowanych przez Polski Komitet Normalizacyjny.

————————————————————————————————————————————————————————

Pismo w sprawie konsultacji dotyczących poboru próbek
w celu kontroli jakości wody

pzits-logo

Zapraszamy do zapoznania się z pismem do Pani Małgorzaty Boguckiej-Szymalskiej – Zastępcy Dyrektora Departamentu Gospodarki Wodnej i Śródlądowej w sprawie konsultacji dotyczących poboru próbek w celu kontroli jakości wody.

————————————————————————————————————————————————————————

POSIEDZENIE PREZYDIUM ZARZĄDU GŁÓWNEGO PZITS
w dniu 20 maja 2019r. w Krakowie

pzits-logo
Posiedzenie prowadziła Prezes PZITS kol. Krystyna Korniak-Figa. Po wprowadzeniu drobnych uzupełnień, przyjęto porządek obrad. Następnie przyjęto Protokół nr.17/PZG/2019 z posiedzenia Prezydium w dniu 25 marca 2019 roku. W dalszej części posiedzenia wysłuchano następujących informacji:
*o VIII-ej konferencji GIS która odbyła się 26 kwietnia b.r.. Wg. opinii uczestniczących w niej członków Prezydium, konferencja była bardzo dobrze oceniona przez jej uczestników. Wzięło w niej udział ok.130 osób, wygłoszono 18 referatów podczas trzech sesji.
*o Gali Jubileuszowej z okazji 100-lecia PZITS, która odbyła się 10 maja b.r. w hotelu Lord w Warszawie. Członkowie Prezydium bardzo dobrze ocenili jej przebieg, organizację i koleżeńską atmosferę /relacje z obchodów Jubileuszu znajdą się na stronie internetowej Zarządu Głównego oraz w czasopismach technicznych, które sprawowały nad nim Patronat medialny/.

Następnie przyjęto uchwałę nr.60/PZG/19 w sprawie przyznania Honorowych Odznak PZITS dla członków Zrzeszenia
z Oddziałów: Kieleckiego, Lubelskiego i Gdańskiego.
Informacje bieżące przedstawił Sekretarz Generalny.

————————————————————————————————————————————————————————

Gala Jubileuszowa 100-lecia PZITS

pzits-logo
W piątek 10 maja 2019 r. odbyła się Gala Jubileuszowa 100-lecia PZITS.
Podczas uroczystej Gali Jubileuszowej swoje prezentacje przedstawili:
Jan Pawełek — 100 lat działalności Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych,
Paweł Stańczak — 100 lat działalności gazowników w PZITS,
Floriana Piechurski — Sekcja Główna Wodociągi i Kanalizacja,
Wojciech Ratajczak — Główna Sekcja Ciepłownictwa Ogrzewnictwa Wentylacji i Inżynierii Atmosfery.

Więcej na stronie internetowej Jubileuszu powstania Polskiego Zrzeszenia Inżynierów
i Techników Sanitarnych.

————————————————————————————————————————————————————————

Konferencja: GIS, modelowanie i monitoring w zarządzaniu systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi

pzits-logo
#

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Zarząd Główny oraz Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków Politechniki Warszawskiej zapraszają na VIII konferencję naukowo-techniczną z cyklu: GIS, modelowanie i monitoring w zarządzaniu systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi.

Organizowana od 16 lat konferencja jest jedynym w kraju forum wymiany informacji i doświadczeń w tym obszarze.

Więcej na stronie internetowej: konferencja-gis2019.warszawa.pl

————————————————————————————————————————————————————————

Posiedzenie Zarządu Głównego PZITS
w dniu 25 marca 2019r. w Warszawie

pzits-logo
Posiedzenie prowadziła Prezes PZITS kol. Krystyna Korniak-Figa. Wprowadzono drobne uzupełnienia do porządku obrad, a po jego zatwierdzeniu przyjęto bez uwag Protokół nr 9/ZG/18 z posiedzenia Zarządu Głównego w dniu 10 grudnia 2018r. w Warszawie.
Przed realizacją następnych punktów porządku obrad, Prezes PZITS Krystyna Korniak-Figa, wręczyła Złotą z diamentem Odznakę Honorową PZITS dla kol. Władysława Szymańskiego, byłego Prezesa Oddziału w Rzeszowie.

Informację o przygotowaniach do centralnych obchodów Jubileuszu 100-lecia PZITS, którego uroczysta Gala odbędzie się w dniu 10 maja 2019r. w salach hotelu Lord w Warszawie, przedstawili: Prezes PZITS Krystyna Korniak-Figa, wiceprezes kol. Jan Pawełek oraz Sekretarz Generalny. Poza osobami do których skierowane będą specjalne zaproszenia w uroczystościach weźmie udział 91 członków Zrzeszenia, zgłoszonych przez Oddziały i Zarząd Główny.
Następnie członkowie Zarządu Głównego i zaproszeni goście wysłuchali informacji wiceprezes PZITS kol. Anny Bogdan dotyczących:

 • 39 Zjazdu Gazowników, który odbył się w Warszawie w dniach 14-15 marca br. Wg. przekazanych organizatorom opinii Zjazd został bardzo dobrze oceniony pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym. Uczestnicząca w Zjeździe Prezes PZITS, przekazała w imieniu Zarządu Głównego jego organizatorom gratulacje.
 • przygotowaniom do drugiej edycji Warsztatów Pracy Rzeczoznawcy i Projektanta Instalacji i Sieci Sanitarnych które odbędą się w Warszawie w dniach 3-4 października 2019r.
 • swojego uczestniczenia w ostatnim spotkaniu REHVA .

Sekretarz Generalny przedstawił informację o przygotowaniach do organizacji VIII konferencji GIS która odbędzie się 26 kwietnia br.
Następnie Zarząd Główny zatwierdził uchwały Prezydium objęte uchwałą nr 27/ZG/19 tj.

 • nr 55/PZG/19 z dnia 28 stycznia 2019r
 • nr 56/PZG/19; nr 57/PZG/19; nr 58/PZG/19 wszystkie z dnia 25 marca br.

W stosunku do uchwały nr 56/PZG/19, która dotyczy przyznania Honorowych Odznaczeń PZITS, z uwagi na niejednoznaczne interpretacje zapisów w Regulaminie GKNiO, w sprawie przyznawania Honorowych Odznak PZITS dla przedsiębiorstw i instytucji, ustalono że uszczegółowieniem tych zapisów zajmie się Główna Komisja Legislacyjna, proponując wprowadzenie ich do w/w Regulaminu.
/wszystkie wyszczególnione wyżej uchwały będą umieszczone na stronie Zarządu Głównego/
W dalszej części posiedzenia, plany pracy Głównych Sekcji Branżowych, COWiIA, Balneotechniki i Szpitalnictwa oraz Wod-Kan, przedstawili ich Przewodniczący.
Informacje bieżące przedstawił Sekretarz Generalny.

————————————————————————————————————————————————————————

POSIEDZENIE PREZYDIUM ZARZĄDU GŁÓWNEGO PZITS
w dniu 25 marca 2019r. w Warszawie

pzits-logo

Posiedzenie prowadził Sekretarz Generalny PZITS kol. Andrzej Pieniążek. Po wprowadzeniu drobnych uzupełnień, przyjęto porządek obrad. Następnie przyjęto protokół nr 16/PZG/19 z posiedzenia Prezydium w dniu 28 stycznia 2019 roku. W dalszej części posiedzenia wysłuchano następujących informacji:

 • o odbytym w dniach 14-15 marca 2019r, 39 Zjeździe Gazowników, którą przedstawiła wiceprezes PZITS kol. Anna Bogdan. Wg. zgodnej opinii Zjazd był bardzo wysoko oceniony przez jego uczestników, tak pod względem merytorycznym, jaki organizacyjnym. Wzięło w nim udział 256 osób.
 • o przygotowaniach do mającej się odbyć w dniu 26 kwietnia 2019r, VIII konferencji GIS, którą przedstawił Sekretarz Generalny.
 • Następnie przyjęto następujące uchwały rekomendując zatwierdzenie ich przez Zarząd Główny:
  • uchwałę nr 56/PZG/19 w sprawie przyznania Honorowych Odznak PZITS. Propozycje zawarte w niej, a dotyczące przyznawania najwyższych Odznak Honorowych Zrzeszenia dla przedsiębiorstw i instytucji postanowiono pozostawić do decyzji Zarządu Głównego.
  • uchwalę nr 57/PZG/19 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Oddziałów w Warszawie i w Łodzi.
  • uchwałę nr 58/PZG/19 w sprawie akceptacji kandydata do Rady Naukowej Czasopisma Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja.

————————————————————————————————————————————————————————

Przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

pzits-logo

Pismo do Pana Artura Sobonia – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju ws. konsultacji publicznych projektu rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – [pobierz]

Raporty Głównej Komisji Legislacyjnej

Raport GKL – LUTY 2019

Raport GKL – STYCZEŃ 2019

————————————————————————————————————————————————————————

WYMAGANIA HIGIENICZNE DLA CENTRAL WENTYLACYJNYCH W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM

pzits-logo

Zapraszamy do przeczytania artykułu dotyczącego zagadnień obróbki powietrza w fabrykach przemysłu spożywczego. W artykule przedstawiono kluczowe zagadnienia związane z prawidłowym doborem rozwiązań w centralach wentylacyjnych obsługujących pomieszczenia, w których są przetwarzane produkty spożywcze. Pobierz artykuł…

————————————————————————————————————————————————————————

Patronaty Ministerstw Środowiska oraz Inwestycji i Rozwoju

————————————————————————————————————————————————————————

 

Poradnik DOM BEZ RACHUNKÓW

pzits-logo

Jako partner merytoryczny zapraszamy do lektury poradnika „DOM BEZ RACHUNKÓW”.

Celem poradnika jest pomoc projektantom, architektom i instalatorom w zakresie doboru i projektowania systemu składającego się z instalacji fotowoltaicznej, pompy ciepła oraz zasobników ciepła i ciepłej wody w domach jedno lub dwurodzinnych. Poradnik traktuje o systemach grzewczych z pompą ciepła z funkcjami ogrzewania, chłodzenia i przygotowywania ciepłej wody użytkowej oraz pompom ciepła służącym do przygotowywania ciepłej wody użytkowej w połączeniu z instalacją fotowoltaiczną o mocy do 10 kWp współpracującą z siecią energetyczną (on-grid) i funkcjonującą w ramach systemu opustu.

Zapraszamy do lektury – poradnik dostępny jest na stronie internetowej Stowarzyszenia PORT PC.

————————————————————————————————————————————————————————

Opinia: Projekt Planu na Rzecz Energii i Klimatu 2030

pzits-logo

Zdaniem POBE: Projekt Planu na Rzecz Energii i Klimatu 2030 nie spełnia podstawowych wymogów dotyczących planów gospodarki niskoemisyjnej w Polsce

Zdaniem organizacji skupionych w POBE – Porozumieniu Branżowym na Rzecz Efektywności Energetycznej (GSCOiIA PZITS, SGGiK, SEDG, SBF, SPW, PORTPC, SPIUG) zaproponowany przez Ministerstwo Energii projekt Krajowego Planu na rzecz energii i klimatu 2030 nie spełnia podstawowych wymogów w zakresie przejścia do gospodarki niskoemisyjnej i nie pozwoli spełnić celów wspólnej polityki klimatycznej w 2030 i 2050 r… [więcej]

————————————————————————————————————————————————————————

Pisma do ministerstw

————————————————————————————————————————————————————————

POSIEDZENIE PREZYDIUM ZARZĄDU GŁÓWNEGO PZITS
w dniu 28 stycznia 2019r. w Krakowie

pzits-logo

Posiedzenie prowadziła Prezes PZITS kol. Krystyna Korniak-Figa. Po wprowadzeniu drobnych zmian i uzupełnień, przyjęto porządek obrad. Następnie przyjęto protokół nr 15/PZG/18 z posiedzenia Prezydium w dniu 10 grudnia 2018 roku. W dalszej części posiedzenia informację o przygotowaniach do centralnych obchodów Jubileuszu 100-lecia PZITS przedstawili: Prezes PZITS Kol. Krystyna Korniak-Figa, Wiceprezes Kol. Jan Pawełek, Sekretarz Generalny oraz obecni Przewodniczący Głównych Sekcji Branżowych.

Ustalono między innymi:

 • listę osobowości uwzględnionych w monografii
 • listę uczestników Gali Jubileuszowej zgłoszonych przez Oddziały i Zarząd Główny
 • szczegółowy program Gali Jubileuszowej
 • szczegóły dotyczące wystąpień na Gali Przewodniczących Głównych Sekcji Branżowych

Następnie podjęto uchwałę nr 55/PZG/19 w sprawie rekomendowania Zarządowi Głównemu zatwierdzenie trzech kandydatów do Rady Naukowej czasopisma Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja.

Informacje bieżące przedstawił Sekretarz Generalny.

W sprawach wniesionych omawiano:

 • przygotowania do konferencji GIS
 • konieczność uszczegółowienia pewnych zapisów w STATUCIE /propozycje na Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze/
 • zmianę lidera w podzespole nr 3 STRATEGII w związku z rezygnacją dotychczasowego.

————————————————————————————————————————————————————————

80 lat istnienia Bydgoskiego Oddziału PZiTS

pzits-logo

To był wspaniały jubileusz. Bydgoski Oddział Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych obchodził 80 lat istnienia. Z tej okazji Zarząd Oddziału zorganizował w sali malinowej bydgoskiego hotelu „Pod Orłem” okolicznościową uroczystość z udziałem członków oraz zaproszonych gości.

Obecni byli wiceprezydent Bydgoszczy Mirosław Kozłowicz, prezes Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego prof. Marek Bielinski, prezes Kujawsko-Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa prof. Adam Podhorecki, przewodniczący Bydgoskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT Andrzej Myśliwiec oraz prezes Zarządu Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy Stanisław Drzewiecki i dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego w Bydgoszczy Sebastian Latanowicz.

Spotkanie rozpoczęło się od wspaniałych przemówień i życzeń, w które wplecione były historie z dawnych dziejów naszego stowarzyszenia. Wieloletnia działalność Oddziału Bydgoskiego PZITS ma swoje odzwierciedlenie w rozwoju techniki sanitarnej.

80lat

Zasłużeni członkowie oddziału zostali odznaczeni złotymi i srebrnymi honorowymi Odznakami PZITS. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali jubileuszowe okolicznościowe medale i podziękowania za współpracę od prezesa Oddziału Bydgoskiego PZITS prof. dr. hab. Janusza Bujaka.

W części artystycznej, atrakcją dla wszystkich zgromadzonych był wspaniały występ artystów scen operetkowych.

————————————————————————————————————————————————————————

Współpraca z kołami naukowymi

pzits-logo

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych PZITS (www.pzits.pl) oraz Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła PORT PC (portpc.pl) współpracują z kołami naukowymi specjalizującymi się w ogrzewnictwie, wentylacji i klimatyzacji oraz Kołami Młodych PZITS z następujących uczelni: Politechnika Białostocka, Politechnika Gdańska, Politechnika Lubelska, Politechnika Poznańska, Politechnika Śląska w Gliwicach oraz Politechnika Warszawska. Studenci z tych zespołów są zapraszani na szkolenia, konferencje i warsztaty organizowane przez PZITS oraz PORTPC, jak również otrzymali komplety „Wytyczne projektowania, wykonania i odbioru instalacji z pompami ciepła” wydane przez PORT PC.

Obie organizacje, działając na rzecz ograniczenia emisji zanieczyszczenia powietrza, harmonijnego rozwoju branży budynków zrównoważonych w Polsce, wzrostu efektywności energetycznej oraz wykorzystywania energii ze źródeł odnawialnych, jako swoją misję traktują edukację przyszłego grona inżynierów i specjalistów. PZITS i PORTPC wspólnie z pięcioma innymi stowarzyszeniami podpisały w zeszłym roku porozumienie o współpracy w zakresie efektywności budynków.

Zapraszamy Koła Naukowe oraz bezpośrednio studentów do współpracy z obiema organizacjami.

————————————————————————————————————————————————————————

Posiedzenie Zarządu Głównego PZITS
w dniu 10 grudnia 2018 r. w Warszawie

pzits-logo

Posiedzenie prowadziła Prezes PZITS kol. Krystyna Korniak-Figa. Porządek posiedzenia uzupełniono o zatwierdzenie podjętej na wcześniejszym posiedzeniu Prezydium ZG, uchwały nr 54/PZG/18, zrezygnowano natomiast z procedowania projektu uchwały nr 27/ZG/18. Obie związane były z pracą Zespołu d.s. Analizy Finansowej PZITS. Po tych zmianach porządek obrad przyjęto bez uwag podobnie jak protokół nr 8/ZG/18 z posiedzenia Zarządu Głównego w dniu 17 września 2018r. w Warszawie.

Informację o przygotowaniach do centralnych obchodów Jubileuszu 100-lecia PZITS, przedstawił Wiceprezes
kol. Jan Pawełek.

Następnie członkowie Zarządu Głównego i zaproszeni goście wysłuchali:

 • informacji Prezesa Oddziału Wielkopolskiego i lidera jednego z zespołów realizujących zadania priorytetowe STRATEGII kol. Jana Lemańskiego, o przebiegu prac przy zadaniach nr 3, 4, 5, 6.
 • prezentacji Przewodniczącej Zespołu d.s. Analizy Finansowej PZITS kol. Sylwii Prabuckiej, wyników realizacji I-ego etapu pracy Zespołu, a także wynikających z nich propozycji,
 • informacji kolegów Piotra Korczaka i Leszka Kaczmarczyka o pracach komisji powołanych przez Radę Krajową PIIB, których są członkami.

Wszystkie te informacje wywołały dyskusje podczas których zgłoszono szereg propozycji dotyczących ich realizacji.

Następnie Zarząd Główny podjął uchwałę nr 26/ZG/18 dotyczącą zatwierdzenia uchwał Prezydium podjętych na
posiedzeniach Prezydium:
- w dniu 15.10.2018r……………uchwały nr 48/PZG/18 i nr 49/PZG/18
- w dniu 10.12.2018r……………uchwały nr 50/PZG/18 do nr 54/PZG/18

Wszystkie uchwały będą zamieszczone na stronie internetowej Zarządu Głównego.
Informacje bieżące przedstawił Sekretarz Generalny.

————————————————————————————————————————————————————————

POSIEDZENIE PREZYDIUM ZARZĄDU GŁÓWNEGO PZITS
w dniu 10 grudnia 2018 r. w Warszawie

pzits-logo
Posiedzenie prowadziła Prezes PZITS kol. Krystyna Korniak-Figa. Po uzupełnieniu porządku obrad o propozycję przyjęcia dodatkowej uchwały nr 54/PZG/18 wynikającej z pracy Zespołu d.s. Analizy finansowej PZITS, został przyjęty bez uwag. Następnie przyjęto protokół nr 14/PZG/18 z posiedzenia Prezydium w dniu 15.10.2018. W dalszej części posiedzenia informację o przygotowaniach do organizowanych w 2019 roku centralnych obchodów Jubileuszu 100- lecia PZITS przedstawił wiceprezes kol. Jan Pawełek.

Następnie podjęto następujące uchwały:

 • nr 50/PZG/18 w sprawie przyznania Honorowych Odznak PZITS dla członków Zrzeszenia z Oddziałów w Szczecinie, Bydgoszczy, Rzeszowie i Kielcach,
 • nr 51/PZG/18 w sprawie rekomendowania Zarządowi Głównemu zatwierdzenie Regulaminów Pracy Zarządów Oddziałów w Bydgoszczy, Gdańsku i Tarnowie,
 • nr 52/PZG/18 w sprawie przyjęcia harmonogramu posiedzeń Zarządu Głównego i Prezydium w I-szym półroczu 2019 r.,
 • nr 53/PZG/18 w sprawie nadania Godności Zasłużonego Seniora PZITS dla członków Zrzeszenia z Oddziału Kieleckiego.

Następnie omawiano zaprezentowane w formie projektu uchwały ZG wyniki pracy Zespołu ds. Analizy Finansowej PZITS. Wyrażono uznanie za zaangażowanie i pracę dla Przewodniczącej Zespołu Kol. Sylwii Prabuckiej i dla pozostałych członków Zespołu. Zdecydowano przestawić Zarządowi Głównemu do akceptacji projekt uchwały nr 54/PZG/18 dotyczącej przedłużenia na 2019 rok, do czasu zakończenia I-etapu pracy Zespołu, ważność uchwały nr 14/ZG/17 z 11 grudnia 2017 roku.

————————————————————————————————————————————————————————

Konferencja: GIS, modelowanie i monitoring w zarządzaniu systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi

pzits-logo
Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Zarząd Główny oraz Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków Politechniki Warszawskiej zapraszają na VIII konferencję naukowo-techniczną z cyklu: GIS, modelowanie i monitoring w zarządzaniu systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi. Organizowana od 16 lat konferencja jest jedynym w kraju forum wymiany informacji i doświadczeń w tym obszarze.

Konferencja odbędzie się 26 kwietnia 2019 roku w Politechnice Warszawskiej (10:30-17:00) w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii (ul. Rektorska 4). Więcej informacji w komunikacie [pobierz].

————————————————————————————————————————————————————————

Wspólnym głosem: efektywność energetyczna i likwidacja niskiej emisji

Wspólny głos stowarzyszeń branżowych w działaniach związanych z likwidacją niskiej emisji i efektywności energetycznej!

Troska o zdrowie i bezpieczeństwo energetyczne obywateli Polski, walka o poprawę jakości środowiska naturalnego, wspólne zmagania związane z wdrażaniem ambitnej polityki klimatycznej w Polsce to cele podpisanego w dniu 22.11.2018 w Krakowie porozumienia.

Siedem organizacji branżowych zobowiązało się do podjęcia współpracy mającej na celu wsparcie w realizacji programu „Czyste Powietrze”, w zakresie konsultacji „Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021–2030”, jak również wdrożenia rewidowanych dyrektyw dotyczących efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii oraz dyrektywy na rzecz zielonego budownictwa oaz innych inicjatyw administracji państwowej i publicznej.

22 listopada 2018 roku podczas Kongresu Trendy Energetyczne w Auli Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, przedstawiciele czołowych stowarzyszeń branżowych, związanych z techniką budynkową złożyli podpisy pod porozumieniem na rzecz współpracy w zakresie efektywności energetycznej.

Do porozumienia przystąpiły:

 • Sekcja Główna Ciepłownictwa Ogrzewnictwa Wentylacji i Inżynierii Atmosfery Ciepłownictwa Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych,
 • Korporacja Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji,
 • Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV,
 • Stowarzyszenie Energooszczędne Domy Gotowe,
 • Stowarzyszenie Polska Wentylacja,
 • Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła,
 • Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych.

Jak zapisano w preambule porozumienia: „Sygnatariusze porozumienia mają świadomość tego, że tylko skuteczna współpraca wielu środowisk pozwoli na osiągnięcie nadrzędnych i długofalowych celów naszego Państwa w zakresie efektywności energetycznej oraz podpisujących to porozumienie Organizacji. Podpisanie porozumienia świadczy o tym, że organizacjom w sposób szczególny zależy na powodzeniu realizacji programu „Czyste Powietrze:. Będą również pracowały nad pozostałymi inicjatywami związanymi ze wzrostem jakości środowiska wewnętrznego w budynkach przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia energii.”

Partnerstwo w ramach porozumienia będzie realizowane poprzez:

 • Rozwój zrównoważonego budownictwa w Polsce,
 • Wspieranie merytoryczne programu „Czyste Powietrze”,
 • Realizację celów: OZE i efektywności energetycznej w Polsce w 2030,
 • Wdrażanie znowelizowanych dyrektyw EPBD, RED, EED w Polsce.

Jak oświadczają organizacje branżowe: „Po dwóch dekadach od przygotowania pierwszych publicznych programów wspierających transformację energetyczną w Europie, nadszedł czas na wyciągnięcie wniosków z doświadczeń zachodnioeuropejskich krajów. To także czas na stworzenie krajowego modelu działania, który w efektywny sposób odpowiadałby na wyzwania środowiskowe i klimatyczne, a także pozytywnie stymulował rozwój gospodarczy Polski.”.

Źródło: Porozumienie branżowe na rzecz współpracy w zakresie efektywności energetycznej.

Porozumienie Stowarzyszeń Branżowych

————————————————————————————————————————————————————————

Pierwsza na świecie intuicyjna pompa smart

Stratos-MAXO-full-top4

Członek wspierający PZITS przedstawia Wilo-Stratos MAXO – pierwszą na świecie intuicyjną pompę smart*.

Jest to jedyna na rynku pompa z funkcją Multi-Flow Adaptation, zapewniająca równoważenie przepływów pomiędzy pompami pracującymi po stronie pierwotnej i wtórnej. Wilo-Stratos MAXO to wygoda komunikacji i najwyższa sprawność spośród dostępnych na rynku pomp dzięki:

 • połączeniu najnowszych osiągnięć w obszarze technologii pomiaru parametrów i innowacyjnych funkcji regulacji Dynamic Adapt Plus oraz Multi-Flow Adaptation, czyli dopasowania się do zmiennych przepływów w układach wielopompowych;
 • najwyższej na rynku sprawności energetycznej EEI ≤ 0,17 dzięki nowym rodzajom sterowania i innowacyjnej funkcji No-Flow Stop, pozwalającej na wyłączenie pompy w przypadku braku przepływu;
 • najwyższej kompatybilności z istniejącymi systemami zarządzania budynkiem;
 • dwukierunkowej komunikacji między pompą a urządzeniami mobilnymi dzięki wbudowanej funkcji Bluetooth oraz zintegrowanym wejściom analogowym oraz wejściom i wyjściom binarnym;
 • ekstremalnie prostej nawigacji za pomocą dostosowanego do aplikacji i potrzeb użytkownika konfiguratora parametrów;
 • intuicyjnej obsłudze dzięki czytelnemu, kolorowemu wyświetlaczowi 4,2” i nowej technologii zielonego pokrętła;
 • zintegrowanej możliwości sterowania układami wielopompowymi poprzez najnowszy interfejs komunikacyjny Wilo-Net;
 • możliwości rozbudowy o dodatkowe moduły komunikacyjne Wilo-CIF do łatwej integracji z systemami BUS.

Kategoria pomp smart* rozumiana jako nowy typ urządzeń, które pod względem technologicznym znacząco wykraczają poza dotychczas oferowane pompy o najwyższej sprawności.

————————————————————————————————————————————————————————

REHVA Brussels Summit 2018

W dniach 12-13 listopada odbył się szczyt REHVA.
Pierwszy dzień poświęcony był spotkaniom poszczególnych grup roboczych REHVA. Dyskutowane były bieżące zadania realizowane w poszczególnych komitetach technicznych, jak również postępy z realizacji wieloletnim projektów badawczych i szkoleniowych.
Drugi dzień poświęcony był konferencji pod tytułem „Inteligentne budynki dla inteligentnych użytkowników – wdrożenie nowej EPBD”. W ramach konferencji przedstawiono prezentacje dotyczące: inteligentnego wskaźnika gotowości technicznej budynku, który jest przedmiotem najnowszej rewizji EPBD, Aneksy 67 IEA – energooszczędne budynki, rozwiązań w budynkach dla maksymalizacji komfortu użytkownika, projektu Mobistyle, rozwiązań technicznych dotyczących sterowania i zarządzania budynkami itp.
Wszystkie prezentacje dostępne są na stronie [REHVA] natomiast zdjęcia [tutaj].
#

————————————————————————————————————————————————————————

Listopadowe spotkanie Głównej Sekcji COWIA

W dniu 8 listopada 2018 r. w Warszawskim Domu Technika – NOT odbyło się spotkanie Głównej Sekcji Ciepłownictwa Ogrzewnictwa Wentylacji i Inżynierii Atmosfery Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych (PZITS).

Spotkanie podzielone było na dwie części – przedpołudniową, będącą zamkniętym spotkaniem członków Sekcji oraz popołudniową – nazwaną „Obiadem czwartkowym” – będącą seminarium otwartym dla każdego chętnego.

Otwarte, wczesnopopołudniowe spotkanie rozpoczęło się wspólnym posiłkiem, po którym rozpoczęło się seminarium. Tematem przewodnim „Obiadu czwartkowego” było „Projektowanie systemów chłodzenia budynków z dyrektywą F-gazową w tle”. W pierwszej części prezentację o tym samym tytule przedstawił członek PZITS – dr inż. Kazimierz Wojtas, omawiając następujące elementy:
1. przepisy i wymagania dotyczące instalacji chłodzenia budynków,
2. kierunki rozwoju czynników ziębniczych,
3. porównanie agregatów ziębniczych na wybranym przykładzie budynków,
4. możliwość wykorzystania ciepła w produkcji energii chłodniczej.

Drugim prelegentem była Pani Joanna Pożeżyńska z firmy Rockwool, która w swojej prezentacji przedstawiła informacje nt najnowszych rozwiązań firmy w zakresie izolacji instalacji chłodzenia i wody lodowej.

Bardzo dziękujemy Prelegentom, członkom Głównej Sekcji COWIA oraz zaproszonym gościom za liczne przybycie i twórcze spotkania.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami omawianymi podczas spotkania (w wersji pdf):
1. Projektowanie systemów chłodzenia budynków z dyrektywą F-gazową w tle

8112018

————————————————————————————————————————————————————————

Uwagi do projektów ustaw: o architektach, o inżynierach budownictwa oraz do ustawy wprowadzającej

pzits-logo
Dnia 22 października br PZITS wystosowało pismo do Pana Ministra Artura Sobonia z uwagami i spostrzeżeniami do projektów ustaw: o architektach, o inżynierach budownictwa oraz do przepisów wprowadzających powyższe ustawy. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi uwagami i spostrzeżeniami. Pismo dostępne jest w zakładce: www.pzits.pl/dzialalnosc-biezca/glowna-komisja-legislacyjna/

Ponadto zachęcamy do zapoznania się z uwagami i spostrzeżeniami, jakie do powyższych projektów przedstawiła Polska Izba Inżynierów Budownictwa. Pismo z uwagami dostępne jest na stronie internetowej: www.piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3646-2018-10-26-12-42-15

————————————————————————————————————————————————————————

Konferencja: Chłodnictwo i klimatyzacja w Polsce — Nowe trendy rozwoju


Redakcja miesięcznika CHŁODNICTWO&KLIMATYZACJA ma przyjemność zaprosić specjalistów branży instalacyjnej, projektantów i wykonawców instalacji klimatyzacyjnych, chłodniczych i wentylacyjnych oraz pracowników pionów technicznych na XVII edycję Konferencji z cyklu: Chłodnictwo i klimatyzacja w Polsce – Nowe trendy rozwoju, która odbędzie się:
7 listopada 2018 r. w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie (ul. Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa).

Tematem przewodnim konferencji będzie:
Budowa i eksploatacja instalacji HVACR w świetle wymagań efektywności energetycznej i przepisów f-gazowych

Więcej informacji — [pobierz]

————————————————————————————————————————————————————————

Warsztaty budowy i eksploatacji gazociągów podmorskich

W dniu 26.09.2018 r. odbyły się warsztaty dotyczące budowy i eksploatacji gazociągów podmorskich. Warsztaty zostały zorganizowane przez Sekcję Gazownictwa Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych (PZIiTS) i tematycznie stanowiły kontynuację pierwszej edycji, która miała miejsce w czerwcu 2017 r. Tak jak poprzednio miejscem warsztatów był teren „Gazowni Warszawskiej” przy ul. Kasprzaka 25. Swoje doświadczenia zaprezentowali przedstawiciele: Politechniki Gdańskiej, TechnipFMC oraz Gassco. Ponadto do udziału w warsztatach zaproszono przedstawicieli: Politechniki Warszawskiej, PGNiG S.A., PGNiG Norway, PGNiG Technologie SA, Gaz-System S.A. oraz Energinet.dk. Warsztaty stanowiły okazję do wymiany doświadczeń w zakresie budowy i eksploatacji gazociągów podmorskich w kontekście realizacji projektu Baltic-Pipe w części dotyczącej gazociągu podmorskiego łączącego systemy przesyłowe Danii i Polski.

Warsztaty rozpoczęły się od prezentacji Pana Profesora Macieja Chaczykowskiego, który przybliżył uczestnikom warsztatów działalność PZITS oraz nakreślił aktualny status projektu Baltic-Pipe.

Foto_1_Temat

Poniżej przedstawiono streszczenie kolejno prezentowanych tematów:

1. Zagrożenia dla środowiska w trakcie budowy i eksploatacji gazociągów podmorskich.
Tematem poruszonym przez przedstawiciela Politechniki Gdańskiej, Pana Profesora Jana Hupkę, była kwestia zagrożeń środowiskowych podczas budowy i eksploatacji gazociągów podmorskich. Jedną z poruszonych kwestii były przyczyny uszkodzeń podmorskich rurociągów ropy naftowej i gazu. Pan Profesor zaznaczył, że o ile uszkodzenia korozyjne gazociągów 20 lat temu wynikały głównie z korozji zewnętrznej (stosunek korozji wewnętrznej do zewnętrznej 1:3), o tyle najnowsze dane wskazują na to, że sytuacja się odwróciła. Dzieje się tak dlatego, że nowoczesne gazociągi transportują gaz, który jest oczyszczony z czynników korodujących, takich jak woda czy wilgoć, dwutlenek węgla bądź siarkowodór, co zmniejsza korozję wewnętrzną.

Foto_2_PG

Omówione zostały także przykłady uszkodzeń spowodowane działaniami stron trzecich np. uszkodzenia spowodowane przez kotwice statków. Profesor poruszył ponadto problem hydratów tworzących się w gazociągach. Zaprezentował proces ich powstawania oraz metody zapobiegania ich formowaniu się tj.: usunięcie wody z systemu poniżej punktu rosy; utrzymywanie temperatury powyżej progu powstania hydratu; utrzymywanie ciśnienia poniżej progu powstania hydratu; dodanie inhibitorów (metanol lub glikol etylowy) w celu obniżenia temperatury powstawania hydratów poniżej temperatury operacyjnej; dodanie inhibitora kinetycznego opóźniającego wzrost kryształków hydratu, dodanie substancji dyspergującej przeciwdziałającej nagromadzeniu się kryształków hydratu. Następnie zostały omówione przykłady inspekcji gazociągów (zewnętrzne i wewnętrzne).

2. Kluczowe aspekty techniczne oraz ryzyka związane z budową gazociągów podmorskich.
Przedstawiciele TechnipFMC (Pan Etienne Zonghero i Pan Igor Kopsov) zaprezentowali potencjał techniczny firmy, w tym w szczególności statek Global 1200 o parametrach dostosowanych do układania rur dla warunków budowy gazociągu podmorskiego łączącego system przesyłowy Danii i Polski. Ten rodzaj statku TechnipFMC wykorzystywał przy realizacji różnych projektów m.in. w Zatoce Meksykańskiej, Afryce, rejonie morza Śródziemnego, Północnego, Malezji czy Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
Na podstawie udostępnionych danych o parametrach przyszłego gazociągu Dania-Polska Pan Etienne Zonghero zaprezentował poglądowy harmonogram realizacji gazociągu, z uwzględnieniem czasu koniecznego na opracowanie projektu wykonawczego, zakupu rur, wyboru i akceptacji technologii spawania, pokrycia rur osłona betonową oraz układania rur na dnie morza.

Foto_3_Technip

Jak podkreślono kluczowym parametrem w terminowej realizacji harmonogramu jest odpowiednio wcześniejsze rozpoczęcie prac przygotowawczych związanych z wyprowadzeniem gazociągu na ląd. Sam proces wyprowadzania gazociągu na ląd powinien być przeprowadzony z uwzględnieniem warunków klimatycznych, z ominięciem miesięcy zimowych, oraz z uwzględnieniem przepisów ochrony środowiska. Ważna jest także logistyka związana z dostawą rur i właściwym ich przygotowaniem do układania na dnie morza (w tym proces pokrywania betonem).
Prezentacja TechnipFMC zawierała filmy wideo przedstawiające proces wyciągania gazociągu na ląd oraz procesy realizowane na pokładzie statku G-1200. Na pokładzie statku realizowany jest przede wszystkim pełny proces spawania rur i kontroli spoin. Rury po połączeniu i po weryfikacji jakości połączenia są sekwencyjnie wypuszczane i układane na dnie morza.

Następnie zaprezentowano doświadczenia jakie TechnipFMC zdobył uczestnicząc w realizacji gazociągu Baltic Connector łączącego systemy przesyłowe Estonii i Finlandii. Przedstawiciel TechnipFMC podkreślił wagę wcześniej wykonanych analiz dna morskiego w celu potwierdzenia zasadności zastosowania danego typu statku. Należy także, na możliwie wstępnym etapie, potwierdzić u producenta rur możliwość zastosowania proponowanej technologii spawania i metodyki procesu przygotowania rur do układania na dnie morza.
Kolejnym omówionym tematem były kwestie dotyczące zasad przekraczania istniejących gazociągów. Zaprezentowano poglądowe rysunki pokazujące koncepcję skrzyżowania polegającą na wykorzystaniu specjalnego materaca w celu ochrony istniejącego gazociągu i ułożeniu na nim budowanego gazociągu z uwzględnieniem 500 mm odstępu pomiędzy gazociągami.
Ponadto przedstawiciele Technip FMC Italy (Pani Tilde Tabblena oraz Pan Nicola Angelo Marotta) zaprezentowali działalność Spółki Direzione Lavori S.p.A. (TPIDL). Spółka TPIDL zostałal powołana w 2009 roku i w całości należy do Grypy TechnipFMC. Spółka specjalizuje się w kompleksowym zarządzaniu projektami związanymi z transportem gazu i ropy, w tym opracowywaniu projektów wykonawczych i prowadzeniu nadzoru budowlanego.

3. Prawne i techniczne warunki umów na przekraczanie gazociągów podmorskich oraz zasady eksploatacji tych gazociągów.
Gassco, jako norweski operator, odpowiada za system około 900 km gazociągów wysokociśnieniowych połączonych ze wszystkimi głównymi złożami gazu na szelfie norweskim. Gaz ze złóż norweskich jest transportowany do głównych systemów przesyłowych w Europie kontynentalnej oraz Wielkiej Brytanii.

Foto_4_Gassco_1

Jednym z głównych aspektów poruszanych podczas prezentacji była kwestia regulacji związanych z przekraczaniem lub budową w bliskiej odległości gazociągów przez strony trzecie.
Jak wyjaśnił przedstawiciel Gassco, Pan Harald Martinsen, w tego typu przypadkach Gassco korzysta z wypracowanych rozwiązań, które są uwzględniane w odpowiednich wzorach umów. Umowy, z których korzysta Gassco, są wzorcowymi umowami opracowanymi na szczeblu rządowym zgodnie z przyjętymi procedurami.
Umowy te regulują kwestie techniczne, prawne oraz organizacyjne pomiędzy stronami. Ważnym aspektem jest w tym przypadku kwestia uzgodnienia metody skrzyżowania, zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony środowiska oraz ustalenie zasad odpowiedzialności i praw stron umowy.
Pan Harald Martinsen podzielił się doświadczeniami związanymi z procesem zawierania tego typu umów. Zwrócił uwagę na czasochłonność tego procesu związaną z procedurą negocjacji wymagań stawianych przez Gassco zarówno technicznych, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, jak i wysokości zabezpieczeń finansowych.
Drugim zagadnieniem poruszonym podczas wystąpienia przedstawiciela Gassco była kwestia zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacji gazociągów, na których Gassco jest operatorem.
Gassco stosuje metodę oceny ryzyka w oparciu o trzy elementy:
- Identyfikację zagrożenia
- Ocenę prawdopodobieństwa
- Ocenę skutków
Prawdopodobne zagrożenia podzielono na 6 grup. Zgodnie z przedstawionymi statystykami najczęściej występującymi zagrożeniami jest wpływ stron trzecich. Zagrożenia związane z uszkodzeniami gazociągu spowodowanymi korozją stanowią statystycznie 27%. Gassco ma wypracowany system monitorowania ryzyka i reagowania na wystąpienie zagrożenia tj.: zewnętrzne i wewnętrzne kontrole, monitorowanie składu gazu, ochrona katodowa, system zaworów bezpieczeństwa, opracowane zasady łączenia i przekraczania gazociągów, skutecznie działający awaryjny system napraw.

————————————————————————————————————————————————————————

POSIEDZENIE PREZYDIUM ZARZĄDU GŁÓWNEGO PZITS
w dniu 15 października 2018 r. w Warszawie

pzits-logo
Posiedzenie prowadziła Prezes PZITS kol. Krystyna Korniak-Figa. Po przyjęciu porządku obrad oraz protokołu nr 13/PZG/18 z posiedzenia Prezydium w dniu 17.09.2018, zebrani wysłuchali informacji Kol. Prezes , wiceprezes kol. Anny Bogdan oraz wiceprezesa kol. Jana Pawełka o przygotowaniach do organizowanych w 2019 roku obchodów Jubileuszu 100- lecia PZITS. Kol. wiceprezes Anna Bogdan, przedstawiła wykaz zadań stojących do wykonania przed Komitetem Organizacyjnym Obchodów oraz propozycje udziału w nich poszczególnych jego członków. Będą one przedstawione do akceptacji na spotkaniu Komitetu Organizacyjnego, które odbędzie się w 12 listopada.

Następnie podjęto uchwały:

 • nr 48/PZG/18 w sprawie zmiany w Regulaminie Nadawania Godności Zasłużonego Seniora PZITS,
 • nr 49/PZG/18 w sprawie nadania Godności Zasłużonego Seniora PZITS dla członków Zrzeszenia z Oddziału Szczecińskiego.

W dalszej części obrad Sekretarz Generalny przedstawił informacje o wydarzeniach dotyczących działalności PZITS od posiedzenia Zarządu Głównego i Prezydium 17 września br.
W sprawach wniesionych podkreślano konieczność uczestniczenia członków PZITS w opiniowaniu projektów trzech nowych ustaw MIIR dotyczących architektów i inżynierów budownictwa.

————————————————————————————————————————————————————————


Obiad czwartkowy_08112018

————————————————————————————————————————————————————————


Konferencja Gliwice

Jako patron honorowy serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji organizowanej przez Redakcję miesięcznika i portalu Rynek Instalacyjny — „Ochrona przeciwpożarowa w obiektach budowlanych. Instalacje wentylacyjne i gaśnicze — projektowanie, montaż, eksploatacja”.

Konferencja odbędzie się 29 listopada 2018 r. na Politechnice Śląskiej w Centrum Edukacyjno-Kongresowym przy ulicy Konarskiego 18 B w Gliwicach.
Więcej informacji — www.rynekinstalacyjny.pl/konferencja-ppoz

————————————————————————————————————————————————————————


comptition
Eliminacje do REHVA Student Competition
Główna Sekcja Ciepłownictwa Ogrzewnictwa Wentylacji i Inżynierii Atmosfery PZITS zaprasza absolwentów studiów inżynierskich i magisterskich do wzięcia udziału w eliminacjach krajowych do REHVA STUDENT COMPETITION, 2019.

Celem eliminacji krajowych jest wyłonienie kandydata, którego praca będzie zgłoszona do udziału w REHVA STUDENT COMPETITION, odbywającym się w 2019 r. w Bukareszcie (Rumunia). Celem konkursu REHVA STUDENT COMPETITION jest wybór najlepszych absolwentów studiów z całej Europy, specjalizujących się w zakresie ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji.

Do pobrania regulamin eliminacji

————————————————————————————————————————————————————————


logo_full

39. Zjazd Gazowników – 14-15 marca 2019
Forum do dyskusji o wyzwaniach i przyszłości branży gazowniczej

W dniach 14-15 marca 2019 r. w Warszawie odbędzie się 39. Zjazd Gazowników.
Organizatorami wydarzenia są Polskie Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych (PZITS), Izba Gospodarcza Gazownictwa (IGG) oraz Stowarzyszenie Naukowo – Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego (SITPNiG).
Podczas Zjazdu eksperci i praktycy będą dyskutować o nowych wyzwaniach oraz kierunkach rozwoju gazownictwa. Program merytoryczny Zjazdu obejmie między innymi zagadnienia związane z rolą gazu w bilansie energetycznym kraju, rozbudową krajowego systemu transportu gazu ziemnego oraz innowacyjnością w polskim gazownictwie.
Więcej informacji: www.zjazdgazownikow.pl

————————————————————————————————————————————————————————


warsztaty2019

————————————————————————————————————————————————————————

Targi POL-ECO-SYSTEM w Poznaniu
Konferencja: Ochrona środowiska w praktyce w świetle aktualnych przepisów prawnych

pol-eco

Targi POL-ECO-SYSTEM, Poznań 23-25 października 2018 r.

Targi POL-ECO-SYSTEM w Poznaniu to największe i najważniejsze wydarzenie w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, prezentujące zaawansowane technologie, rozwiązania i produkty służące zrównoważonemu rozwojowi.

Targi POL-ECO-SYSTEM kierowane są do samorządów i administracji publicznej, dysponentów funduszy, firm działających w zakresie gospodarki komunalnej, przedstawicieli sektora wodno-ściekowego, energetyki i ciepłownictwa, przedsiębiorstw i inwestorów z branży OZE, budownictwa, instytutów naukowo-badawczych, parków naukowo-technologicznych, firm doradczych, instalatorów, projektantów, architektów, zakładów przemysłowych, rolników i leśników, uczelni wyższych oraz wielu innych.

Targi POL-ECO-SYSTEM to również połączenie środowiska biznesowego i edukacyjnego, bowiem tylko rozsądne zachowania ekologiczne powinny stanowić istotę codziennych działań, zarówno w życiu każdego człowieka, jak i podczas prowadzenia firmy. Organizatorom zależy, aby propagować dobre praktyki i poprzez współpracę z liderami z dziedziny ekologii, ochrony środowiska i usług komunalnych oraz znanymi markami, aby stworzyć przestrzeń interaktywno-edukacyjną, która byłaby inspiracją do wprowadzenia prośrodowiskowych zmian w wielu dziedzinach życia.

Konferencja: Ochrona środowiska w praktyce w świetle aktualnych przepisów prawnych

Główna Sekcja Gospodarki Odpadami PZITS zaprasza na: V Konferencję „Ochrona środowiska w praktyce w świetle aktualnych przepisów prawnych” — Targi POL-ECO-SYSTEM Poznań 24.10.2018 r. Pawilon 7, antresola, Salka E., godz.: 10.00-11.30.

Temat 1:
Ocena oddziaływań na środowisko dla przedsięwzięć związanych z eksploatacją instalacji do przetwarzania odpadów (unieszkodliwianie, odzysk)
Prelegent:
dr inż. Teresa Kubiak
— wieloletni pracownik branży przemysłu ciężkiego z doświadczeniem praktycznym i teoretycznym w dziedzinie ochrony środowiska, głównie gospodarki odpadami. Autor publikacji w dziedzinie gospodarki odpadami. Rzeczoznawca PZITS w specjalności: unieszkodliwianie odpadów w zakresie prac badawczo-studialnych.

Temat 2:
Przeciwdziałanie poważnym awariom (z uwzględnieniem SZWO, F-gazów i REACH) oraz opłaty za korzystanie ze środowiska w świetle aktualnych przepisów prawnych
Prelegent:
mgr inż. Barbara Horodecka-Kurzawa
— wieloletni pracownik administracji rządowej z doświadczeniem teoretycznym i praktycznym, m.in. w zakresie zapobiegania poważnym awariom, uczestnik postępowań w licznych zaistniałych awariach. Posiada certyfikaty krajowe i międzynarodowe. Rzeczoznawca PZITS w specjalnościach: ochrona wód, ochrona powietrza atmosferycznego i gospodarce odpadami.

Temat 3:
Gospodarka odpadami komunalnymi po kluczowych zmianach aktów prawnych i wprowadzeniu nowego systemu — spojrzenie praktyka
Prelegent:
mgr Anna Karlik-Maćkowiak
— wieloletni pracownik administracji rządowej z doświadczeniem w branży ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Prezes Zarządu w spółce komunlanej. Ekspert Fundacji Partnerstwo dla Środowiska. Współpracownik w zakresie utworzenia procedur oraz Oddziału Kontroli dla Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w latach 2014 -2015. Obecnie Doradca ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska w Kancelarii Prawnej.

————————————————————————————————————————————————————————

Konferencja branżowa

pzits-logo
Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych — Zarząd Oddziału w Opolu oraz Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa organizują konferencję szkoleniową dla zarządów i pracowników przedsiębiorstw: wodociągowo-kanalizacyjnych, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, wykonawczych oraz biur projektów, zarządców nieruchomości i administracji samorządowej pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja Buły, nt. „Uwarunkowania formalno-prawne, technologie prośrodowiskowe i bezpieczeństwo funkcjonowania systemów cieplnych, wentylacyjnych wodociągowych, kanalizacyjnych, i gazowych”.

Konferencja odbędzie się w dniach 18-19.10.2018 r. w OWR ZIEMOWIT w Jarnołtówku.

Pobierz program konferencji

————————————————————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————————————————————

Posiedzenie Zarządu Głównego PZITS
w dniu 17 września 2018r. w Warszawie

pzits-logo
Posiedzenie prowadziła Prezes PZITS kol. Krystyna Korniak-Figa. Po przyjęciu porządku obrad (z drobnymi poprawkami) przyjęto bez uwag Protokół nr 7/ZG/18 z posiedzenia Zarządu Głównego w dniu 18 czerwca 2018r. w Warszawie.
Informację o przygotowaniach do obchodów w 2019 roku Jubileuszu 100-lecia PZITS przedstawiła Prezes, kol. Krystyna Korniak-Figa. Członkowie Z.G. opowiedzieli się za organizacją tych obchodów w sposób adekwatny do możliwości finansowych Zrzeszenia.

Informację o przygotowaniach do organizacji również, w 2019 roku „Warsztatów projektanta i rzeczoznawcy instalacji i sieci sanitarnych” a także 39-ego Zjazdu Gazowników, przedstawiła Wiceprezes PZITS kol. Anna Bogdan. Przygotowania do organizacji tych imprez przebiegają zgodnie z harmonogramami.
Następnie Zarząd Główny podjął następujące uchwały :
— nr 24/ZG/18 o zatwierdzeniu uchwal Prezydium :
— nr 44/PZG/18 z 13 sierpnia 2018 roku,
— nr 45/PZG/18, 46/PZG/18, 47/PZG/18 z 17 września 2018 roku. ( Wszystkie uchwały będą zamieszczone na stronie internetowej Zarządu Głównego).
— nr 25/ZG/18 w sprawie przyjęcia dwóch nowych firm w poczet Członków Wspierających PZITS.

Informacje bieżące przedstawił Sekretarz Generalny. Oto najważniejsze z nich:
— 26 czerwca PZITS udzielił poparcia Prezes FSN-T NOT Pani Ewie Mankiewicz-Cudny, jako kandydatce do Rady Działalności Pożytku Publicznego VI-ej kadencji.
— 29 czerwca Prezes PZITS uczestniczyła w Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym PIIB reprezentując na nim również nasze Zrzeszenie. Nowym Prezesem Rady Krajowej na kadencję 2018-2022 delegaci z Izb Okręgowych wybrali Prof. dr hab. inż. Zbigniewa Kledyńskiego.

W okresie od 2 lipca do 31 sierpnia Główna Komisja Legislacyjna PZITS opracowała następujące wystąpienia do instytucji rządowych:
— uwagi do koncepcji nowego Prawa Zamówień Publicznych, przekazane do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii
— prośbę do Ministerstwa Energii o dołączenie PZITS do grona jednostek konsultujących zmiany w przepisach dotyczących odnawialnych źródeł energii
— opinię do wstępnych projektów 2 ustaw: o Architektach i oddzielnej o Inżynierach budownictwa, przekazaną do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju
— prośbę do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju o dołączenie PZITS do grona podmiotów konsultujących projekty aktów prawnych.
— udzielono zgody na objęcie Patronatem Honorowym następujących konferencji :
— Straty wody w systemach wodociągowych organizator firma DENDROS, termin 22-23.10. 2018 r.
— EKOGMINA 2018- I Forum Praktyków

————————————————————————————————————————————————————————

Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego PZITS
w dniu 17 września 2018r. w Warszawie

pzits-logo
Posiedzenie prowadziła Prezes PZITS kol. Krystyna Korniak-Figa. Po przyjęciu porządku obrad oraz notatki z posiedzenia Prezydium w dniu 13 sierpnia 2018, zebrani wysłuchali informacji Kol. Prezes oraz Wiceprezesa kol. Jana Pawełka o przygotowaniach do organizowanych w 2019 roku obchodów Jubileuszu 100- lecia PZITS w nawiązaniu do informacji z Oddziałów.

Następnie podjęto uchwały:
— nr 45/PZG/18 w sprawie przyjęcia Regulaminów Pracy Zarządów Oddziałów, który przyjęło do stosowania 13 Oddziałów.
— nr 46/PZG/18 w sprawie przyznania Honorowych Odznak PZITS dla członków Zrzeszenia z Oddziałów w Słupsku, Białymstoku, Częstochowie, Bielsko-Białej i Bydgoszczy.
— nr 47/PZG/18 w sprawie powołania „Zespołu do spraw przeprowadzenia Analizy Finansowej PZITS”

Podjęto również następujące ustalenia:
1. Projekt Regulaminu Głównej i Oddziałowej Komisji Kwalifikacyjnej, będzie poddany procedurze zatwierdzenia na posiedzeniach Prezydium i Zarządu Głównego 10 grudnia 2018, prosząc jednocześnie o zgłaszanie do niego uwag do Gł. Kom. Leg. lub Gł. Kom. Kwal. do 31.10.2018r.
2. Oddziały nie będą ponosić kosztów związanych z uzyskaniem przez ich członków „Złotej z diamentem odznaki PZITS”
3. Koszty noclegów i dojazdów przedstawicieli Oddziałów na obchody Jubileuszu 100-lecia PZITS będą ponosiły Oddziały.

————————————————————————————————————————————————————————

Szkolenie: Budowle wodne, elektrownia wodna
na przykładzie zbiornika WIÓRY

pzits-logo
31 sierpnia 2018 r. odbyło się szkolenie pt.: Budowle wodne, elektrownia wodna na przykładzie zbiornika WIÓRY, zorganizowane przez Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych o/Kielce.

Zbiornik WIÓRY powstał w wyniku piętrzenia wód rz. Świśliny. Jego czasza rozciąga się wzdłuż rzeki Świśliny na długości ok. 8km i rz. Pokrzywianki – na długości ok. 7,2 km. W warunkach normalnej eksploatacji średnia szerokość zbiornika wynosi około 300m, a maksymalna w rejonie połączenia obu rzek około 800m. Pojemność całkowita wynosi 35 mln m3, w tym pojemność powodziowa 19 mln m3, a powierzchnia zalewu przy maksymalnym poziomie piętrzenia wynosi 408,0 ha.

Zapora czołowa ziemna (ponad 250m dł. i 26m wys.) z rdzeniem glinowym i galerią kontrolno-zastrzykową, drenażem kamienno-żwirowym oraz przesłoną cementacyjną zlokalizowaną pod galerią w dolinie i na przyczółkach gwarantuje bezpieczeństwo eksploatacyjne zbiornika.

W obiekcie działa elektrownia wodna przepływowa o łącznej mocy 400 kW i produkcji rocznej powyżej 1,0 GWh.

Funkcje zbiornika to: ochrona przeciwpowodziowa, zapewnienie przepływu nienaruszalnego w rzece, energetyczna
i oczywiście turystyczna.
kolaz

————————————————————————————————————————————————————————

Terminarz posiedzeń

pzits-logo
Posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego
17 września – ZG Warszawa
15 października – ZG Warszawa
10 grudnia – ZG Warszawa

Posiedzenia Zarządu Głównego
17 września – ZG Warszawa
10 grudnia – ZG Warszawa

Posiedzenia Głównego Komitetu Organizacyjnego Jubileuszu 100-lecia PZITS
15 października – ZG Warszawa
12 listopada – ZG Warszawa
10 grudnia – ZG Warszawa

————————————————————————————————————————————————————————

X Konferencja Straty wody w systemach wodociągowych
22-23 października 2018, hotel Lawendowe Termy, Uniejów

Opiekun merytoryczny konferencji: dr inż. Florian Piechurski, Politechnika Śląska

grafika

Problematyka strat wody w systemie wodociągowym wpisana jest w działalność każdego przedsiębiorstwa wod-kan. Ich wielkość zależy m.in. od sprawności technicznej sieci, a także ciśnienia, czy opomiarowania i sposobu rozliczania.

Celem przygotowywanej Konferencji jest zaprezentowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych oraz organizacyjnych służących ograniczeniu strat wody. W programie spotkania zaplanowano liczne wystąpienia specjalistów, które wskażą aktualne tendencje rozwoju branży wodociągowej. Nie zabraknie także praktycznych przykładów funkcjonowania różnej wielkości przedsiębiorstw zaopatrujących mieszkańców miast i wsi w wodę.

Zgłoszenia uczestnictwa do 24 sierpnia premiowane niższą ceną!

Zapraszamy firmy do promocji podczas obrad konferencji (stoiska, rozdanie folderów, roll up na sali).

Kolejne szkolenia:
Modelowanie hydrauliczne sieci kanalizacyjnej (grudzień 2018)
Problemy w eksploatacji przepompowni ścieków (luty 2019)
Więcej informacji na www.dendros.pl, tel. 61 307 40 53, szkolenia@dendros.pl

————————————————————————————————————————————————————————

Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego PZITS
w dniu 13 sierpnia 2018 r. w Krakowie

pzits-logo
Posiedzenie prowadziła Prezes PZITS kol.Krystyna Korniak-Figa. Po przyjęciu porządku obrad oraz protokółu nr.12/PZG/18 z posiedzenia Prezydium w dniu 18.06.2018, zebrani wysłuchali informacji o przygotowaniach do organizowanych w 2019 roku:
1/ Jubileuszu 100-lecia PZITS którą przedstawiła Prezes kol.Krystyna Korniak-Figa,
2/ Warsztatów projektanta instalacji i sieci sanitarnych którą przedstawiła Wiceprezes kol.Anna Bogdan,
3/ 39 Zjazdu Gazowników którą przedstawił Wiceprezes kol.Paweł Stańczak.
Następnie podjęto uchwałę nr.44/PZG/18 o nadaniu godności Zasłużonego Seniora PZITS dla 10-ciu Członków Oddziału Wielkopolskiego.
Informację o wyborach władz Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przekazał Sekretarz Generalny który przedstawił również informacje bieżące z biura Z.G. które miały miejsce od poprzedniego posiedzenia Prezydium w dniu 18 czerwca 2018 r.
W dalszej części obrad omawiano problemy poruszone w pismach Prezesów Oddziałów Wielkopolskiego i Opolskiego dotyczące spraw finansowych w PZITS. Próba rozwiązań tych problemów będzie przedstawiona w projekcie uchwały przygotowanej na następne posiedzenia Prezydium i Zarządu Głównego.
Omówiono także pismo Przewodniczącego Głównej Sekcji COWiIA dotyczące problemów z którymi spotyka się kierownictwo Sekcji związanymi z finansowaniem jej działalności a także odnosiło się do organizacji Jubileuszu PZITS.
Przyjęto również wniosek aby Główna Komisja Legislacyjna opracowała Regulamin Pracy Biura Zarządu Głównego. Uzgodniono również jakie uchwały ma przygotować Sekretarz Generalny na posiedzenia Prezydium i Zarządu Głównego które odbędą się 17 września. Odwołano planowane na ten dzień spotkanie Głównego Komitetu Organizacyjnego obchodów Jubileuszu PZITS.

————————————————————————————————————————————————————————

Pożegnanie Ś.P mgr inż. Jerzego Adamskiego

Z wielkim żalem przekazujemy smutną wiadomość, iż zmarł nasz kolega
galazka
Jerzy Adamski
zasłużony działacz i Członek Honorowy Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych,
Prezes Zarządu Oddziału w Kielcach w latach 1996-2003.
Rodzinie i najbliższym składamy wyrazy serdecznego współczucia
Zarząd i członkowie PZITS Oddziału w Kielcach
Uroczystości pogrzebowe odbędą się 16 sierpnia 2018 r. w parafii pw. Św. Krzyża o godz. 11.00.

Wspomnienie

Ś.P. Jerzy Adamski był członkiem PZITS od 1975 r. W Stowarzyszeniu obejmował różne funkcje, w tym dwie kadencje (1996-2000 i 2000-2003) pełnił funkcję Prezesa Zarządu Oddziału w Kielcach, będąc tym samym członkiem Zarządu Głównego Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych. W ramach działalności stowarzyszeniowej współorganizował konferencje i sympozja o tematyce eksploatacji sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków organizowanych przez Oddział kielecki PZITS. W bieżącej kadencji przewodniczył Kołu PZITS przy BPBK w Kielcach.

Był bardzo aktywny zawodowo i społecznie. W latach 1992 – 2000 – Dyrektor Naczelny początkowo Związku Komunalnego Wodociągów i Kanalizacji, a po przekształceniu – Prezes Wodociągów Kieleckich sp. z o.o. Był Vice Prezydentem Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Kielcach, Radnym Rady Miejskiej w Kielcach, Prezesem Polskiej Fundacji Technik Bezwykopowych, a także współzałożycielem Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Za dokonania w życiu zawodowym i społecznym był wielokrotnie odznaczany. Posiada:

 • Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi,
 • Brązową, Srebrną i Złotą odznakę Zasłużony dla Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych,
 • Odznaczenie za Zasługi dla Kielecczyzny,
 • Srebrną Odznakę Honorową NOT,
 • Złotą Odznakę Honorową PZITS,
 • Srebrną i Złotą Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
 • Członek Honorowy PZITS od 2012r .

Odszedł Ś.P. Jerzy Adamski, nasz Kolega, pełen życia, świetny organizator, perfekcyjny zawodowo ale i wiele wymagający od innych ku ich pożytkowi i rozwojowi, wzór dla wielu. Jerzy! Pozostaniesz na zawsze w naszej pamięci.

Małgorzata Janiszewska
Prezes Zarządu Oddziału PZITS w Kielcach

————————————————————————————————————————————————————————

Raport GKL

pzits-logo

Zapraszamy do zapoznania się z raportem GKL za miesiąc lipiec 2018 r. oraz z pismem do Pana Artura Sobonia – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju w sprawie projektu Ustawy o inżynierach budownictwa.

————————————————————————————————————————————————————————

NOWA KADENCJA WŁADZ POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

W dniach 29-30 czerwca 2018 r. w Warszawie odbył się XVII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Dokonano na nim podsumowania działalności Izby w 2017r. oraz dokonano wyboru władz PIIB na V kadencję tj. na lata 2018-2022.

Prezesem Rady Krajowej został wybrany Prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński.

Wybrano także Przewodniczących Organów Krajowych:

 • Krajowej Komisji Rewizyjnej-Urszulę Kallik
 • Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej-Krzysztofa Latoszka
 • Krajowego Sądu Dyscyplinarnego-Mariana Zdunka
 • Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej-Agnieszkę Jońca
 • oraz członków Rady Krajowej i organów krajowych.

Na pierwszym posiedzeniu Krajowej Rady, w dniu 11 lipca 2018r. przeprowadzono wybory Prezydium Rady, w wyniku których jego skład przedstawia się następująco:

 • Prezes- Zbigniew Kledyński
 • Wiceprezes-Zygmunt Rawicki
 • Wiceprezes-Andrzej Pawłowski
 • Sekretarz-Danuta Gawęcka
 • Z-ca Sekretarza-Tomasz Piotrowski
 • Skarbnik-Andrzej Jaworski
 • Z-ca Skarbnika Dariusz Karolak
 • Członek Prezydium-Gilbert Okulicz-Kozaryn
 • Członek Prezydium-Józef Kluska

IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Nowemu Prezesowi i nowowybranym władzom Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, składamy gratulacje a dziękując za dotychczasową współpracę z naszym Zrzeszeniem, życzymy aby ją kontynuować i rozwijać, deklarując jednocześnie wsparcie we wszystkich działaniach dotyczących sfery budownictwa.

————————————————————————————————————————————————————————

Komentarz: Energooszczędność w budownictwie mieszkaniowym

————————————————————————————————————————————————————————

Armacell Business Run

W dniach 24-28 kwietnia 2018 r. odbył się drugi Armacell Business Run – wyjazd szkoleniowy połączony z aktywnością fizyczną. Impreza skierowana była dla początkujących i zaawansowanych biegaczy – branżystów, których łączą dwie pasje – zawodowa i sportowa.

Wyjazd zorganizowany był do urokliwego miejsca położonego w Wielkopolsce – XVIII wiecznego folwarku Olandia, zlokalizowanego na terenie Sierakowskiego Parku Krajobrazowego i Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego. W otoczeniu folwarku znajduje się wiele tras biegowych oraz rowerowych dostosowanych do wymagań biegaczy o różnym stopniu zaawansowania. Najlepszą formę uczestników gwarantowało również pyszne jedzenie – osobne menu ułożone było pod kątem biegaczy, osobne – uwzględniając preferencje najmłodszych członków rodzin dopingujących sportowców.

Łukasz Brzozowski i Andrzej Januszewski zapewnili również uczestnikom zdobycie szerszej wiedzy na temat izolacji termicznej, a szczególnie tej, którą w ofercie posiada firma Armacell.

Nad sprawnością fizyczną uczestników pieczę sprawowali trenerzy Karolina Jarzyńska-Nadolska (wielokrotna medalista i rekordzista w maratonach krajowych oraz międzynarodowych) oraz Zbigniew Nadolski (trener biegaczek długodystansowych) a także lekarz Polskiej Reprezentacji Piłki Nożnej – dr Jacek Jaroszewski.

Każdego dnia odbywały się dwa 2-3 godzinne trening układane wg potrzeb i możliwości osób o rożnym stopniu zaawansowania.
Ostatni, pożegnalny wieczór, zorganizowany był w formie uroczystej kolacji, która została uświetniona koncertem na żywo pt. „Tribute to Amy, Whitney & the best of Adele” w wykonaniu Joanny Kwaśnik, absolwentki Akademii Jazzowej w Katowicach, znanej szerszej publiczności z występów w X Factor.
Wyjazd szkoleniowo-sportowy to bardzo dobre połączenie pracy i rozrywki. Często bowiem zapominamy, iż równowaga fizyczna i umysłowa są ze sobą mocno związane. Ogromną wartością była możliwość uczestniczenia w imprezie nie tylko nas branżystów, ale także naszych rodzin. Każdy z nas ma mało czasu, a dni spędzone razem z rodziną są bezcenne.

Organizacja szkolenia zawodowego w tej formie to bardzo dobry pomysł, który koniecznie warto kontynuować.
Bardzo dziękujemy firmie Armacell za zaproszenie członków Głównej Sekcji Ciepłownictwa Ogrzewnictwa Wentylacji i Inżynierii Atmosfery PZITS do udziału w tym wyjątkowym wyjeździe.

ArmacellBusinessRun

————————————————————————————————————————————————————————

Główna Komisja Legislacyjna

pzits-logo
Zachęcamy do zapoznania się z pismem do Pana Grzegorza Tobiszewskiego – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Energii oraz pismem do Pani Minister Przedsiębiorczości i Technologii dot. uwag PZITS do koncepcji nowego Prawa Zamówień Publicznych.

————————————————————————————————————————————————————————

Monografia okolicznościowa

pzits-logo
Wielkopolski Oddział PZITS umieścił na swojej stronie internetowej monografię opracowaną na uroczystość 80-lecia oddziału. Dostęp do monografii jest otwarty. Zawiera ona ciekawe prelekcje uznanych specjalistów z branży.
Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem.

————————————————————————————————————————————————————————

Posiedzenie Zarządu Głównego PZITS
w dniu 18 czerwca 2018 roku

pzits-logo
Prowadziła je Prezes PZITS kol. Krystyna Korniak-Figa. Na początku przyjęto (z poprawkami) porządek posiedzenia oraz bez uwag protokół z posiedzenia Zarządu Głównego w dniu 26 marca b.r. w Warszawie.
Następnie Skarbnik Zarządu Głównego, kol. Wojciech Majchrzak omówił sprawozdanie finansowe PZITS za 2017 rok a Przewodnicząca Głównej Komisji Rewizyjnej kol. Krystyna Janicka- Mazur, przedstawiła wyniki działalności finansowo-gospodarczej PZITS w 2017 roku.
Po dyskusji, Zarząd Główny, podjął uchwałę nr 20/ZG/18 o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego PZITS za 2017 rok.
W dalszej części posiedzenia Skarbnik Zarządu Głównego, kol. Wojciech Majchrzak, przedstawił projekt budżetu Zarządu Głównego PZITS na 2018 rok, który po ożywionej dyskusji został przez Zarząd Główny przyjęty uchwałą nr 21/ZG/18.
Następnie Prezes PZITS kol. Krystyna Korniak-Figa oraz Wiceprezes kol. Jan Pawełek omówili przygotowania do obchodów Jubileuszu 100-lecia PZITS oraz przedstawili ustalenia dokonane na wcześniejszym tj .przed posiedzeniem Zarządu Głównego, spotkaniu Prezydium Zarządu Głównego z członkami Głównego Komitetu Organizacyjnego Jubileuszu.

Zarząd Główny podjął także następujące uchwały:

 • nr 22/ZG/18 w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium podjętych na posiedzeniach w dniach 26 marca,7 maja oraz 18 czerwca 2018 roku
 • nr 23/ZG/18 w sprawie przyjęcia firmy w poczet członków wspierających PZITS.

Wszystkie uchwały Prezydium i Zarządu Głównego zamieszczone są na stronie internetowej Zarządu Głównego.
Informacje bieżące które miały miejsce od poprzedniego posiedzenia Zarządu Głównego a także sprawy organizacyjne, przedstawił i omówił Sekretarz Generalny (będą one wyszczególnione w protokóle z posiedzenia Zarządu Głównego).

————————————————————————————————————————————————————————

Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego PZITS
w dniu 18 czerwca 20218 roku

pzits-logo
Było to wspólne posiedzenie Prezydium Z.G. oraz Głównego Komitetu Organizacyjnego obchodów Jubileuszu 100-lecia PZITS. Prowadziła je Prezes PZITS kol. Krystyna Korniak-Figa.
Po przyjęciu porządku posiedzenia oraz protokołu nr 11/PZG/18 z posiedzenia Prezydium w dniu 7 maja br. w Krakowie, kol. Prezes poinformowała uczestników spotkania o działaniach już zrealizowanych oraz o przewidywanych do realizacji, dotyczących obchodów Jubileuszu.

Oto niektóre z nich /do wykonania/:

 • zgłoszenie z Oddziałów uczestników centralnej uroczystości (termin 31.08.2018).
 • zgłoszenie z Oddziałów zapotrzebowania na dodatkowe materiały Jubileuszowe
 • określenie przez Oddziały zawartości okolicznościowych oddziałowych roll- up’ów
 • pozyskiwanie sponsorów
 • składanie z wyprzedzeniem przez Oddziały wniosków o odznaczenia.

Sprawy związane z wydawnictwem monografii oraz zadania dla organów Zarządu Głównego w związku jej przygotowaniem omówił Wiceprezes PZITS kol. Jan Pawełek.

W dalszej części posiedzenia podjeto dwie uchwały:

 • nr 42/PZG/18 w sprawie przyjęcia terminarza posiedzeń w drugim półroczu 2018.
 • nr 43/PZG/18 w sprawie przyznania Honorowych Odznak PZITS.

————————————————————————————————————————————————————————

Reforma procesu inwestycyjno-budowlanego

pzits-logo
Zapraszamy do zapoznania się z pismem do Ministra Artura Sobonia – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju w sprawie prac nad reformą procesu inwestycyjno-budowlanego… [więcej]

————————————————————————————————————————————————————————

REHVA zaprasza na Clima Conference 2019!

Strona internetowa Clima Conference 2019 umożliwia rejestdrację uczestnictwa oraz zgłoszenie strzeszczeń referatów. Więcej informacji — www.clima2019.org/congress

Web_banner_clima

————————————————————————————————————————————————————————