Aktualności

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych

pzits-logo
Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych jest kontynuatorem tradycji wielu pokoleń inżynierów i techników skupionych początkowo w powstałym w 1919 roku Zrzeszeniu Gazowników Polskich. Od tego czasu organizacja obejmowała swym zasięgiem coraz szersze grono specjalistów branży sanitarnej przechodząc liczne przeobrażenia i przyjmując kolejno nazwy: od 1922 roku — Zrzeszenie Gazowników, Wodociągów i Techników Sanitarnych, od 1952 roku — Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Sanitarnych, Ogrzewnictwa, Gazownictwa i Terenów Zielonych, od 1957 roku — Polskie Zrzeszenie Inżynierów Inżynierów i Techników Sanitarnych… [więcej]