Archiwum

Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego
Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
11 grudnia 2017 r. w Warszawie

pzits-logo
Posiedzenie prowadziła Prezes PZITS kol. Krystyna Korniak- Figa. Po akceptacji porządku posiedzenia przyjęto protokół nr 7/PZG/17 z posiedzenia Prezydium, które odbyło się 23 października w Krakowie. Następnie wiceprezes kol. Anna Bogdan przedstawiła projekt aktualizacji regulaminu Nadawania Godności Członka Honorowego PZITS. Po dyskusji i drobnych uzupełnieniach podjęto uchwałę nr 25/PZG/17 rekomendującą Zarządowi Głównemu zatwierdzenie ww. regulaminu.

W dalszej części posiedzenia Prezydium podjęto następujące uchwały:

 • Nr 26/PZG/17 w sprawie przyznania Honorowych odznak PZITS Członkom Stowarzyszenia z Oddziału Częstochowskiego.
 • Nr 27/PZG/17 w sprawie terminów Posiedzeń Prezydium oraz Zarządu Głównego w I. półroczu 2018 roku.
 • Nr 28/PZG/17 w sprawie przyjęcia Ramowego Programu Obchodów Jubileuszu 100-lecia PZITS.

Uchwały te będą przedstawione do zatwierdzenia przez Zarząd Główny.

Prezydium zaakceptowało także przedstawioną przez Prezes PZITS kol. Krystynę Korniak-Figę propozycję zgłoszenia wiceprezes PZITS kol. Annę Bogdan do CEN, tj. europejskiego odpowiednika PKN.

Na koniec posiedzenia omawiano problemy dotyczące wydawanych przez spółkę SIGMA-NOT czasopism PZITS.

————————————————————————————————————————————————————————

Życzenia świąteczne

pzits-logo

————————————————————————————————————————————————————————

Główna Komisja Legislacyjna

pzits-logo
Informujemy, że 7 grudnia 2017 r. zostało wysłane pismo do Podsekretarza Stanu – Ministra Tomasza Żuchowskiego – w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposobu przedstawienia informacji o tych kosztach… [pobierz]

————————————————————————————————————————————————————————

Patronat honorowy Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

pzits-logo
W dniu 7 grudnia 2017 r. odbyła się XVI edycja Konferencji z cyklu: Chłodnictwo i klimatyzacja w Polsce – Nowe Trendy Rozwoju organizowana przez miesięcznik Chłodnictwo i Klimatyzacja. Tegorocznym tematem przewodnim była: Budowa i eksploatacja instalacji HVACR w świetle wymagań efektywności energetycznej i przepisów f-gazowych.

Podczas Konferencji zagadnienia omawiane były w dwóch panelach tematycznych: INSTALACJE/SERWIS oraz PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW HVAC.
Główną Sekcję COWiIA PZITS reprezentował: Kol. Maciej Tryjanowski (O/Poznań, TRiM-tech), który przedstawił prezentację pt. Praktyczne aspekty w projektowaniu instalacji chłodniczych w supermarketach i centrach logistycznych.
Zarząd Główny reprezentowali: Kol. Anna Bogdan (Wiceprezes) oraz Kol. Wojciech Ratajczak (Przewodniczący Głównej Sekcji COWiIA).

ChiK_F

————————————————————————————————————————————————————————

Jubileusz TARGÓW KIELCE

pzits-logo
Jubileusz XXV-lecia Targów Kielce świętowano 20 listopada na uroczystej Gali w Teatrze Polskim im. Arnolda Szyfmana w Warszawie. Targi Kielce to bardzo dobrze rozpoznawalna marka targowa w Europie i w świecie. Odegrały ogromną rolę w rozwoju Kielc i województwa świętokrzyskiego. Inauguracja w 1992 roku targami przemysłu obronnego, które do dziś co roku powracają do Kielc jako Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego. Inne organizowane cyklicznie to np: Ekotech — Targi Ochrony środowiska i Gospodarki Odpadami, Targi Materiałów Budownictwa Mieszkaniowego i Wyposażenia Wnętrz, Targi Pożarnicze itd. Na terenie Targów odbywają się również inne imprezy między innymi konferencje, warsztaty, pokazy, koncerty.

W Jubileuszowej Gali wzięli udział przedstawiciele władz wojewódzkich, miejskich, parlamentarzyści, wystawcy oraz liczne grono przedstawicieli różnych instytucji i organizacji, wśród nich Prezes Oddziału PZITS w Kielcach kol. Małgorzata Janiszewska oraz Sekretarz Generalny PZITS kol. Andrzej Pieniążek, który w imieniu Prezes Stowarzyszenia kol. Krystyny Korniak-Figa, wręczył Prezesowi Targów Kielce okolicznościowy adres. Uroczystość uświetnili występami uznani artyści kieleccy, wśród nich Kielecki Teatr Tańca, wystawiając widowisko „Alicja w Krainie Czarów”.

————————————————————————————————————————————————————————

Główna Komisja Legislacyjna

pzits-logo
Informujemy, że 17 listopada 2017 r. zostało wysłane pismo do Pana Ministra Jarosława Gowina ws. projektu z dnia 16 września 2017 r. Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

————————————————————————————————————————————————————————

Termonologia HVAC dostępna w 20 językach

Pobierz bezpłatną aplikację REHVA Dictionary.

REHVA Dictionary App_Banner

Aplikacja jest dostępna w Google Play lub App Store.

Zapraszamy do pobierania!

 

————————————————————————————————————————————————————————

XII Ogólnokrajowe Seminarium Szkoleniowe
Nowoczesne Techniki Instalacyjne w Szpitalnictwie
Łódź 26 października 2017

pzits-logo
Seminarium zostało zorganizowane i przeprowadzone przez Główną Sekcję Techniki Instalacyjnej w Szpitalnictwie i Balneotechniki PZITS oraz Oddział Łódzki PZITS. Odbyło się w budynku NOT w Łodzi. Głównym prowadzącym obrad był Przewodniczący Głównej Sekcji mgr inż. Krzysztof Stelągowski, współprowadził profesor Politechniki Łódzkiej Marek Zawilski. Łączna ilość uczestników — ok. 65 osób.

Temat wiodący tym razem to: Czy szpital może być przyjazny dla pacjenta i personelu ?

Inne ważniejsze tematy to m. in.:

 • Przyjazny dla personelu system regulacji powietrza w pomieszczeniach szpitalnych; Innowacyjne rozwiązania dla instalacji sanitarnych w szpitalach;
 • Systemowe i kompleksowe wyposażenie pomieszczeń sanitarnych przeznaczonych dla osób starszych i z niepełnosprawnością w obiektach służby zdrowia;
 • Nowoczesne rozwiązania w zakresie armatury pary wodnej i kondensatu stosowane w szpitalnictwie;
 • Izolacje instalacji szpitalnych;
 • Higiena instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w szpitalach przygotowany i wygłoszony przez Prezesa Oddziału Łódzkiego dr inż. Bronisława Hillebranda.

Na Seminarium oprócz firm sponsorów byli także pracownicy szpitali i sanepidów, specjaliści w branży – w tym projektanci i inni przedstawiciele biur projektów, przedstawiciele uczelni w tym jednej zagranicznej.

XII Ogólnokrajowe Seminarium Szkoleniowe

 

————————————————————————————————————————————————————————

Główna Komisja Legislacyjna

pzits-logo

Odpowiedź Głównego Inspektora Sanitarnego na komentarze PZITS w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi… [pobierz]

————————————————————————————————————————————————————————

Główna Komisja Legislacyjna

pzits-logo

Informujemy, że 24 października 2017 r. zostało wysłane pismo do Podsekretarza Stanu — Ministra Tomasza Żuchowskiego — w sprawie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem procesu inwestycyjno-budowlanego… [pobierz]

————————————————————————————————————————————————————————

Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego PZITS
23 października w Krakowie

Posiedzenie prowadziła Prezes PZITS Kol. Krystyna Korniak-Figa. Po zaakceptowaniu porządku obrad, przyjęto protokół z poprzedniego posiedzenia Prezydium nr 6/PZG/17, które odbyło się w Warszawie w dniu 18 września br.

Następnie omawiano opracowane przez Główną Komisję Legislacyjną:

 • projekt aktualizacji Regulaminu Głównej Komisji Nagród i Odznaczeń, oraz projekty dwóch nowych regulaminów:
 • Regulamin Zawieszania Członkostwa w PZITS,
 • Regulamin Przywracania Członkostwa w PZITS,

a także wniosek Komisji o anulowanie Regulaminu Komisji d.s. Badania Opinii o Stowarzyszeniu, w związku z tym, że taka Komisja w bieżącej kadencji nie została powołana.

Po dyskusji i wprowadzeniu do projektów regulaminów uzupełnień, Prezydium podjęło uchwałę rekomendującą Zarządowi Głównemu zatwierdzenie w/w regulaminów oraz wniosku o anulowanie regulaminu Komisji d.s. Badania Opinii o Stowarzyszeniu.

Następnie omawiano problemy związane z czasopismami PZITS, wydawanymi przez Spółkę Sigma-NOT, tzn. Gaz Woda i Technika Sanitarna oraz Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja w aspekcie spotkań odbytych z Redaktorami Naczelnymi obu czasopism oraz z ich Wydawcą, a także w związku z projektem ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce„, które może wymusić zmiany w charakterze czasopism. Ustalono konieczność monitorowania prac nad ustawą, ale również podjęcie inicjatyw wyprzedzających.

Prezydium omawiało również:

 • przygotowania do obchodów Jubileuszu 100-lecia PZITS, uwzględniające propozycję obchodzenia go wspólnie z 39. Zjazdem Gazowników. Szczegóły ustali powołany do tego, spośród członków Prezydium 5-cio osobowy zespół.
 • utworzenie profili PZITS w mediach społecznościowych- inicjatywę zaakceptowano
 • Strategię Rozwoju PZITS w latach 2016-2024, przygotowaną przez powołany do jej opracowania zespół problemowy. Strategia będzie przedstawiona do dyskusji i akceptacji Zarządowi Głównemu, na najbliższym posiedzeniu.

Na koniec przedstawiono informacje bieżące dotyczące działalności PZITS, w tym między innymi:

 • o odbytych lub mających się odbyć konferencjach naukowo-technicznych, seminariach i imprezach okolicznościowych, organizowanych przez Oddziały, Sekcje lub pod patronatem Honorowym PZITS,
 • o organizowanych w najbliższym czasie spotkaniach w REHVA,
 • o przygotowanych przez Główną Komisję Legislacyjną, opiniach do projektów aktów prawnych (GKL).

 

————————————————————————————————————————————————————————

Seminarium: Nowoczesne techniki instalacyjne w szpitalnictwie

pzits-logo

Zapraszamy na: XII Seminarium Ogólnokrajowe z cyklu „NOWOCZESNE TECHNIKI INSTALACYJNE W SZPITALNICTWIE”, które odbędzie się 26 października 2017 r. w Łodzi (Dom Technika NOT, pl. Komuny Paryskiej 5a). Temat wiodący seminarium: „Czy szpital może być przyjazny dla pacjenta i dla personelu?

Zaproszenie i karta uczestnictwa: [pobierz]

 

————————————————————————————————————————————————————————

Główna Sekcja COWiIA zaprasza do zapisywania się na bezpłatny newsletter!

pzits-logo
Osoby zainteresowane otrzymywaniem newslettera prowadzonego przez Główną Sekcję COWiIA oraz miesięcznik „Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja” prosimy o przesyłanie na adres: sekcja.cowiia @ pzits.pl maila z imieniem i nazwiskiem, o tytule „newsletter GSCOWIiIA”… [więcej]

 

————————————————————————————————————————————————————————

Debata: Komfort. Budynek. Energia

W dniu 5 października odbyła się Debata Komfort. Budynek. Energia, której organizatorem była firma Lindab, natomiast jednym z partnerów merytorycznych było Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych – Główna Sekcja Ciepłownictwa Ogrzewnictwa Wentylacji i Inżynierii Atmosfery.

Podczas Debaty omawiane były zagadnienia dotyczące potrzeby zapewnienia komfortu użytkownikom budynków, wpływu środowiska wewnętrznego na ich produktywność, sposobów zapewnienia najwyższych standardów w budynkach przy zachowaniu niskiego zużycia energii.

Debata podzielona była na część referatów plenarnych, dwa panele tematyczne oraz ponownie część wspólną, podczas której zaplanowany był czas na zadawanie pytań i dyskusję między uczestnikami i prelegentami.

Główną Sekcję COWiIA PZITS reprezentowali: Dr inż. Joanna Rucińska (Politechnika Warszawska), która przedstawiła prezentację pt. Modelowanie energetyczne budynków jako narzędzie zintegrowanego projektowania oraz Dr inż. Andrzej Górka (Politechnika Poznańska) z referatem pt. Termografia i badanie szczelności powietrznej jako metody zapewnienia komfortu wewnętrznego i energo­oszczędności budynków.

JR AG

Prócz wymienionych wyżej prelegentów, PZITS był reprezentowany przez znaczną grupę członków, którzy mogli uczestniczyć w Debacie dzięki zaproszeniom Organizatora, które z kolei były owocem aktywnego włączenia się członków Głównej Sekcji COWiIA w organizację Debaty.

Debata przebiegała w bardzo miłej, twórczej atmosferze. Prelekcje charakteryzowały się wysoką wartością merytoryczną, co niewątpliwie jest zasługą zaproszenia do udziału w wystąpieniach najwyższej klasy specjalistów.

Jeden dzień do za mało, aby wyczerpać tak szeroką i bogatą tematykę. Szczególnie deficyt czasu był widoczny podczas debaty końcowej, która mogłaby trwać znacznie dłużej dzięki zaangażowaniu zarówno prelegentów, jaki i słuchaczy.

Czekamy zatem na kontynuację i rozwój rozmów na jakże interesujące tematy oraz na kontynuację Debaty!

 

————————————————————————————————————————————————————————

Zaproszenie na seminarium

pzits-logo
Firmy: Hoval Sp. z o.o. oraz Riello Palniki Sp. z o.o. wraz z Zarządem Oddziału Podkarpackiego PZITS w Rzeszowie zapraszają na seminarium techniczne, które odbędzie się w dniu 10.10.2017 r. (wtorek) w godz. 9.00-13.00 w Domu Technika NOT, Rzeszów ul. Kopernika 1 (1 piętro)… [pobierz program]

 

————————————————————————————————————————————————————————

Z cyklu: publikacje…

pzits-logo
Oczekiwania wobec nowelizacji warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie — publikacja autorstwa Przewodniczącego Głównej Komisji Legislacyjnej, która ukazała się we wrześniowym numerze (9/2017) czasopisma Inżynier Budownictwa… [pobierz]

 

————————————————————————————————————————————————————————

Relacja z warsztatów

W dniu 20.06.2017 r. na terenie „Gazowni Warszawskiej” przy ul. Kasprzaka 25 odbyły się warsztaty dotyczące budowy gazociągów podmorskich zorganizowane z inicjatywy Głównej Sekcji Gazownictwa Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych. Do przedstawienia swoich doświadczeń z realizacji projektów poproszeni zostali przedstawiciele firm zagranicznych i polskich, w tym: TechnipFMC, Gazoprojekt, DNV GL, GE Oil & Gas.
W warsztatach wzięli udział przedstawiciele kilku firm gazowniczych, w tym Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., PGNIG S.A., PGNiG Technologie S.A..
Baltic Pipe to duży międzynarodowy program inwestycyjny mający na celu połączenie norweskich złóż gazowych na Morzu Północnym z polskim systemem przesyłowym, którego jednym z elementów jest budowa gazociągu z Danii do Polski na dnie Morza Bałtyckiego. Prowadzone w języku angielskim warsztaty były doskonałą okazją do zdobycia wiedzy przydatnej w realizacji tego projektu.

W trakcie warsztatów przedstawiono szereg prezentacji dotyczących m.in. rozwiązań technologicznych stosowanych przy budowie gazociągów podmorskich, w tym skrzyżowań gazociągów na dnie morza i sposobów wykonywania prac podwodnych, a także późniejszych prac eksploatacyjnych. Była również mowa o modelach kontraktowania i rozliczania prac budowlanych oraz wpływie wybranych modeli na harmonogramowanie prac, z uwzględnieniem możliwości prowadzenia niektórych działań równolegle. Dyskusja dotyczyła także najczęściej spotykanych ryzyk przy tego typu projektach oraz sposobów kompleksowego zarządzania ryzykami w projektach budowy gazociągów podmorskich.

Firma TechnipFMC, której doświadczenie obejmuje realizację takich projektów jak gazociągi TAP (Trans Adriatic Pipeline), czy Western Libya Gas Project pochwaliła się flotą około 21 statków, z których część mogłaby zostać zaangażowana w budowę Baltic Pipe. Firma przedstawiła swoje szacunki dotyczące czasu niezbędnego do wybudowania gazociągu podmorskiego pomiędzy Danią i Polską, w zależności od wybranej formuły projektu. Zwrócono także uwagę na to, że w przypadku gazociągów podmorskich większość czasu pochłaniają prace przygotowawcze – samo układanie gazociągu trwa stosunkowo krótko. W tym kontekście istotna jest konieczność odpowiedniego zaplanowania prac na lądzie, gdzie tempo budowy jest wolniejsze.

Firma DNV GL przedstawiła zagadnienia związane z certyfikacją weryfikacyjną, w tym swoje doświadczenia związane z realizacją Nord Stream I – DNV GL weryfikował, przeprowadzał inspekcje oraz certyfikował zastosowane rozwiązania. Standardy wypracowane przez DNV GL są stosowane przez wiele krajów europejskich, w tym przez kraje skandynawskie, a dokumentacja weryfikacyjna zapewnia obiektywne potwierdzenie prawidłowości wykonanych prac, co ułatwia rozmowy z interesariuszami.

GE Oil & Gas na koniec warsztatów zaprezentowało możliwość zastosowania turbin typu ICL (Integrated Compressor Line) w tłoczni, będącej częścią projektu Baltic Pipe, wskazując na możliwość obniżenia kosztów eksploatacyjnych takich sprężarek w stosunku do obecnie stosowanych rozwiązań alternatywnych.

 

————————————————————————————————————————————————————————

Główna Sekcja Ciepłownictwa Ogrzewnictwa Wentylacji i Inżynierii Atmosfery serdecznie zapraszana na:
DKBE

Organizatorem Debaty2017 jest firma Lindab, natomiast partnerem merytorycznym są 3 organizacje:
pzits

 

————————————————————————————————————————————————————————

Szkolenie z Ochrony Danych Osobowych

pzits-logo
W dniu 23 września 2017 w Domu Technika NOT w Warszawie odbyło się szkolenie z Ochrony Danych Osobowych. W szkoleniu wzięło udział osiemnastu Przedstawicieli z następujących Oddziałów PZITS: z Białegostoku, Bielsko-Białej, Gdańska, Krakowa, Łodzi, Opola, Tarnowa, Torunia i Warszawy. Wśród Słuchaczy była również Prezes PZITS Pani Krystyna Korniak- Figa. Szkolenie poruszało najważniejsze zagadnienia dotyczące ochrony danych osobowych jak przetwarzanie, archiwizowanie oraz udostępnienie danych. Jednym z ważniejszych punktów było RODO – czyli Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych, które ma ujednolicić poziom ochrony danych i zapewnić poczucie pewności prawnej w zakresie przetwarzania danych osobowych we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Szkolenie stawiało nacisk na dyskusję i praktyczne ćwiczenia, które pomagają w codziennej pracy np. jak zarejestrować i zaktualizować zbiór danych osobowych. Podane zostały także przykładowe zapisy umów dotyczące powierzenia przetwarzania danych osobowych osobom trzecim z jednoczesnym wyjaśnieniem ich praktycznego wpływu na stopień bezpieczeństwa tych danych. Szkolenie poprowadził Rafał Andrzejewski – prawnik, trener, konsultant wiodących kancelarii prawnych, specjalista z zakresu ochrony danych osobowych świadczący usługi kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, jak i jednostek sektora administracji publicznej.

 

————————————————————————————————————————————————————————

Konferencja: Nowe urządzenia, materiały i technologie w wodociągach i kanalizacji
Zapraszamy do udziału w VIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Nowe urządzenia, materiały i technologie w wodociągach i kanalizacji WOD-KAN-INSTAL, która odbędzie się w dniach 22-23 listopada 2017 r. w Kielcach.

Zaproszenie: [pobierz]
Folder konferencyjny: [pobierz]
Formularz uczestnictwa: [pobierz]

 

————————————————————————————————————————————————————————

Posiedzenie Zarządu Głównego PZITS w dniu 18 września 2017 r. w Warszawie

Posiedzenie Zarządu Głównego prowadziła Prezes PZITS kol. Krystyna Korniak-Figa. Na wstępie przedstawiła nowo wybraną Prezes Z/O w Kielcach kol. Małgorzatę Janiszewską. Zebrani przyjęli porządek posiedzenia oraz Protokół nr 3/ZG/17 z posiedzenia Zarządu Głównego w dniu 12 czerwca w Warszawie. Następnie Wiceprezes PZITS kol. Jan Pawełek przedstawił informację o spotkaniach, które Prezydium Zarządu Głównego odbyło w sprawie czasopism PZITS, z Wiceprezes SIGMA-NOT oraz Redaktorami Naczelnymi C. O. W. i GWiTS. Podsumowanie tych spotkań i wynikające z nich wnioski zostaną przedstawione Zarządowi Głównemu na posiedzeniu 11 grudnia 2017 roku… [więcej]

 

————————————————————————————————————————————————————————

Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego PZITS w dniu 18 września 2017 r. w Warszawie

Posiedzenie prowadziła Prezes PZITS kol. Krystyna Korniak-Figa. W pierwszej części posiedzenia, uczestniczył Redaktor Naczelny czasopisma Gaz, Woda i Technika Sanitarna, prof. Zbigniew Heidrich, z którym omawiano (zgodnie z ustaleniami z dwóch poprzednich posiedzeń Prezydium), problemy dotyczące czasopisma. Wprowadzeniem do dyskusji była informacja Wiceprezesa PZITS kol. Jana Pawełka, ze spotkań Prezydium z wydawcą czasopism, Spółką SIGMA-NOT oraz redaktorem Naczelnym czasopisma Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja… [więcej]

 

————————————————————————————————————————————————————————

Studia podyplomowe: Postęp Techniczny w Wodociągach i Kanalizacji

Zapraszamy na XIV edycję studiów podyplomowych „Postęp Techniczny w Wodociągach i Kanalizacji”, w roku akademickim 2017/2018 (od października 2017 r.).

Organizatorem studiów jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Instytutu Inżynierii Wody i Ścieków na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej.

Zajęcia prowadzone są przez wykładowców Politechniki Śląskiej, Politechniki Krakowskiej, Politechniki Świętokrzyskiej i Politechniki Warszawskiej oraz specjalistów i praktyków z branży wod-kan. Studia skierowane są do osób posiadających dyplom ukończenia uczelni wyższej, niezależnie od profilu (do osób posiadających m.in. tytuł: licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera).

Więcej szczegółów: [pobierz]
Program studiów: [pobierz]

 

————————————————————————————————————————————————————————

PROF/TRAC Train-the-Trainers Zaproszenie do udziału w kursie dla wykładowców

REHVA serdecznie zaprasza wszystkich wykładowców chcących podnieść swoje kompetencje dydaktyczne w zakresie nZEB do udziału w bezpłatnych webinariach. W październiku i listopadzie odbędzie się kolejny kurs obejmujący 8 godzinnych wykładów.

Szczegółowe informacje, lista wykładowców oraz sposób rejestracji na wykłady dostępne są na stronie internetowej kursu.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania!

 

————————————————————————————————————————————————————————

Główna Komisja Legislacyjna

pzits-logo
Na stronie internetowej Głównej Komisji Legislacyjnej zamieszczone są pisma przygotowane przez komisję oraz odpowiedzi nadesłane z ministerstw. Zachęcamy do zapoznania się z ich treścią — więcej.

 

————————————————————————————————————————————————————————