Wybory do FSNT NOT

W dniu 10 grudnia 2012 roku Rada Krajowa FSNT NOT dokonała wyboru nowych władz Federacji

na lata 2012 ? 2016

Prezesem Zarządu Federacji Stowarzyszeń

Naukowo-Technicznych NOT na XXIV kadencję została wybrana

Ewa MAŃKIEWICZ-CUDNY

Sekretarzem Generalnym FSNT NOT został Pan:

Jacek Kubielski z Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

V-ce Prezesami FSNT NOT zostali wybrani Panowie:

Janusz Dyduch ze Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji,
Stefan Góralczyk ze Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich,
Grzegorz Lipowski ze Stowarzyszenia Włókienników Polskich,
Tadeusz Pawłowski ze Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich,
Józef Suchy ze Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich.

Przewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej wybrano ponownie Pana:

Ryszarda Marcińczaka ze Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

 

Z tej okazji Zarząd Główny oraz cała społeczność

Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

składa serdeczne życzenia pomyślności, wytrwałości, optymizmu

oraz dalszych owocnych sukcesów na niwie polskiej nauki i techniki.