Czasopisma

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych jest właścicielem trzech tytułów czasopism:

 

  1. Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja,
  2. Gaz, Woda i Technika Sanitarna,
  3. Ochrona Środowiska