Czasopisma

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych jest właścicielem trzech czasopism:

 

  1. Gaz, Woda i Technika Sanitarna,
  2. Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja,
  3. Ochrona Środowiska.