Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja

Czasopismo PZITS - miesięcznik
Rok założenia - 1969

Tematyka branżowa reprezentowana w czasopiśmie: źródła ciepła, ciepłownictwo, sieci i węzły cieplne, stacje przetwarzające, instalacje centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wentylacja, klimatyzacja, wentylacja przemysłowa, odciągi miejscowe, transport pneumatyczny, instalacje przemysłowe, wymiana ciepła, fizyka ustrojów budowlanych, odzyskiwanie ciepła, chłodnictwo, automatyzacja systemów i urządzeń cieplnych oraz powietrznych.

 

Wydawca: Wydawnictwo Sigma NOT
Adres redakcji: 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004, ul. T.  Czackiego 3/5, pokój 216
tel. (22) 826 43 35, tel./fax (22) 828 27 26
e-mail: redakcja.cow@neostrada.pl
www: http://www.cieplowent.pl

Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo i Wentylacja