Gaz, Woda i Technika Sanitarna

Organ główny PZITS – miesięcznik
Rok założenia – 1921

Tematyka branżowa reprezentowana w czasopiśmie: gazownictwo, wodociągi, kanalizacja, ochrona wód przed zanieczyszczeniem, urządzenia do oczyszczania wody i ścieków, technologia wody i ścieków, ochrona atmosfery, kształtowanie i ochrona środowiska, zwalczanie hałasu, balneotechnika, gospodarka odpadami, instalacje sanitarne.

 

Wydawca: Wydawnictwo Sigma NOT
Adres redakcji: 00-950 Warszawa,skr.poczt.1004, ul. T. Czackiego 3/5, pok.404
tel. (22) 827 02 49
email: gazwoda@sigma-not.pl
gwits@poczta.onet.pl
www: http://www.gazwoda.pl

 

Gaz, Woda i Technika Sanitarna