Ochrona Środowiska

Czasopismo Oddziału Dolnośląskiego PZITS – kwartalnik
Rok założenia 1979

Tematyka branżowa reprezentowana w czasopiśmie: inżynieria środowiska, technologia wody i ścieków, gospodarka odpadami, oczyszczanie gazów odlotowych, mikrobiologia środowiska naturalnego, ochrona wód, powietrza atmosferycznego i powierzchni ziemi przed zanieczyszczeniem, migracje i przemiany zanieczyszczeń w środowisku naturalnym, analiza i modelowanie matematyczne procesów jednostkowych w inżynierii środowiska, wodociągi i kanalizacja, optymalizacja systemów dystrybucji wody i usuwania ścieków.

Wydawca: Oddział Dolnośląski PZITS we Wrocławiu
Adres redakcji: ul. J. Piłsudskiego 74, 50-000 Wrocław 68, skrytka poczt. 980

tel. (71) 344 14 50,

e-mail: pzits@pzits.not.pl
www: www.os.not.pl

os