» Newsletter GS COWIA

Główna Sekcja COWiIA zaprasza do zapisywania się na bezpłatny newsletter!

Osoby zainteresowane otrzymywaniem newslettera prowadzonego przez Główną Sekcję COWiIA oraz miesięcznik „Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja” prosimy o przesyłanie na adres: sekcja.cowiia (at) pzits.pl maila ze swoim imieniem i nazwiskiem i o tytule „newsletter GSCOWIiIA”.
Przesłanie powyższego maila wskazuje, że zgadzają się Państwo z poniższą treścią:


1. Administratorem Państwa danych jest Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych z siedzibą przy ul. T. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa. Stowarzyszenie wpisane jest do rejestru stowarzyszeń KRS przez Sąd Rejonowy dla Sądu w Warszawie, KRS: 0000053547, NIP: 5260001619, REGON: 000671473.
2. Zakres Państwa danych osobowych, który jest przetwarzany przez administratora obejmuje wyłącznie adres poczty elektronicznej.
3. Państwa dane osobowe są zbierane wyłącznie na cele przesyłania informacji z miesięcznika „Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja” oraz Głównej Sekcji Ciepłownictwa Ogrzewnictwa Wentylacji i Inżynierii Atmosfery Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych.
4. Państwa dane osobowe nie są udostępniane dostawy usług i systemów informatycznych w zakresie niezbędnym do realizacji technicznej wysyłki newslettera. Dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom, upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a osobie, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie poprzez wysłanie maila na adres: sekcja.cowiia (at) pzits.pl.
7. Osobie, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

newsletterSG1
newsletterSG2

————————————————————————————————————————————————————————