» Główna Komisja Legislacyjna

26 października 2016 r. Pismo do Pana Ministra Infrastruktury i Budownictwa – Andrzeja Adamczyka – przedstawiające postulat podziału specjalności „inżynierii sanitarnej”.

23 stycznia 2017 r. Pismo do Pani Teresy Wargockiej – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej – wskazujące komentarze PZITS do projektu rozporządzenia ws. klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

31 stycznia 2017 r. Pismo do Pana Macieja Kopcia – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej – wskazujące komentarze PZITS do projektu rozporządzenia w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach.

11 kwietnia 2017 r. Propozycja zmian warunków technicznych opracowana przez Główną Komisję Legislacyjną PZITS i przedstawiona Podsekretarzowi Stanu – Ministrowi Tomaszowi Żuchowskiemu.

14 kwietnia 2017 r. Pismo do Pani Naczelnik Wydziału Efektywności Energetycznej i Ciepłownictwa w Ministerstwie Energii ws. przekazania gotowości ekspertów PZITS do współpracy w zakresie nowelizacji i tworzenia dokumentów opracowywanych przez Wydział.

28 kwietnia 2017 r. Odpowiedź Dyrektor architektury budownictwa i geodezji – Pani Anity Oleksiak – w imieniu Ministerstwa Infrastruktury na propozycję zmian warunków technicznych przedstawioną przez PZITS.

22 sierpnia 2017 r. Pismo do Pana Marka Posobkiewicza – Głównego Inspektora Sanitarnego – w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.