» Główna Komisja Legislacyjna

7 grudnia 2017 r. Pismo do Pana Podsekretarza Stanu – Ministra Tomasza Żuchowskiego – w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposobu przedstawienia informacji o tych kosztach.

17 listopada 2017 r. Pismo do Pana Ministra Jarosława Gowina ws. projektu z dnia 16 września 2017 r. Ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”

24 października 2017 r. Odpowiedz Głównego Inspektora Sanitarnego na komentarze PZITS w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

24 października 2017 r. Pismo do Pana Podsekretarza Stanu – Ministra Tomasza Żuchowskiego – w sprawie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem procesu inwestycyjno – budowlanego

13 października 2017 r. Odpowiedz do Pani Magdaleny Borowczyk – Zalewskiej z Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”

28 września 2017 r. Oczekiwania wobec nowelizacji warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – komentarz Przewodniczącego Komisji, który ukazał się we wrześniowym numerze Inżyniera Budownictwa

25 września 2017 r. Pismo do Pana Podsekretarza Stanu – Ministra Tomasza Żuchowskiego – w sprawie projektu ustawy o organach administracji inwestycyjnej i nadzoru budowlanego

22 września 2017 r. Pismo do Pana Podsekretarza Stanu – Ministra Tomasza Żuchowskiego – w sprawie projektu ustawy o architektach, inżynierach budownictwa oraz urbanistach

22 sierpnia 2017 r. Pismo do Pana Marka Posobkiewicza – Głównego Inspektora Sanitarnego – w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

28 kwietnia 2017 r. Odpowiedź Dyrektor architektury budownictwa i geodezji – Pani Anity Oleksiak – w imieniu Ministerstwa Infrastruktury na propozycję zmian warunków technicznych przedstawioną przez PZITS

14 kwietnia 2017 r. Pismo do Pani Naczelnik Wydziału Efektywności Energetycznej i Ciepłownictwa w Ministerstwie Energii ws. przekazania gotowości ekspertów PZITS do współpracy w zakresie nowelizacji i tworzenia dokumentów opracowywanych przez Wydział

11 kwietnia 2017 r. Propozycja zmian warunków technicznych opracowana przez Główną Komisję Legislacyjną PZITS i przedstawiona Podsekretarzowi Stanu – Ministrowi Tomaszowi Żuchowskiemu

31 stycznia 2017 r. Pismo do Pana Macieja Kopcia – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej – wskazujące komentarze PZITS do projektu rozporządzenia w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach

23 stycznia 2017 r. Pismo do Pani Teresy Wargockiej – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej – wskazujące komentarze PZITS do projektu rozporządzenia ws. klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

26 października 2016 r. Pismo do Pana Ministra Infrastruktury i Budownictwa – Andrzeja Adamczyka – przedstawiające postulat podziału specjalności „inżynierii sanitarnej”