» Główna Komisja Legislacyjna

Raport GKL – MAJ 2020

8 maja 2020 r. Pismo do Pani Anny Gembickiej – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej ws. projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Raport GKL – KWIECIEŃ 2020

Raport GKL – MARZEC 2020

Raport GKL – LUTY 2020

10 lutego 2020 r. Pismo do Pani Jadwigi Emilewicz – Minister Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego”

Raport GKL – STYCZEŃ 2020

21 stycznia 2020 r. Pismo do Pana Tadeusza Skobla – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych w sprawie prowadzenia prac nad projektem „Ustawy i zmiany ustawy – Prawo energetyczne”

30 grudnia 2019 r. Pismo do Pana Artura Sobonia – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju w sprawie konsultacji dotyczących zmian w rozporządzeniu „warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”

Raport GKL – GRUDZIEŃ 2019

Raport GKL – LISTOPAD 2019

Raport GKL – PAŹDZIERNIK 2019

Raport GKL – WRZESIEŃ 2019

Raport GKL – SIERPIEŃ 2019

Raport GKL – LIPIEC 2019

Raport GKL – CZERWIEC 2019

Raport GKL – MAJ 2019

29 maja 2019 r. Pismo do Pani Małgorzaty Boguckiej – Szymalskiej – Zastępcy Dyrektora Departamentu Gospodarki Wodnej i Śródlądowej w sprawie konsultacji dotyczących poboru próbek w celu kontroli jakości wody

Raport GKL – KWIECIEŃ 2019

Raport GKL – MARZEC 2019

7 marca 2019 r. Pismo do Pana Artura Sobonia – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju ws. konsultacji publicznych projektu rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Raport GKL – LUTY 2019

Raport GKL – STYCZEŃ 2019

29 stycznia 2019 r. Pismo do Pana Andrzeja Adamczyka – Ministra Infrastruktury i Artura Sobonia – Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju ws. wymagań dotyczących stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów.

Raport GKL – GRUDZIEŃ 2018

Raport GKL – LISTOPAD 2018

Raport GKL – PAŹDZIERNIK 2018

22 października 2018 r. Pismo do Pana Artura Sobonia – Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju ws. projektów ustaw o architektach i inżynierach budownictwa.

Raport GKL za miesiąc WRZESIEŃ 2018

24 września 2018 r. Pismo do Pana Henryka Kowalczyka – Ministra Środowiska – prośba o dołączenie PZITS do grona jednostek konsultujących projekty aktów prawnych.

Raport GKL za miesiąc SIERPIEŃ 2018

22 sierpnia 2018 r. Pismo do Pana Jerzego Kwiecińskiego – Ministra Inwestycji i Rozwoju – prośba o dołączenie PZITS do grona jednostek konsultujących projekty aktów prawnych.

Raport GKL za miesiąc LIPIEC 2018

31 lipca 2018 r. Pismo do Pana Artura Sobonia – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju w sprawie projektu Ustawy o inżynierach budownictwa

16 lipca 2018 r. Komentarz Przewodniczącego Głównej Komisji Legislacyjnej oraz Głównej Sekcji Ciepłownictwa Ogrzewnictwa Wentylacji i Inżynierii Atmosfery – Wojciecha Ratajczaka – dot. energooszczędności w budownictwie mieszkaniowym

2 lipca 2018 r. Pismo do Pana Grzegorza Tobiszewskiego – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Energii

2 lipca 2018 r. Pismo do Pani Minister Przedsiębiorczości i Technologii dot. uwag PZITS do koncepcji nowego Prawa Zamówień Publicznych

30 maja 2018 r. Pismo do Pana Ministra Artura Sobonia – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju w sprawie prac nad reformą procesu inwestycyjno – budowlanego

22 marca 2018 r. Pismo do Pana Ministra Artura Sobonia – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju w sprawie projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących

26 stycznia 2018 r. Pismo do Pani Prezes FSNT-NOT Ewy Mańkiewicz-Cudny popierające uwagi Pani Prezes w sprawie projektu ustawy o „jawności życia publicznego”

25 stycznia 2018 r. Pismo Pani Prezes FSNT-NOT Ewy Mańkiewicz-Cudny do Pana Ministra Mariusza Kamińskiego w sprawie projektu ustawy o „jawności życia publicznego”

7 grudnia 2017 r. Pismo do Pana Podsekretarza Stanu – Ministra Tomasza Żuchowskiego – w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposobu przedstawienia informacji o tych kosztach.

17 listopada 2017 r. Pismo do Pana Ministra Jarosława Gowina ws. projektu z dnia 16 września 2017 r. Ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”

24 października 2017 r. Odpowiedz Głównego Inspektora Sanitarnego na komentarze PZITS w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

24 października 2017 r. Pismo do Pana Podsekretarza Stanu – Ministra Tomasza Żuchowskiego – w sprawie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem procesu inwestycyjno – budowlanego

13 października 2017 r. Odpowiedz do Pani Magdaleny Borowczyk – Zalewskiej z Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”

28 września 2017 r. Oczekiwania wobec nowelizacji warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – komentarz Przewodniczącego Komisji, który ukazał się we wrześniowym numerze Inżyniera Budownictwa

25 września 2017 r. Pismo do Pana Podsekretarza Stanu – Ministra Tomasza Żuchowskiego – w sprawie projektu ustawy o organach administracji inwestycyjnej i nadzoru budowlanego

22 września 2017 r. Pismo do Pana Podsekretarza Stanu – Ministra Tomasza Żuchowskiego – w sprawie projektu ustawy o architektach, inżynierach budownictwa oraz urbanistach

22 sierpnia 2017 r. Pismo do Pana Marka Posobkiewicza – Głównego Inspektora Sanitarnego – w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

28 kwietnia 2017 r. Odpowiedź Dyrektor architektury budownictwa i geodezji – Pani Anity Oleksiak – w imieniu Ministerstwa Infrastruktury na propozycję zmian warunków technicznych przedstawioną przez PZITS

14 kwietnia 2017 r. Pismo do Pani Naczelnik Wydziału Efektywności Energetycznej i Ciepłownictwa w Ministerstwie Energii ws. przekazania gotowości ekspertów PZITS do współpracy w zakresie nowelizacji i tworzenia dokumentów opracowywanych przez Wydział

11 kwietnia 2017 r. Propozycja zmian warunków technicznych opracowana przez Główną Komisję Legislacyjną PZITS i przedstawiona Podsekretarzowi Stanu – Ministrowi Tomaszowi Żuchowskiemu

31 stycznia 2017 r. Pismo do Pana Macieja Kopcia – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej – wskazujące komentarze PZITS do projektu rozporządzenia w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach

23 stycznia 2017 r. Pismo do Pani Teresy Wargockiej – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej – wskazujące komentarze PZITS do projektu rozporządzenia ws. klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

26 października 2016 r. Pismo do Pana Ministra Infrastruktury i Budownictwa – Andrzeja Adamczyka – przedstawiające postulat podziału specjalności „inżynierii sanitarnej”