» Główna Sekcja Ciepłownictwa,
      Ogrzewnictwa, Wentylacji
      i Inżynierii Atmosfery

Akademia Lindab zaprasza na webinaria

Akademia Lindab w ramach nowej formuły szkoleń zaprasza do udziału w praktycznych webinariach prowadzonych przez ekspertów Lindab.

Webinaria podzielone będą na dwa bloki merytoryczne:

· wentylacyjno-klimatyzacyjny

· dachowo-elewacyjny

W ramach szkoleń odbędzie się łącznie 7 tematycznych webinariów.
Udział w szkoleniach jest bezpłatny, a uczestnicy szkoleń otrzymają imienne certyfikaty, potwierdzające udział w szkoleniu.

Szczegółowy zakres tematyczny webinariów oraz formularze rejestracji na poszczególne szkolenia znajdują się na stronie Akademii Lindab www.szkolenia-lindab.pl/webinaria

Liczba miejsc ograniczona – nie czekaj i zapisz się już dziś!

Kontakt w sprawie szkoleń:
tel.: 781 810 247 I 22 250 50 53
e-mail: info@szkolenia-lindab.pl

webinarium_grafika_glowna_600x300

————————————————————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————————————————————

LIDER INSTALACJI 2020 – nagroda specjalna dla POBE

Konkurs LIDER INSTALACJI jest organizowany przez Grupę Medium i redakcję „Rynku Instalacyjnego” co dwa lata. Jury ocenia zgłoszone do konkursu produkty pod względem innowacyjności i rozwiązań sprzyjających środowisku oraz działań marketingowych i popularyzacji nowoczesnych technologii.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się tradycyjnie na Targach Instalacje w Poznaniu – które zaplanowane są na 18-19 listopada 2020 r. – ale już dziś „Rynek Instalacyjny” przedstawił tegorocznych zwycięzców!

W konkursie LIDER INSTALACJI 2020 Jury wyłoniło laureatów w kilku kategoriach:

MARKETING I ROZWÓJ RYNKOWY FIRMY
ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ
OGRZEWNICTWO – technologie i produkty
WENTYLACJA I KLIMATYZACJA – TECHNOLOGIE I PRODUKTY

W konkursie LIDER INSTALACJI 2020 przyznano także dwie NAGRODY SPECJALNE.Jedna z nich została przyznana Porozumieniu Branżowemu na rzecz Efektywności Energetycznej POBE za integrację branży w obliczu najważniejszych wyzwań stojących przed nami w budownictwie, ogrzewnictwie, wentylacji i klimatyzacji.

Uzasadnienie wyróżnienia:
POBE przedstawia opinie i stanowiska branży HVAC, w tym m.in. do: projektu Polityki Energetycznej Polski 2040, Planu na Rzecz Energii i Klimatu 2030, Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Wspiera kampanię „Dom bez rachunków”, przygotowuje poradniki i wspiera informacyjnie instalatorów i branżę m.in. w czasach pandemii. Główne cele POBE to troska o zdrowie i bezpieczeństwo energetyczne obywateli Polski, walka o poprawę jakości środowiska naturalnego, wspólne zmagania związane z wdrażaniem ambitnej polityki klimatycznej w Polsce. Do Porozumienia przystąpiły:

Główna Sekcja Ciepłownictwa, Ogrzewnictwa, Wentylacji i Inżynierii Atmosfery PZITS,
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji,
Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV,
Stowarzyszenie Energooszczędne Domy Gotowe,
Stowarzyszenie Polska Wentylacja,
Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła,
Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych.

Logo_i_statuetka_Lider_Instalacji_2020

————————————————————————————————————————————————————————

Jesienne spotkanie Głównej Sekcji COWIA oraz „obiad czwartkowy”

W dniu 5 grudnia 2019 r. w Warszawskim Domu Technika – NOT odbyło się spotkanie Głównej Sekcji Ciepłownictwa Ogrzewnictwa Wentylacji i Inżynierii Atmosfery Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych (PZITS) połączone z „obiadem czwartkowym” – seminarium otwartym dla każdego chętnego.
Otwarte, wczesnopopołudniowe spotkanie rozpoczęło się wspólnym posiłkiem, po którym rozpoczęło się seminarium. Tematem przewodnim „Obiadu czwartkowego” była „Efektywność energetyczna systemów ciepłowniczych – zagadnienia problemowe i projektowe”, przedstawiona przez Prof. dr hab. inż. Roberta Sekreta.
Bardzo dziękujemy Prelegentom, członkom Głównej Sekcji COWIA oraz zaproszonym gościom za liczne przybycie i twórcze spotkania.
Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją omawianą podczas spotkania (w wersji pdf).

————————————————————————————————————————————————————————

Obiad czwartkowy_5_12_2019

————————————————————————————————————————————————————————

<

„Poradnik inwestora – ulga termomodernizacyjna 2019”

„Poradnik inwestora – ulga termomodernizacyjna 2019” to obecnie niezbędnik każdego właściciela domu jednorodzinnego. Opracowanie powstało z inicjatywy Porozumienia Branżowego na Rzecz Efektywności Energetycznej (POBE), we współpracy z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii, oraz Polskim Alarmem Smogowym.
W przystępny i praktyczny sposób przedstawia ono najważniejsze z punktu widzenia inwestora informacje o wprowadzonej na początku tego roku uldze termomodernizacyjnej, a także możliwe korzyści z inwestowania w poprawę efektywności energetycznej własnego domu. Poradnik jest dostępny w wersji papierowej i elektronicznej. Liczymy na jego szerokie propagowanie.

Na początku 2019 r. została w Polsce wprowadzona ulga podatkowa dla właścicieli domów jednorodzinnych, którzy zdecydują się na przeprowadzenie termomodernizacji w swoich domach. Maksymalna wartość wydatków objętych ulgą, przypadająca na jednego podatnika, wynosi 53 tys. zł. To niewątpliwie spora kwota. Dzięki temu znaczną część wydatków na termomodernizację mogą oni odliczyć od swojego podatku rozliczanego w ramach PIT – począwszy od rozliczeń za 2019 r. i wydatków poniesionych w 2019 r., kontynuując odpisy podatkowe przez kolejne lata, zależnie np. od wysokości poniesionych wydatków, dochodów i opodatkowania (rodzaju PIT) czy też terminu rozpoczęcia inwestycji.

Ulga termomodernizacyjna jest tylko jedną z wprowadzonych ostatnio zachęt finansowych do poprawy efektywności energetycznej domów mieszkalnych w Polsce i aktywnego włączenia się ich właścicieli do walki ze smogiem. Łączne korzyści z ulgi i innych form wsparcia inwestycji proekologicznych kierowanych do właścicieli domów jednorodzinnych mogą stanowić nawet większość kosztów tych przedsięwzięć. Warto o tym wiedzieć, ponieważ możliwości finansowe zwykle przesądzają o podjęciu samej inwestycji, a następnie o zakresie realizowanych prac i standardzie wybranych rozwiązań. Problem w tym, że wiedza o uldze termomodernizacyjnej wśród potencjalnych inwestorów wciąż jest bardzo mała, podobnie jak świadomość tego, że przy jednej inwestycji mogą skorzystać z różnych form wsparcia, np. i dotacji i ulgi podatkowej, oraz że programy te są dostępne powszechnie. Niezbędne stały się zatem szybkie, konkretne działania informacyjne. I właśnie takie działania podjęło Porozumienie Branżowe na Rzecz Efektywności Energetycznej (POBE), wydając „Poradnik inwestora – ulga termomodernizacyjna 2019”.

Poradnik przedstawia podstawowe, najważniejsze zasady korzystania z ulgi termomodernizacyjnej. Precyzuje, kto może z niej skorzystać, jakie są limity odpisów, wymagane terminy, zasady rozliczeń. Można w nim znaleźć również symulacje potencjalnych rocznych korzyści z ulgi termomodernizacyjnej, zależnie od wysokości wydatków, dochodów i sposobu opodatkowania, a także odpowiedzi na pytania o inne możliwe źródła finansowania inwestycji, możliwość łączenia ulgi np. z dofinansowaniem w ramach programu „Czyste powietrze” albo o rozliczanie inwestycji, które rozpoczęły się przed 2019 r. czy też inwestycji prowadzonych przez małżonków będących współwłaścicielami domu jednorodzinnego. Jest także kompletny wykaz prac, urządzeń i materiałów, których koszty są uwzględniane w uldze termomodernizacyjnej. Ale to nie wszystko: Poradnik jest nowoczesnym opracowaniem, które poprzez kody QR umożliwia wszystkim zainteresowanym bezpośrednie dotarcie do konkretnych przepisów odnoszących się do ulgi termomodernizacyjnej czy też do tzw. Projektu objaśnień podatkowych albo czatu z konsultantem Ministerstwa Finansów.

Premiera drukowanej edycji „Poradnika inwestora – ulga termomodernizacyjna 2019” miała miejsce 8 października br. w Krakowie, podczas II Kongresu Trendy Energetyczne zorganizowanego przez GLOBEnergię. Jest już dostępna także jego wersja elektroniczna (na bieżąco aktualizowana), którą można pobrać ze strony: http://bit.ly/poradnik_POBE

————————————————————————————————————————————————————————

DKBE 2019 – druga edycja debaty o roli komfortu wewnętrznego i rozwiązaniach instalacyjnych w nowoczesnym budownictwie energooszczędnym

DEBATA. KOMFORT. BUDOWNICTWO. ENERGIA. 2019
Lindab wraz z partnerami branżowymi zaprasza na 2-gą edycję debaty o roli komfortu wewnętrznego i rozwiązaniach instalacyjnych w nowoczesnym budownictwie energooszczędnym, która odbędzie się 7 listopada 2019 r. w Warszawie.

Konferencja jest wydarzeniem organizowanym co 2 lata, łączącym doświadczenie i wiedzę różnych przedstawicieli branży budowlanej. Pierwsza debata, która odbyła się w 2017 roku zgromadziła ponad 250 ekspertów: inwestorów, zarządców nieruchomości, architektów, projektantów, inspektorów i rzeczoznawców, specjalistów HVAC, ekspertów z uczelni technicznych oraz przedstawicieli mediów branżowych.

Głównym celem DKBE2019 jest wymiana doświadczeń i poglądów pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego, zwłaszcza w kontekście projektowania i użytkowania instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych. Podczas konferencji poruszone zostaną tematy komfortu wewnętrznego budynków, zasad projektowania instalacji wewnętrznych, a także wpływu użytkowników na zużycie energii całego budynku. Swoimi doświadczeniami podzielą się eksperci z uczelni technicznych, stowarzyszeń branżowych a także praktycy związani z projektowaniem i certyfikacją energetyczną budynków. Do debaty i rozmowy na temat komfortu i energii budynków dołączą również inwestorzy oraz przedstawiciele firm zajmujących się wynajmem i użytkowaniem powierzchni. Na temat oczekiwań i wymagań odnośnie projektów wypowiedzą się także doświadczeni projektanci, którzy w swoich wystąpieniach przybliżą aktualne wyzwania w projektowaniu energooszczędnych i przyjaznych użytkownikowi budynków.

Blok wystąpień i referatów podzielony będzie na otwarte wykłady dla wszystkich uczestników oraz na sesje tematyczne odbywające się w osobnych salach i skierowane do:
• inwestorów, zarządców nieruchomości i architektów
• projektantów, inspektorów, rzeczoznawców i specjalistów HVAC.

Na zakończenie konferencji przewidziany jest wspólny panel dyskusyjny z sesją pytań i rozmów o przyszłości i rozwoju nowych technologii w branży HVAC.
Partnerami merytorycznymi konferencji są: BIM Stowarzyszenie dla Polskiego Budownictwa, OSWBZ – Ogólnokrajowe Stowarzyszenie Wspierania Budownictwa Zrównoważonego, PZITS – Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych oraz SPW – Stowarzyszenie Polska Wentylacja.
Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby związane z rynkiem budowlanym do udziału w konferencji. Formularz rejestracyjny, harmonogram wykładów i szczegółowe informacje dostępne są na stronie:
www.dkbe2019.pl

————————————————————————————————————————————————————————

Wilo-Stratos MAXO

W dniu 7 grudnia 2018 roku odbyła się oficjalna polska premiera pompy Wilo-Stratos MAXO, która połączona była z jubileuszem istnienia firmy Wilo, a wydarzenie to miało miejsce w Centrum Nauki i Techniki EC1-Zachód w Łodzi. W uroczystości brali udział goście z całej Polski, którzy reprezentowali branże instalacyjno-budowlaną (firmy wykonawcze i biura projektowe) oraz przedsiębiorstwa ciepłownicze, urzędy administracji samorządowej i jednostki naukowo-dydaktyczne. Podczas premiery przedstawiona była zarówno historia rozwoju pomp w firmie Wilo, jak i zaprezentowano na specjalnym pokazie najważniejsze możliwości dotychczas wdrożonych przez tego producenta urządzeń. Jednak najważniejszym punktem była prezentacja samej pompy Wilo-Stratos MAXO, ponieważ zwróciła wszystkim gościom uwagę na następujące funkcję tego nowego rozwiązania, takie jak: „Dynamic Adapt Plus”, „Multi-flow adaptation”, „No-Flow Stop” oraz tryby jej pracy „Δp-c”, „Δp-v”, „T-const.”,”ΔT-const.” (szczegółowe informację o samej pompie znajdują się pod tym linkiem). Podczas uroczystości odbyła się również licytacja prac wykonanych przez podopiecznych „Fundacji Synapsis. Pracownia Rzeczy Różnych” oraz pokaz artystyczny

small_LR__DSC7933

small_LR__DSC7935

small_LR__DSC7957

small_LR__DSC7998

small_LR__DSC8012-Pano

small_LR__DSC8129

small_LR__DSC8152

————————————————————————————————————————————————————————

WYMAGANIA HIGIENICZNE DLA CENTRAL WENTYLACYJNYCH W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM

Zapraszamy do przeczytania artykułu dotyczącego zagadnień obróbki powietrza w fabrykach przemysłu spożywczego. W artykule przedstawiono kluczowe zagadnienia związane z prawidłowym doborem rozwiązań w centralach wentylacyjnych obsługujących pomieszczenia, w których są przetwarzane produkty spożywcze.
Artykuł dostępny jest tutaj.

————————————————————————————————————————————————————————

Poradnik DOM BEZ RACHUNKÓW

Jako partner merytoryczny zapraszamy do lektury poradnika „DOM BEZ RACHUNKÓW”.

Celem poradnika jest pomoc projektantom, architektom i instalatorom w zakresie doboru i projektowania systemu składającego się z instalacji fotowoltaicznej, pompy ciepła oraz zasobników ciepła i ciepłej wody w domach jedno lub dwurodzinnych. Poradnik traktuje o systemach grzewczych z pompą ciepła z funkcjami ogrzewania, chłodzenia i przygotowywania ciepłej wody użytkowej oraz pompom ciepła służącym do przygotowywania ciepłej wody użytkowej w połączeniu z instalacją fotowoltaiczną o mocy do 10 kWp współpracującą z siecią energetyczną (on-grid) i funkcjonującą w ramach systemu opustu.

Zapraszamy do lektury – poradnik dostępny jest na stronie Stowarzyszenia PORT PC

————————————————————————————————————————————————————————

Zdaniem POBE: Projekt Planu na Rzecz Energii i Klimatu 2030 nie spełnia podstawowych wymogów dotyczących planów gospodarki niskoemisyjnej w Polsce

Zdaniem organizacji skupionych w POBE – Porozumieniu Branżowym na Rzecz Efektywności Energetycznej (GSCOiIA PZITS, SGGiK, SEDG, SBF, SPW, PORTPC, SPIUG) zaproponowany przez Ministerstwo Energii projekt Krajowego Planu na rzecz energii i klimatu 2030 nie spełnia podstawowych wymogów w zakresie przejścia do gospodarki niskoemisyjnej i nie pozwoli spełnić celów wspólnej polityki klimatycznej w 2030 i 2050 r.
Zdaniem organizacji występuje pilna i silna potrzeba stworzenia nowego planu oraz oparcia się w nim o założenia zawarte w opracowaniu REMAP 2030 przygotowanego dla Komisji Europejskiej i organizacji IRENA.
Zdaniem niżej podpisanych organizacji celem gospodarki niskoemisyjnej oraz polityki energetycznej państwa powinny być bezpieczeństwo i niezależność energetyczna, przy zapewnieniu jak najszybszej poprawy jakości życia i poziomu zdrowia społeczeństwa, zmniejszenia oddziaływania sektora energii na środowisko oraz znacznym zwiększeniu udziału OZE i poprawy efektywności energetycznej w we wszystkich pozostałych sektorach.
Pozostałe uwagi POBE do projektu ZKPEiK 2030:
• W przedstawionym projekcie planu pominięto rolę energetyki prosumenckiej, jako jednego z kluczowych elementów przyszłego rozwoju zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepło w Polsce. Zdaniem organizacji branżowych należy wprowadzać programy wspierające rozwój obywatelskiej energetyki rozproszonej oraz uzyskiwaniu OZE w budownictwie jednorodzinnym i wielorodzinnym
• Nie uwzględniona jest również ścieżka całkowitego odejścia od stosowania paliw kopalnych w budynkach do roku 2050, założona w znowelizowanej dyrektywie efektywności energetycznej budynków (EPBD) oraz z uwagi na coraz trudniejszą dostępność węgla w Polsce.
• W projekcie jest niedostatecznie uwzględniona, a wielu obszarach wręcz pominięta, kwestia efektywności energetycznej i udziału energii odnawialnej zużywanej w budynkach. Aspekt ten jest kluczowym zagadnieniem w planowaniu przyszłej polityki energetycznej Polski, jak również w kontekście walki z niską emisją i zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego na poziomie lokalnym
• W projekcie brakuje uwzględnienia wsparcia budownictwa w zakresie wdrażania realizacji budynków blisko zero i plus energetycznych.
• Praktycznie pominięta jest kwestia wymogu udziału OZE w bilansie energetycznym w nowych i istniejących budynkach jednorodzinnych oraz wielorodzinnych.
• Należy większą wagę położyć na wsparcie polskich ośrodków badawczych i poszukiwaniu nowych, innowacyjnych technologii na rzecz magazynowania lub przetwarzania energii uzyskiwanej z OZE.
Zdaniem niżej podpisanych organizacji branżowych istnieje potrzeba uwzględnienia propozycji zawartych w opracowaniu światowej organizacji IRENA i Komisji Europejskiej REMap 2030 oraz znacznego zwiększenia udziału energii odnawialnej we wszystkich sektorach produkcji i zużycia energii (28% całej zużywanej energii), zarówno w produkcji energii elektrycznej (38%), zużywanej energii w budynkach (37%), jak i w przemyśle (28%) oraz transporcie (13%). Kwestie te są kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego obywateli oraz rozwoju gospodarki niskoemisyjnej, a także ze względu na poprawę jakości powietrza, będącego celem programu „Czyste Powietrze”.
Zwracamy szczególną uwagę na konieczność spełnienia wymogów nowej polityki klimatycznej Unii Europejskiej, która zobowiązuje Polskę do stworzenia efektywnego krajowego modelu działania odpowiadającego w efektywny sposób na wyzwania środowiskowe i klimatyczne, a także pozytywnie stymulującego rozwój gospodarczy Polski.
Jednocześnie organizacje skupione w porozumieniu wyrażają gotowość do współpracy w dalszych konsultacjach krajowego planu na rzecz energii i klimatu do 2030.

Przedstawiciele czołowych stowarzyszeń branżowych, związanych z techniką stosowaną w budynkach podpisali w 2018 porozumienie na rzecz współpracy w zakresie efektywności energetycznej.
Na początku lutego 2019 porozumienie przyjęło nazwę Porozumienie Branżowe na Rzecz Efektywności Energetycznej POBE.
W POBE działają takie organizacje jak: Główna Sekcja Ciepłownictwa Ogrzewnictwa i Inżynierii Atmosfery Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, Polska Korporacja Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji, Stowarzyszenie Polska Wentylacja, Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej – Polska PV, Stowarzyszenie Energooszczędne Domy Gotowe, Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła, Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych.

————————————————————————————————————————————————————————

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych PZITS (www.pzits.pl) oraz Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła PORT PC (portpc.pl) współpracują z kołami naukowymi specjalizującymi się w ogrzewnictwie, wentylacji i klimatyzacji oraz Kołami Młodych PZITS z następujących uczelni: Politechnika Białostocka, Politechnika Gdańska, Politechnika Lubelska, Politechnika Poznańska, Politechnika Śląska w Gliwicach oraz Politechnika Warszawska. Studenci z tych zespołów są zapraszani na szkolenia, konferencje i warsztaty organizowane przez PZITS oraz PORTPC, jak również otrzymali komplety „Wytyczne projektowania, wykonania i odbioru instalacji z pompami ciepła” wydane przez PORT PC.

Obie organizacje, działając na rzecz ograniczenia emisji zanieczyszczenia powietrza, harmonijnego rozwoju branży budynków zrównoważonych w Polsce, wzrostu efektywności energetycznej oraz wykorzystywania energii ze źródeł odnawialnych, jako swoją misję traktują edukację przyszłego grona inżynierów i specjalistów. PZITS i PORTPC wspólnie z pięcioma innymi stowarzyszeniami podpisały w zeszłym roku porozumienie o współpracy w zakresie efektywności budynków.

Zapraszamy Koła Naukowe oraz bezpośrednio studentów do współpracy z obiema organizacjami.

————————————————————————————————————————————————————————

Wspólny głos stowarzyszeń branżowych w działaniach związanych z likwidacją niskiej emisji i efektywności energetycznej!

Troska o zdrowie i bezpieczeństwo energetyczne obywateli Polski, walka o poprawę jakości środowiska naturalnego, wspólne zmagania związane z wdrażaniem ambitnej polityki klimatycznej w Polsce to cele podpisanego w dniu 22.11.2018 w Krakowie porozumienia.

Siedem organizacji branżowych zobowiązało się do podjęcia współpracy mającej na celu wsparcie w realizacji programu „Czyste Powietrze”, w zakresie konsultacji „Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021–2030”, jak również wdrożenia rewidowanych dyrektyw dotyczących efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii oraz dyrektywy na rzecz zielonego budownictwa oaz innych inicjatyw administracji państwowej i publicznej.

22 listopada 2018 roku podczas Kongresu Trendy Energetyczne w Auli Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, przedstawiciele czołowych stowarzyszeń branżowych, związanych z techniką budynkową złożyli podpisy pod porozumieniem na rzecz współpracy w zakresie efektywności energetycznej.

Do porozumienia przystąpiły:
- Sekcja Główna Ciepłownictwa Ogrzewnictwa Wentylacji i Inżynierii Atmosfery Ciepłownictwa Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
- Korporacja Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji
- Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV
- Stowarzyszenie Energooszczędne Domy Gotowe
- Stowarzyszenie Polska Wentylacja
- Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła
- Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych

Jak zapisano w preambule porozumienia: „Sygnatariusze porozumienia mają świadomość tego, że tylko skuteczna współpraca wielu środowisk pozwoli na osiągnięcie nadrzędnych i długofalowych celów naszego Państwa w zakresie efektywności energetycznej oraz podpisujących to porozumienie Organizacji. Podpisanie porozumienia świadczy o tym, że organizacjom w sposób szczególny zależy na powodzeniu realizacji programu „Czyste Powietrze:. Będą również pracowały nad pozostałymi inicjatywami związanymi ze wzrostem jakości środowiska wewnętrznego w budynkach przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia energii.”

Partnerstwo w ramach porozumienia będzie realizowane poprzez:
- Rozwój zrównoważonego budownictwa w Polsce
- Wspieranie merytoryczne programu „Czyste Powietrze”
- Realizację celów: OZE i efektywności energetycznej w Polsce w 2030
- Wdrażanie znowelizowanych dyrektyw EPBD, RED, EED w Polsce

Jak oświadczają organizacje branżowe: „Po dwóch dekadach od przygotowania pierwszych publicznych programów wspierających transformację energetyczną w Europie, nadszedł czas na wyciągnięcie wniosków z doświadczeń zachodnioeuropejskich krajów. To także czas na stworzenie krajowego modelu działania, który w efektywny sposób odpowiadałby na wyzwania środowiskowe i klimatyczne, a także pozytywnie stymulował rozwój gospodarczy Polski.”

Źródło: Porozumienie branżowe na rzecz współpracy w zakresie efektywności energetycznej.

Porozumienie Stowarzyszeń Branżowych

————————————————————————————————————————————————————————


Stratos-MAXO-full-top4

Członek wspierający PZITS przedstawia Wilo-Stratos MAXO – pierwszą na świecie intuicyjną pompę smart*.

Jest to jedyna na rynku pompa z funkcją Multi-Flow Adaptation, zapewniająca równoważenie przepływów pomiędzy pompami pracującymi po stronie pierwotnej i wtórnej.
Wilo-Stratos MAXO to wygoda komunikacji i najwyższa sprawność spośród dostępnych na rynku pomp dzięki:
• połączeniu najnowszych osiągnięć w obszarze technologii pomiaru parametrów i innowacyjnych funkcji regulacji Dynamic Adapt Plus oraz Multi-Flow Adaptation, czyli dopasowania się do zmiennych przepływów w układach wielopompowych;
• najwyższej na rynku sprawności energetycznej EEI ≤ 0,17 dzięki nowym rodzajom sterowania i innowacyjnej funkcji No-Flow Stop, pozwalającej na wyłączenie pompy w przypadku braku przepływu;
• najwyższej kompatybilności z istniejącymi systemami zarządzania budynkiem;
• dwukierunkowej komunikacji między pompą a urządzeniami mobilnymi dzięki wbudowanej funkcji Bluetooth oraz zintegrowanym wejściom analogowym oraz wejściom i wyjściom binarnym;
• ekstremalnie prostej nawigacji za pomocą dostosowanego do aplikacji i potrzeb użytkownika konfiguratora parametrów;
• intuicyjnej obsłudze dzięki czytelnemu, kolorowemu wyświetlaczowi 4,2″ i nowej technologii zielonego pokrętła;
• zintegrowanej możliwości sterowania układami wielopompowymi poprzez najnowszy interfejs komunikacyjny Wilo-Net;
• możliwości rozbudowy o dodatkowe moduły komunikacyjne Wilo-CIF do łatwej integracji z systemami BUS.
Kategoria pomp smart* rozumiana jako nowy typ urządzeń, które pod względem technologicznym znacząco wykraczają poza dotychczas oferowane pompy o najwyższej sprawności.

————————————————————————————————————————————————————————

Listopadowe spotkanie Głównej Sekcji COWIA

W dniu 8 listopada 2018 r. w Warszawskim Domu Technika – NOT odbyło się spotkanie Głównej Sekcji Ciepłownictwa Ogrzewnictwa Wentylacji i Inżynierii Atmosfery Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych (PZITS).

Spotkanie podzielone było na dwie części – przedpołudniową, będącą zamkniętym spotkaniem członków Sekcji oraz popołudniową – nazwaną „Obiadem czwartkowym” – będącą seminarium otwartym dla każdego chętnego.

Otwarte, wczesnopopołudniowe spotkanie rozpoczęło się wspólnym posiłkiem, po którym rozpoczęło się seminarium. Tematem przewodnim „Obiadu czwartkowego” było „Projektowanie systemów chłodzenia budynków z dyrektywą F-gazową w tle”. W pierwszej części prezentację o tym samym tytule przedstawił członek PZITS – dr inż. Kazimierz Wojtas, omawiając następujące elementy:
1. przepisy i wymagania dotyczące instalacji chłodzenia budynków,
2. kierunki rozwoju czynników ziębniczych,
3. porównanie agregatów ziębniczych na wybranym przykładzie budynków,
4. możliwość wykorzystania ciepła w produkcji energii chłodniczej.

Drugim prelegentem była Pani Joanna Pożeżyńska z firmy Rockwool, która w swojej prezentacji przedstawiła informacje nt najnowszych rozwiązań firmy w zakresie izolacji instalacji chłodzenia i wody lodowej.

Bardzo dziękujemy Prelegentom, członkom Głównej Sekcji COWIA oraz zaproszonym gościom za liczne przybycie i twórcze spotkania.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami omawianymi podczas spotkania (w wersji pdf):
1. Projektowanie systemów chłodzenia budynków z dyrektywą F-gazową w tle

8112018

————————————————————————————————————————————————————————

Obiad czwartkowy_08112018

————————————————————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————————————————————

Armacell Business Run

W dniach 24 – 28 kwietnia 2018 r. odbył się drugi Armacell Business Run – wyjazd szkoleniowy połączony z aktywnością fizyczną. Impreza skierowana była dla początkujących i zaawansowanych biegaczy – branżystów, których łączą dwie pasje – zawodowa i sportowa.

Wyjazd zorganizowany był do urokliwego miejsca położonego w Wielkopolsce – XVIII wiecznego folwarku Olandia, zlokalizowanego na terenie Sierakowskiego Parku Krajobrazowego i Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego. W otoczeniu folwarku znajduje się wiele tras biegowych oraz rowerowych dostosowanych do wymagań biegaczy o różnym stopniu zaawansowania. Najlepszą formę uczestników gwarantowało również pyszne jedzenie – osobne menu ułożone było pod kątem biegaczy, osobne – uwzględniając preferencje najmłodszych członków rodzin dopingujących sportowców.

Łukasz Brzozowski i Andrzej Januszewski zapewnili również uczestnikom zdobycie szerszej wiedzy na temat izolacji termicznej, a szczególnie tej, którą w ofercie posiada firma Armacell.

Nad sprawnością fizyczną uczestników pieczę sprawowali trenerzy Karolina Jarzyńska-Nadolska (wielokrotna medalista i rekordzista w maratonach krajowych oraz międzynarodowych) oraz Zbigniew Nadolski (trener biegaczek długodystansowych) a także lekarz Polskiej Reprezentacji Piłki Nożnej – dr Jacek Jaroszewski.

Każdego dnia odbywały się dwa 2 – 3 godzinne trening układane wg potrzeb i możliwości osób o rożnym stopniu zaawansowania.
Ostatni, pożegnalny wieczór, zorganizowany był w formie uroczystej kolacji, która została uświetniona koncertem na żywo pt. „Tribute to Amy, Whitney & the best of Adele” w wykonaniu Joanny Kwaśnik, absolwentki Akademii Jazzowej w Katowicach, znanej szerszej publiczności z występów w X Factor.
Wyjazd szkoleniowo –
sportowy to bardzo dobre połączenie pracy i rozrywki. Często bowiem zapominamy, iż równowaga fizyczna i umysłowa są ze sobą mocno związane. Ogromną wartością była możliwość uczestniczenia w imprezie nie tylko nas branżystów, ale także naszych rodzin. Każdy z nas ma mało czasu, a dni spędzone razem z rodziną są bezcenne.

Organizacja szkolenia zawodowego w tej formie to bardzo dobry pomysł, który koniecznie warto kontynuować.
Bardzo dziękujemy firmie Armacell za zaproszenie członków Głównej Sekcji Ciepłownictwa Ogrzewnictwa Wentylacji i Inżynierii Atmosfery PZITS do udziału w tym wyjątkowym wyjeździe.

ArmacellBusinessRun

————————————————————————————————————————————————————————

Wilo-Stratos MAXO


Pierwsza na świecie intuicyjna pompa smart* została uroczyście wręczona pierwszemu polskiemu Klientowi – firmie Valmark z Warszawy, która została zwycięzcą pierwszego etapu konkursu „Future Pioneers” organizowanego przez Wilo SE.
Pod pojęciem pompy smart rozumiemy nową kategorię pomp, która znacznie wykracza poza dostępne obecnie pompy o najwyższej sprawności lub tzw. pompy inteligentne. Połączenie najnowszej sensoryki oraz innowacyjnych funkcji regulacji (np. Dynamic Adapt plus i Multi-Flow Adaptation), łączności dwukierunkowej (np. Bluetooth, zintegrowane wejścia analogowe, binarne wejścia i wyjścia, interfejs do Wilo Net), aktualizacji poprzez Software Updates oraz znakomitej przyjazności obsługi (np. dzięki Setup Guide, możliwości podglądu dla przewidującej nawigacji oraz sprawdzonej technice zielonego pokrętła) sprawiają, ze pompa ta zalicza się do pomp smart.

Valmark sp. z o.o. to inżynierska firma handlowa istniejąca na rynku od 1991. roku. Zajmuje się doborem i sprzedażą pomp oraz urządzeń różnych producentów. Od wielu lat jest dystrybutorem pomp Wilo.

Fot. Wikor Wyrfel – Valmark odbiera nagrodę z rąk Dariusz Knapa – Wilo Polska:
WILO1

WILO2

WILO3

————————————————————————————————————————————————————————

Majowe spotkanie Głównej Sekcji COWIA

W dniu 10 maja w Warszawskim Domu Technika – NOT odbyło się spotkanie Głównej Sekcji Ciepłownictwa Ogrzewnictwa Wentylacji i Inżynierii Atmosfery Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych (PZITS).

Spotkanie podzielone było na dwie części – przedpołudniową, będącą zamkniętym spotkaniem członków Sekcji oraz popołudniową – nazwaną „Obiadem czwartkowym” – będącą seminarium otwartym dla każdego chętnego.

Otwarte, wczesnopopołudniowe spotkanie rozpoczęło się krótką prezentacją uczestników oraz obiadem. Wspólny posiłek oraz prowadzone swobodne rozmowy dobrze wpłynęły na powstanie serdecznej atmosfery spotkania.

Tematem przewodnim „Obiadu czwartkowego” były „Zmiany w EPBD i ich konsekwencje w krajowej legislacji”. W pierwszej części prezentację o tym samym tytule przedstawiła Anna Bogdan – Wiceprezes PZITS. Omówione zostały poszczególne elementy nowelizacji Dyrektywy, tj.:

1. wymóg opracowania i wdrożenia długoterminowych strategii renowacji budynków, wraz z mapą drogową wdrażania tej strategii oraz naciskiem, jaki został położony w Dyrektywnie na wprowadzanie do regulacji rozwiązań automatycznie dostosowujących parametry środowiska wewnętrznego do potrzeb uczestników;

2. nacisk na elektromobilność;

3. wprowadzenie nowego wskaźnika – Smart Readiness Indicator (SRI);

4. konieczność opracowania z bazy danych dotyczących charakterystyki energetycznej budynków;

5. uproszczenie procesu inspekcji;

6. a także zmiany w zakresie energii pierwotnej.

Szczególną uwagę, zarówno podczas prezentacji, jak i w towarzyszącej jej dyskusji, poświęcono Smart Readiness Indicator (wskaźnik „gotowości inteligentnej”). Nowy wskaźnik będzie stosowany do oceny możliwości budynku do dostosowania jego działania do potrzeb użytkowników w celu poprawy efektywności energetycznej i ogólnej wydajności budynku. Metodologia obliczania wskaźnika SRI jest obecnie opracowywana przez interdyscyplinarny zespół badawczy VITO (vito.be/en) i zgodnie z informacjami przedstawionymi na stronie smartreadinessindicator.eu, ma być ona gotowa w czerwcu bieżącego roku.

Drugim prelegentem była Pani Maria Witkowska, która mówiła o zrównoważonym rozwoju. Podczas prezentacji przedstawione zostały kwestie deklaracji środowiskowych wyrobów oraz certyfikacji wielokryterialnej budynków, a także przykłady obiektów ze wskazaniem zastosowanych w nich rozwiązań izolacji instalacji budynków.

Interesujące prezentacje, a także dobra atmosfera, pozwoliły na rozwinięcie ciekawej dyskusji na temat ograniczenia zużycia energii, zmian w EPBD oraz charakteru wprowadzania zmian legislacyjnych w naszym kraju.
Niewątpliwie mamy wiele w zakresie ograniczenia zużycia energii z paliw kopalnych wiele do zrobienia i nie możemy być bierni. Jako inżynierowie w branży ogrzewnictwa, ciepłownictwa i wentylacji możemy wnieść wiele do poprawy życia naszej planety, ale jednocześnie uwzględniając specyfikę naszego społeczeństwa, klimatu i możliwości Polski jako państwa.

Bardzo dziękujemy członkom GS COWiIA oraz zaproszonym gościom za liczne przybycie i twórcze spotkanie!

Omawiane prezentacje:
1. Zmiany w EPBD i ich konsekwencje w krajowej legislacji

2. Produkty Armacella dla zrównoważonego budownictwa

1

2

3

IMG_20180510_100717

————————————————————————————————————————————————————————

rockwool

Przedstawiamy firmę ROCKWOOL Polska Sp. z o.o. – partnera Głównej Sekcji COWIA

Firma ROCKWOOL Polska Sp. z o.o., będąca częścią Grupy ROCKWOOL, jest właścicielem 2 fabryk w Polsce – w Cigacicach i w Małkini oraz zatrudnia ponad 1200 pracowników. W ofercie firmy znajdują się izolacje budowlane, specjalistyczne izolacje i rozwiązania techniczne oraz przemysłowe.

Mijsą Grupy ROCKWOOL jest poprawa warunków życia każdego, kto korzysta z rozwiązań i produktów Grupy. Wiedza i doświadczenie ROCKWOOL pozwalają rozwiązywać wiele z najistotniejszych dziś wyzwań w zakresie zrównoważonego budownictwa: od redukcji zużycia energii i zanieczyszczenia hałasem, przez podniesienie bezpieczeństwa pożarowego, do skutecznej walki z niedostatkiem wody oraz powodziami. Szeroka gama produktów i rozwiązań ROCKWOOL odzwierciedla różnorodność potrzeb mieszkańców Ziemi, wspierając jednocześnie partnerów w zmniejszaniu emisji dwutlenku węgla.

Wełna skalna to niezwykle wszechstronny materiał, stanowiący podstawę wszystkich naszych działań. Z zespołem ok. 10 500 oddanych kolegów i koleżanek z ponad 35 krajów ROCKWOOL jest światowym liderem w produkcji rozwiązań z wełny skalnej. Od izolacji budowlanych, akustycznych sufitów oraz zewnętrznych okładzin fasadowych, przez rozwiązania ogrodnicze i zmodyfikowane włókna używane w przemyśle, aż do izolacji dla przemysłu i energetyki oraz przemysłu morskiego i przybrzeżnego.

Zapraszamy do przeczytania rozmowy z Joanną Pożeżyńską – manager produktu HVAC and FirePro w Dziale Zarządzania Produktowego i Doradztwa Technicznego firmy ROCKWOOL Polska, która ukazała się na łamach „Rynku Instalacyjnego”.

Rozwiązania ROCKWOOL to m.in.:
System TECLIT to nowość, zaprojektowana specjalnie do izolacji zimnochronnej. Wykorzystując ponad 75 lat doświadczeń w izolacjach technicznych, ROCKWOOL połączył unikalne właściwości wymagane dla tego zastosowania. Dzięki temu, rozwiązanie to gwarantuje szereg korzyści, zarówno w trakcie montażu jak i eksploatacji.
Zalety systemu TECLIT to:
Bezpieczna izolacja, dzięki ochronie przeciwpożarowej z wełny skalnej
Niepalny materiał izolacyjny z wełny skalnej (A2-s1, d0) gwarantuje skuteczną ochronę przeciwpożarową. Ogranicza do minimum ryzyko pożaru instalacji i zabezpiecza przed wydzielaniem trujących gazów i dymu w przypadku pożaru budynku.
Szybsza instalacja
Zastosowanie systemu TECLIT pozwala na znaczne zmniejszenie nakładu pracy instalatora. Testy praktyczne z różnymi systemami izolacji instalacji chłodzących, prowadzone pod nadzorem Duńskiego Instytutu Technologicznego, wykazały, że czas montażu systemu TECLIT jest do 30% krótszy.
Wytrzymałość, skuteczność, wysoka odporność na rozrywanie
Komponenty systemu TECLIT z wełny skalnej pokryte są bardzo wytrzymałą, wysokiej jakości okładziną z folii aluminiowej. Charakteryzują się optymalnymi parametrami, które opracowano z myślą o izolacji przewodów chłodniczych.

Wełna skalna – optymalne rozwiązanie do izolacji urządzeń i instalacji HVAC
Bezpieczeństwo w centrach handlowych, budynkach użyteczności publiczniej, hotelach, szpitalach czy budynkach wielorodzinnych gwarantuje nam m.in. odpowiednia izolacja instalacji grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Jednocześnie zapewnia ona efektywną pracę urządzeń, dzięki czemu możliwa jest redukcja kosztów utrzymania takiego obiektu. Spełnienie tych warunków zależy jednak od jakości samego materiału. Dlatego właśnie warto wybrać wełnę skalną ROCKWOOL.
HVAC & rozwiązania ognioochronne
Izolacja techniczna kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w hotelach i centrach handlowych, budynkach wielorodzinnych czy innych budynkach użyteczności publicznej (HVAC) jest niezwykle ważna, ponieważ kanały i rury są nośnikiem ciepłego jak i gorącego powietrza oraz gorących spalin w przypadku wystąpienia pożaru.
Wykorzystanie produktów z wełny skalnej ROCKWOOL do izolacji instalacji HVAC nie tylko poprawia efektywność energetyczną tych systemów, ale również w znaczący sposób zwiększa bezpieczeństwo przebywających w budynkach osób podczas pożaru. Izolacja kanałów HVAC w trakcie pożaru zapobiega przewodzeniu ciepła i rozprzestrzenianiu się ognia na inne części budynku. Jest to izolacja klasyfikowana jako Nie Rozprzestrzeniająca Ognia, co jest wymagane przepisami. Szeroki asortyment produktów z wełny skalnej ROCKWOOL umożliwia aplikowanie jej zarówno na kanałach okrągłych, prostokątnych oraz rur.

KLIMAFIX
Maty lamelowe KLIMAFIX z wełny skalnej ROCKWOOL to sprawdzony i powszechnie stosowany produkt do izolacji termicznej, akustycznej i przeciwkondensacyjnej kanałów wentylacyjnych. KLIMAFIX posiada bardzo dobre parametry – doskonałą izolacyjność termiczną – lambda λ10 = 0,038 oraz najwyższą dostępną na rynku dla tego rodzaju rozwiązań klasę reakcji na ogień: A2-s1;d0. Częstym zjawiskiem występującym w budynkach jest powstawanie skroplin (kondensatu) na niezaizolowanych powierzchniach o znacznej różnicy temperatur. Jest to tzw. punkt rosy. Często spotyka się to zjawisko na zimnych, niezaizolowanych powierzchniach, znajdujących się w pomieszczeniach o wysokiej temperaturze oraz dużej wilgotności względnej powietrza. Efekt ten eskaluje w przypadku dużych, wysokich pomieszczeń, gdzie ciepłe powietrze zbiera się pod stropem tuż obok np. kanału prowadzącego zimne powietrze. Rozwiązaniem jest właśnie odpowiednio dobrana warstwa izolacji kanału wentylacyjnego, dzięki której uzyskujemy „przesunięcie” punktu rosy w bezpieczny obszar na zewnątrz kanału.

Otulina ROCKWOOL 800
Otulina ROCKWOOL 800 jest produktem niepalnym, dzięki czemu nie rozprzestrzenia ognia i w znaczący sposób zwiększa bezpieczeństwo pożarowe całej instalacji, a tym samym całego budynku. Niepalna otulina ROCKWOOL 800 ze skalnej wełny, wykorzystywana jest jako izolacja termiczna rurociągów grzewczych i ciepłowniczych, w tym centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, ciepłej wody użytkowej, węzłów cieplnych oraz jako izolacja przeciw kondensacji pary wodnej. Otulina ROCKWOOL 800 posiada także liniową klasę reakcji na ogień, co pozwala stosować wewnątrz budynków, gdzie wymagane jest nierozprzestrzenianie ognia przez izolacje cieplne. Oznacza to, że w przypadku kontaktu z ogniem i wysoką temperaturą produkt wydziela jedynie znikome ilości dymu, nie wydzielając przy tym płonących kropli. Otulina pokryta wzmocnionym płaszczem z folii aluminiowej może służyć jako ochrona przed kondensacją pary wodnej, eliminując ryzyko korozji stalowych elementów instalacji grzewczych.

Proste wykonawstwo
Wybór i zaprojektowanie właściwego systemu izolacji dla instalacji HVAC jest bardzo ważne. Jednak to prawidłowy i staranny montaż izolacji jest dopiero w stanie zagwarantować jej faktyczną skuteczność i trwałość. Zasada wykonywania termicznej izolacji przeciwkondensacyjnej, polega na szczelnym odgrodzeniu zimnej powierzchni od otoczenia, w taki sposób, aby temperatura na zewnętrznej powierzchni izolacji była wyższa od temperatury punktu rosy – Dzięki temu zawarta w powietrzu para wodna nie będzie się wykraplać na powierzchni kanału, ani też na powierzchni zewnętrznej izolacji. Odpowiednio dobrana i prawidłowo zamontowana warstwa izolacji cieplnej powoduje „przesunięcie” punktu rosy w bezpieczny obszar na zewnątrz instalacji – podkreśla Andrzej Taradyś, Doradca Techniczny ROCKWOOL Polska. Zastosowanie wełny skalnej ROCKWOOL do izolacji instalacji HVAC pozwala w łatwy, szybki wygodny sposób zapewnić szczelność, skuteczność i trwałość tej instalacji.

————————————————————————————————————————————————————————

Zapraszamy do dyskusji!

Przedstawiamy punkt widzenia Przewodniczącego Głównej Komisji Legislacyjnej
oraz Głównej Sekcji Ciepłownictwa Ogrzewnictwa Wentylacji i Inżynierii Atmosfery na temat Energooszczędności w budownictwie mieszkaniowym.
Jesteśmy bardzo ciekawi Państwa opinii na temat kwestii omówionych w powyższym opracowaniu. Komentarze prosimy przesyłać na adres Sekcji.

————————————————————————————————————————————————————————

Główna Sekcja COWIA zaprasza na OBIAD CZWARTKOWY.
Miejsce: Dom Technika NOT, ul. Czackiego 3/5, Warszawa, sala Kominkowa
Termin: 10 maja 2018 r.
Godzina: 13:15 – 16:00

Tematem przewodnim spotkania będą Zmiany w EPBD i ich konsekwencje w krajowej legislacji.

Obiad czwartkowy jest to wydarzenie otwarte, realizowane w formule klubu dyskusyjnego, na które zapraszamy również osoby nie będące członkami PZITS. Podczas spotkania będziemy omawiać zmiany, jakie będą wprowadzone w nowelizacji EPBD i dyskutować jak mogą one wpłynąć na nasze krajowe regulacje. Wprowadzeniem do dyskusji będzie prezentacja przedstawiona przez dr hab. inż. Annę Bogdan, prof. PW. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Warunkiem jest powiadomienie organizatorów do dnia 6 maja o chęci uczestnictwa poprzez wysłanie maila na adres: sekcja.cowia (at) pzits.pl. Liczba miejsc ograniczona.

Zapewniamy pyszny posiłek, słodki deser, dużą porcję wiedzy i ciekawą dyskusję.
Serdecznie zapraszamy!

————————————————————————————————————————————————————————

Wycieczka Techniczna – SUEZ – Zielona Energia

9. stycznia 2018 r. przedstawiciele PZITS oraz Koła Naukowego Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej mieli możliwość zwiedzenia Spalarnię Odpadów SUEZ Zielona Energia Sp. z o.o., która znajduje się w Karolinie pod Poznaniem. Spalarnia ta została uruchomiona w 2016 r. i posiada wydajność 210 000 ton odpadów rocznie. W instalacji zainstalowane są dwa 27. metrowe kotły według europejskiego standardu BAT, czyli „Najlepszej dostępnej techniki”. W początkowej fazie procesu technologicznego ciepło, wytwarzane podczas spalania odpadów, podgrzewa wodę znajdującą się w rurkach kotła (umieszczonych zarówno w ścianach, jak i we wnętrzu kotła) i zamienia ją w parę przegrzaną. W następnym etapie procesu z pary odzyskiwana jest energia cieplna (na wymienniku) i energia elektryczna (poprzez turbinę i ge​​nerator). Dzięki półsuchemu systemowi oczyszczania spalin jest ona całkowicie bezpieczna dla mieszkańców. Rocznie z 210 000 ton odpadów powstaje min. 267 000 GJ energii cieplnej oraz min. 128 000 MWh energii elektrycznej. Po zaspokojeniu potrzeb własnych zakładu energia cieplna trafia do miejskiej sieci ciepłowniczej, a energia elektryczna do krajowej sieci elektroenergetycznej.
Bardzo dziękujemy Organizatorom za możliwość zapoznania się z tak nowoczesną instalacją.

1
3
4

————————————————————————————————————————————————————————

Patronat honorowy Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

W dniu 7 grudnia 2017 r. odbyła się XVI edycja Konferencji z cyklu: Chłodnictwo i klimatyzacja w Polsce – Nowe Trendy Rozwoju organizowana przez miesięcznik Chłodnictwo i Klimatyzacja. Tegorocznym tematem przewodnim była: Budowa i eksploatacja instalacji HVACR w świetle wymagań efektywności energetycznej i przepisów f-gazowych.
Podczas Konferencji omawiane zagadnienia omawiane były w dwóch panelach tematycznych: INSTALACJE/SERWIS oraz PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW HVAC.
Główną Sekcję COWiIA PZITS reprezentował: Kol. Maciej Tryjanowski (O/Poznań, TRiM-tech), który przedstawił prezentację pt. Praktyczne aspekty w projektowaniu instalacji chłodniczych w supermarketach i centrach logistycznych.
Zarząd Główny reprezentowali: Kol. Anna Bogdan (Wiceprezes) oraz Kol. Wojciech Ratajczak (Przewodniczący Głównej Sekcji COWiIA).
ChiK_F

————————————————————————————————————————————————————————

W dniu 5 października 2017 r. odbyła się Debata Komfort. Budynek. Energia, której organizatorem była firma Lindab, natomiast jednym z partnerów merytorycznych było Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych – Główna Sekcja Ciepłownictwa Ogrzewnictwa Wentylacji i Inżynierii Atmosfery.

Podczas Debaty omawiane były zagadnienia dotyczące potrzeby zapewnienia komfortu użytkownikom budynków, wpływu środowiska wewnętrznego na ich produktywność, sposobów zapewnienia najwyższych standardów w budynkach przy zachowaniu niskiego zużycia energii.

Debata podzielona była na część referatów plenarnych, dwa panele tematyczne oraz ponownie część wspólną, podczas której zaplanowany był czas na zadawanie pytań i dyskusję między uczestnikami i prelegentami.

Główną Sekcję COWiIA PZITS reprezentowali: Kol. Joanna Rucińska (Politechnika Warszawska), która przedstawiła prezentację pt. Modelowanie energetyczne budynków jako narzędzie zintegrowanego projektowania oraz Kol. Andrzej Górka (Politechnika Poznańska) z referatem pt. Termografia i badanie szczelności powietrznej jako metody zapewnienia komfortu wewnętrznego i energo­oszczędności budynków.

JR AG

Prócz wymienionych wyżej prelegentów, PZITS był reprezentowany przez znaczną grupę członków, którzy mogli uczestniczyć w Debacie dzięki zaproszeniom Organizatora, które z kolei były owocem aktywnego włączenia się członków Głównej Sekcji COWiIA w organizację Debaty.

Debata przebiegała w bardzo miłej, twórczej atmosferze. Prelekcje charakteryzowały się wysoką wartością merytoryczną, co niewątpliwie jest zasługą zaproszenia do udziału w wystąpieniach najwyższej klasy specjalistów.

Jeden dzień do za mało, aby wyczerpać tak szeroką i bogatą tematykę. Szczególnie deficyt czasu był widoczny podczas debaty końcowej, która mogłaby trwać znacznie dłużej dzięki zaangażowaniu zarówno prelegentów, jaki i słuchaczy.

Czekamy zatem na kontynuację i rozwój rozmów na jakże interesujące tematy oraz na kontynuację Debaty!

————————————————————————————————————————————————————————

Główna Sekcja Ciepłownictwa Ogrzewnictwa Wentylacji i Inżynierii Atmosfery serdecznie zapraszana na:

DKBE

Organizatorem Debaty2017 jest firma Lindab, natomiast partnerem merytorycznym są 3 organizacje:

pzits

————————————————————————————————————————————————————————

Główna Sekcja Ciepłownictwa Ogrzewnictwa Wentylacji i Inżynierii Atmosfery jest jedną z pięciu Głównych Sekcji branżowych działających w strukturze PZITS. Główna Sekcja branżowa powoływana jest do realizacji celów naukowych i technicznych PZITS w zakresie działalności poszczególnych branż Zrzeszenia określonych w § 1 Statutu, a zatem zadania Sekcji Głównej obejmuje m.in:
• Organizowanie kongresów, zjazdów, konferencji, sympozjów, seminariów, spotkań, konkursów, wystaw, pokazów, odczytów oraz wyjazdów studialnych i szkoleniowych w kraju i za granicą.
• Prowadzenie działalności szkoleniowej oraz wydawniczej, w tym wydawanie czasopism naukowo-technicznych.
• Współdziałanie w zakresie specjalności określonych w § 1 z organizacjami i jednostkami państwowymi, społecznymi i gospodarczymi oraz z organami administracji państwowej, samorządowej i doradztwo techniczne tym jednostkom.
• Opiniowanie projektów aktów prawnych i norm w zakresie swojej działalności.
• Prowadzenie doradztwa technicznego, rzeczoznawstwa i innej działalności gospodarczej.
• Współdziałanie w zakresie rozwoju techniki z innymi stowarzyszeniami naukowo-technicznymi oraz przy zakładaniu i powadzeniu Klubów Technika, Domów Pracy Twórczej i podobnych obiektów.
• Inicjowanie i prowadzenie współpracy z zagranicą.
Sekcja nie posiada osobowości prawnej i jest powoływana przez Zarząd Główny PZITS na czas trwania jego kadencji. Członkami Głównej Sekcji COWiIA w kadencji 2016 – 2020 są:
Wojciech Ratajczak (O/Wielkopolski) – Przewodniczący; Robert Sekret (O/Częstochowa) – Z-ca Przewodniczącego; Arleta Bogusławska (O/Wielkopolski) – Sekretarz; Piotr Bartkiewicz (O/Warszawa), Piotr Bączkiewicz (O/Wielkopolski), Marta Chludzińska (O/Warszawa), Tomasz Cholewa (O/Lublin ), Tomasz Czamara (O/Warszawa), Andrzej Górka (O/Wielkopolski), Jacek Dudziński (O/Bydgoszcz), Stefan Hnatiuk (O/Gdańsk), Jakub Jankowski (O/Warszawa), Hanna Jędrzejuk (O/Warszawa), Grzegorz Kubicki (O/Warszawa), Joanna Rucińska (O/Warszawa), prof. Władysław Szaflik (O/Szczecin), Maciej Tryjanowski (O/Wielkopolski), Piotr Ziętek (O/Warszawa).

————————————————————————————————————————————————————————

Relacja z Targów

W dniach 14 – 18 marca 2017 r. odbyła się kolejna edycja Targów ISH – największego w Europie spotkania branży instalacji wodnych i sanitarnych, aranżacji łazienek oraz systemów ogrzewania i wentylacji. W tym roku w Targach uczestniczyli również członkowie Sekcji Główniej PZITS ds. Ciepłownictwa Ogrzewnictwa Wentylacji i Inżynierii Atmosfery. Targi ISH odbywają się co dwa lata i obejmują prezentację najnowszych technologii dotyczących instalacji budowlanych i wyposażenia łazienek. Tegoroczne Targi odbywały się pod hasłem „Water. Energy. Life” („Woda. Energia. Życie”). Krajem partnerskim w tym roku była Turcja. W ciągu 5 dni swoją ofertę przedstawiło niemal 2500 wystawców. Stanowiska poszczególnych producentów i firm zlokalizowane były w 11 halach o łącznej powierzchni ponad 260 000m2.

Targi odwiedziło ponad 200 000 osób, a Wystawcy zjechali z 61 krajów. Tym samym tegoroczne Targi odnotowały kolejne rekordy: wzrost poziomu wystawców międzynarodowych (aż 64% wystawców) oraz wzrost liczby zagranicznych odwiedzających (40%). Przedstawione powyżej liczby są niezbitym dowodem, że targi ISH we Frankfurcie są jednym z najważniejszych wydarzeń w branży instalacyjnej, miejscem ciekawych spotkań i wymiany doświadczeń oraz możliwością zapoznania się z najnowocześniejszymi rozwiązaniami i trendami w branży.

Swoje stoisko na targach miała m.in. była Grupa Geberit, jeden z liderów branży sanitarnej w Europie. Geberit zaprezentował szereg nowych rozwiązań, w tym nową linie baterii umywalkowych, system rurowy oraz panel do natrysków bezbrodzikowych itp. Jednym z rozwiązań, które cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony odwiedzających była toaleta myjąca Geberit AquaClean, dostępna w Polsce od II kwartału 2017. Ciekawym i bardzo atrakcyjnym wizualnie stanowiskiem był również system kanalizacji podciśnieniowej PLUVIA. Stanowisko pozwalało zaobserwować działanie instalacji w czasie deszczu w zależności od jego natężenia, było również okazją do zaprezentowania nowego wpustu systemowego.

Inną znaną marką, której produkty były prezentowane na targach, był jeden z największych producentów urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych w Europie – firma Swegon. Na obszernym stoisku można było zobaczyć produkty oferowane przez firmę: centrale wentylacyjne w różnych wielkościach, agregaty wody lodowej BLUE BOX, elementy dystrybucji powietrza, elementy sterowania systemem WISE oraz najnowszy produkt PARASOL Zenith czyli sufitowy moduł chłodzący i grzewczo-chłodzący. Oferowane produkty cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony odwiedzających co widać na załączonych zdjęciach, a przygotowane stanowiska pozwalały na odpoczynek i swobodną rozmowę z przedstawicielami firmy.

Innym z wiodących producentów w dziedzinie wentylacji i klimatyzacji na ryzku europejskim, którego produkty można było zobaczyć we Frankfurcie była Grupa SCHAKO (Novenco, Reven Schako, Schneider, Sirocco). Na stanowisku dostępna była tablica wentylatorów ZerAx® o wysokości 4,5 m opracowana do chłodzenia dużych centrów danych. W ramach stoiska prezentowały się spółki zależne specjalizujące się w klimatyzacji i wentylacji budynków użyteczności publicznej i przemysłowej, dużych kuchniach, laboratoriach, przemysłu procesowego, klatek schodowych, podziemnych parkingów i tuneli itp. Na stoisku (podobnie jak w przypadku pozostałych firm) można było zapoznać się z oferowanymi produktami, wymienić doświadczenia oraz nawiązać nowe kontakty biznesowe.

Trend, który dało się zaobserwować wśród wszystkich Wystawców to przede wszystkim chęć dostosowania funkcji oferowanych produktów do potrzeb indywidualnego klienta. Coś co jeszcze niedawno było ciekawym dodatkiem dziś staje się standardem – zdalna możliwość monitorowania oraz ustawienia parametrów pracy urządzeń i instalacji z wykorzystaniem komputera/smartfona (z dostępem do sieci). Internet i technologia na dobre już zagościły w naszym życiu, zatem nic dziwnego, że chęć wykorzystania ich potencjału pojawia się również w świecie instalacji, które nas otaczają.

Podczas Targów swoje uczestnictwo zaakcentowała również Federation of Europenan Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations (REHVA). W ramach forum przedstawiona została nowa publikacja REHVA, tj. poradnik No.22: Introduction to Building Automation, Controls and Technical Building Management, przygotowany we współpracy z eu.bac – European Building Automation and Controls Association. Delegaci REHVA przygotowali również seminarium Controlled ventilation in residential buildings, w ramach którego omawiane były następujące zagadnienia:

  • Keynote: Do we need mechanical ventilation in our homes? – Prof. Stefano Corgnati, REHVA President
  • Mechanical ventilation and IAQ in high performing residential buildings in Germany and Europe. A policy and market outlook – Claus Händel, European Ventilation Industry Association
  • Appropriate design of mechanical heat recovery ventilation systems for residential buildings – Prof. Jarek Kurnitski, REHVA Vice-President
  • New control technologies for residential ventilation – Klaus Lang, Director Product Area Residential Ventilation, Systemair
  • Future trends, advanced control technologies for smart homes – Olaf Harms, Product manager – Systems, Swegon Operations AB

W prezentacjach skupiono się na wskazaniu potrzeby stosowania wentylacji mechanicznej w obiektach mieszkalnych. W dobie poszukiwania kolejnych metod ograniczenia zużycia energii wentylacja mechaniczna jest jedynym rozwiązaniem zapewniającym odpowiednią jakość powietrza wewnętrznego. Jednocześnie, zgodnie z informacjami prezentowanymi przez REHVA wspólnie z EVIA (European Ventilation Industry Association), w stosowanych obecnie certyfikatach energetycznych kwestia jakości powietrza wewnętrznego traktowana jest marginalnie. Przedstawiono również zmiany, jakie są rekomendowane przez EVIA do wprowadzenia w EPBD (Energy Performance of Buildings Directive), w celu przyłożenia większego nacisku na kwestię jakości powietrza wewnętrznego, tj: wprowadzenie wymagań dotyczących jakości powietrza wewnętrznego i komfortu cieplnego, wskazanie potrzeby regularnych inspekcji instalacji HVAC, stosowanie regulacji na żądanie, szersze zastosowanie technologii odzysku ciepła. Wskazano również wyniki raportu wskazujące, że nie we wszystkich krajach członkowski UE podane są konkretne ilości minimum higienicznego powietrza, jakie powinno być dostarczane do budynków. Taka sytuacja rodzi obawy o bezpieczeństwo i zdrowie użytkowników, tak więc wymaganie to powinno również być zawarte w EPBD. Zaproponowano również, że w certyfikatach energetycznych budynków powinna być uwzględniona także kwestia jakości powietrza i środowiska cieplnego w pomieszczeniach.

Wszystkie prezentacje są dostępne pod adresem http://www.rehva.eu/publications-and-resources/event-presentations/rehva-seminar-at-ish-frankfurt-16032017.html

Dziękujemy firmom Geberit (www.geberit.pl), Swegon (www.swegon.com/pl), Schako (schako.pl) oraz Jeven (www.jeven.pl) za wsparcie udziału delegatów Sekcji Głównej PZITS ds. Ciepłownictwa Ogrzewnictwa Wentylacji i Inżynierii Atmosfery w Targach.

————————————————————————————————————————————————————————