» Główna Sekcja Ciepłownictwa,
      Ogrzewnictwa, Wentylacji
      i Inżynierii Atmosfery

Główna Sekcja COWIA zaprasza na OBIAD CZWARTKOWY.
Miejsce: Dom Technika NOT, ul. Czackiego 3/5, Warszawa, sala Kominkowa
Termin: 10 maja 2018 r.
Godzina: 13:15 – 16:00

Tematem przewodnim spotkania będą Zmiany w EPBD i ich konsekwencje w krajowej legislacji.

Obiad czwartkowy jest to wydarzenie otwarte, realizowane w formule klubu dyskusyjnego, na które zapraszamy również osoby nie będące członkami PZITS. Podczas spotkania będziemy omawiać zmiany, jakie będą wprowadzone w nowelizacji EPBD i dyskutować jak mogą one wpłynąć na nasze krajowe regulacje. Wprowadzeniem do dyskusji będzie prezentacja przedstawiona przez dr hab. inż. Annę Bogdan, prof. PW. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Warunkiem jest powiadomienie organizatorów do dnia 6 maja o chęci uczestnictwa poprzez wysłanie maila na adres: sekcja.cowia (at) pzits.pl. Liczba miejsc ograniczona.

Zapewniamy pyszny posiłek, słodki deser, dużą porcję wiedzy i ciekawą dyskusję.
Serdecznie zapraszamy!

————————————————————————————————————————————————————————

Wycieczka Techniczna – SUEZ – Zielona Energia

9. stycznia 2018 r. przedstawiciele PZITS oraz Koła Naukowego Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej mieli możliwość zwiedzenia Spalarnię Odpadów SUEZ Zielona Energia Sp. z o.o., która znajduje się w Karolinie pod Poznaniem. Spalarnia ta została uruchomiona w 2016 r. i posiada wydajność 210 000 ton odpadów rocznie. W instalacji zainstalowane są dwa 27. metrowe kotły według europejskiego standardu BAT, czyli „Najlepszej dostępnej techniki”. W początkowej fazie procesu technologicznego ciepło, wytwarzane podczas spalania odpadów, podgrzewa wodę znajdującą się w rurkach kotła (umieszczonych zarówno w ścianach, jak i we wnętrzu kotła) i zamienia ją w parę przegrzaną. W następnym etapie procesu z pary odzyskiwana jest energia cieplna (na wymienniku) i energia elektryczna (poprzez turbinę i ge​​nerator). Dzięki półsuchemu systemowi oczyszczania spalin jest ona całkowicie bezpieczna dla mieszkańców. Rocznie z 210 000 ton odpadów powstaje min. 267 000 GJ energii cieplnej oraz min. 128 000 MWh energii elektrycznej. Po zaspokojeniu potrzeb własnych zakładu energia cieplna trafia do miejskiej sieci ciepłowniczej, a energia elektryczna do krajowej sieci elektroenergetycznej.
Bardzo dziękujemy Organizatorom za możliwość zapoznania się z tak nowoczesną instalacją.

1
3
4

————————————————————————————————————————————————————————

Patronat honorowy Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

W dniu 7 grudnia 2017 r. odbyła się XVI edycja Konferencji z cyklu: Chłodnictwo i klimatyzacja w Polsce – Nowe Trendy Rozwoju organizowana przez miesięcznik Chłodnictwo i Klimatyzacja. Tegorocznym tematem przewodnim była: Budowa i eksploatacja instalacji HVACR w świetle wymagań efektywności energetycznej i przepisów f-gazowych.
Podczas Konferencji omawiane zagadnienia omawiane były w dwóch panelach tematycznych: INSTALACJE/SERWIS oraz PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW HVAC.
Główną Sekcję COWiIA PZITS reprezentował: Kol. Maciej Tryjanowski (O/Poznań, TRiM-tech), który przedstawił prezentację pt. Praktyczne aspekty w projektowaniu instalacji chłodniczych w supermarketach i centrach logistycznych.
Zarząd Główny reprezentowali: Kol. Anna Bogdan (Wiceprezes) oraz Kol. Wojciech Ratajczak (Przewodniczący Głównej Sekcji COWiIA).
ChiK_F

————————————————————————————————————————————————————————

W dniu 5 października 2017 r. odbyła się Debata Komfort. Budynek. Energia, której organizatorem była firma Lindab, natomiast jednym z partnerów merytorycznych było Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych – Główna Sekcja Ciepłownictwa Ogrzewnictwa Wentylacji i Inżynierii Atmosfery.

Podczas Debaty omawiane były zagadnienia dotyczące potrzeby zapewnienia komfortu użytkownikom budynków, wpływu środowiska wewnętrznego na ich produktywność, sposobów zapewnienia najwyższych standardów w budynkach przy zachowaniu niskiego zużycia energii.

Debata podzielona była na część referatów plenarnych, dwa panele tematyczne oraz ponownie część wspólną, podczas której zaplanowany był czas na zadawanie pytań i dyskusję między uczestnikami i prelegentami.

Główną Sekcję COWiIA PZITS reprezentowali: Kol. Joanna Rucińska (Politechnika Warszawska), która przedstawiła prezentację pt. Modelowanie energetyczne budynków jako narzędzie zintegrowanego projektowania oraz Kol. Andrzej Górka (Politechnika Poznańska) z referatem pt. Termografia i badanie szczelności powietrznej jako metody zapewnienia komfortu wewnętrznego i energo­oszczędności budynków.

JR AG

Prócz wymienionych wyżej prelegentów, PZITS był reprezentowany przez znaczną grupę członków, którzy mogli uczestniczyć w Debacie dzięki zaproszeniom Organizatora, które z kolei były owocem aktywnego włączenia się członków Głównej Sekcji COWiIA w organizację Debaty.

Debata przebiegała w bardzo miłej, twórczej atmosferze. Prelekcje charakteryzowały się wysoką wartością merytoryczną, co niewątpliwie jest zasługą zaproszenia do udziału w wystąpieniach najwyższej klasy specjalistów.

Jeden dzień do za mało, aby wyczerpać tak szeroką i bogatą tematykę. Szczególnie deficyt czasu był widoczny podczas debaty końcowej, która mogłaby trwać znacznie dłużej dzięki zaangażowaniu zarówno prelegentów, jaki i słuchaczy.

Czekamy zatem na kontynuację i rozwój rozmów na jakże interesujące tematy oraz na kontynuację Debaty!

————————————————————————————————————————————————————————

Główna Sekcja Ciepłownictwa Ogrzewnictwa Wentylacji i Inżynierii Atmosfery serdecznie zapraszana na:

DKBE

Organizatorem Debaty2017 jest firma Lindab, natomiast partnerem merytorycznym są 3 organizacje:

pzits

————————————————————————————————————————————————————————

Główna Sekcja Ciepłownictwa Ogrzewnictwa Wentylacji i Inżynierii Atmosfery jest jedną z pięciu Głównych Sekcji branżowych działających w strukturze PZITS. Główna Sekcja branżowa powoływana jest do realizacji celów naukowych i technicznych PZITS w zakresie działalności poszczególnych branż Zrzeszenia określonych w § 1 Statutu, a zatem zadania Sekcji Głównej obejmuje m.in:
• Organizowanie kongresów, zjazdów, konferencji, sympozjów, seminariów, spotkań, konkursów, wystaw, pokazów, odczytów oraz wyjazdów studialnych i szkoleniowych w kraju i za granicą.
• Prowadzenie działalności szkoleniowej oraz wydawniczej, w tym wydawanie czasopism naukowo-technicznych.
• Współdziałanie w zakresie specjalności określonych w § 1 z organizacjami i jednostkami państwowymi, społecznymi i gospodarczymi oraz z organami administracji państwowej, samorządowej i doradztwo techniczne tym jednostkom.
• Opiniowanie projektów aktów prawnych i norm w zakresie swojej działalności.
• Prowadzenie doradztwa technicznego, rzeczoznawstwa i innej działalności gospodarczej.
• Współdziałanie w zakresie rozwoju techniki z innymi stowarzyszeniami naukowo-technicznymi oraz przy zakładaniu i powadzeniu Klubów Technika, Domów Pracy Twórczej i podobnych obiektów.
• Inicjowanie i prowadzenie współpracy z zagranicą.
Sekcja nie posiada osobowości prawnej i jest powoływana przez Zarząd Główny PZITS na czas trwania jego kadencji. Członkami Głównej Sekcji COWiIA w kadencji 2016 – 2020 są:
Wojciech Ratajczak (O/Wielkopolski) – Przewodniczący; Robert Sekret (O/Częstochowa) – Z-ca Przewodniczącego; Arleta Bogusławska (O/Wielkopolski) – Sekretarz; Piotr Bartkiewicz (O/Warszawa), Piotr Bączkiewicz (O/Wielkopolski), Marta Chludzińska (O/Warszawa), Tomasz Cholewa (O/Lublin ), Tomasz Czamara (O/Warszawa), Andrzej Górka (O/Wielkopolski), Jacek Dudziński (O/Bydgoszcz), Stefan Hnatiuk (O/Gdańsk), Jakub Jankowski (O/Warszawa), Hanna Jędrzejuk (O/Warszawa), Grzegorz Kubicki (O/Warszawa), Joanna Rucińska (O/Warszawa), prof. Władysław Szaflik (O/Szczecin), Maciej Tryjanowski (O/Wielkopolski), Piotr Ziętek (O/Warszawa).

————————————————————————————————————————————————————————

Relacja z Targów

W dniach 14 – 18 marca 2017 r. odbyła się kolejna edycja Targów ISH – największego w Europie spotkania branży instalacji wodnych i sanitarnych, aranżacji łazienek oraz systemów ogrzewania i wentylacji. W tym roku w Targach uczestniczyli również członkowie Sekcji Główniej PZITS ds. Ciepłownictwa Ogrzewnictwa Wentylacji i Inżynierii Atmosfery. Targi ISH odbywają się co dwa lata i obejmują prezentację najnowszych technologii dotyczących instalacji budowlanych i wyposażenia łazienek. Tegoroczne Targi odbywały się pod hasłem „Water. Energy. Life” („Woda. Energia. Życie”). Krajem partnerskim w tym roku była Turcja. W ciągu 5 dni swoją ofertę przedstawiło niemal 2500 wystawców. Stanowiska poszczególnych producentów i firm zlokalizowane były w 11 halach o łącznej powierzchni ponad 260 000m2.

Targi odwiedziło ponad 200 000 osób, a Wystawcy zjechali z 61 krajów. Tym samym tegoroczne Targi odnotowały kolejne rekordy: wzrost poziomu wystawców międzynarodowych (aż 64% wystawców) oraz wzrost liczby zagranicznych odwiedzających (40%). Przedstawione powyżej liczby są niezbitym dowodem, że targi ISH we Frankfurcie są jednym z najważniejszych wydarzeń w branży instalacyjnej, miejscem ciekawych spotkań i wymiany doświadczeń oraz możliwością zapoznania się z najnowocześniejszymi rozwiązaniami i trendami w branży.

Swoje stoisko na targach miała m.in. była Grupa Geberit, jeden z liderów branży sanitarnej w Europie. Geberit zaprezentował szereg nowych rozwiązań, w tym nową linie baterii umywalkowych, system rurowy oraz panel do natrysków bezbrodzikowych itp. Jednym z rozwiązań, które cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony odwiedzających była toaleta myjąca Geberit AquaClean, dostępna w Polsce od II kwartału 2017. Ciekawym i bardzo atrakcyjnym wizualnie stanowiskiem był również system kanalizacji podciśnieniowej PLUVIA. Stanowisko pozwalało zaobserwować działanie instalacji w czasie deszczu w zależności od jego natężenia, było również okazją do zaprezentowania nowego wpustu systemowego.

Inną znaną marką, której produkty były prezentowane na targach, był jeden z największych producentów urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych w Europie – firma Swegon. Na obszernym stoisku można było zobaczyć produkty oferowane przez firmę: centrale wentylacyjne w różnych wielkościach, agregaty wody lodowej BLUE BOX, elementy dystrybucji powietrza, elementy sterowania systemem WISE oraz najnowszy produkt PARASOL Zenith czyli sufitowy moduł chłodzący i grzewczo-chłodzący. Oferowane produkty cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony odwiedzających co widać na załączonych zdjęciach, a przygotowane stanowiska pozwalały na odpoczynek i swobodną rozmowę z przedstawicielami firmy.

Innym z wiodących producentów w dziedzinie wentylacji i klimatyzacji na ryzku europejskim, którego produkty można było zobaczyć we Frankfurcie była Grupa SCHAKO (Novenco, Reven Schako, Schneider, Sirocco). Na stanowisku dostępna była tablica wentylatorów ZerAx® o wysokości 4,5 m opracowana do chłodzenia dużych centrów danych. W ramach stoiska prezentowały się spółki zależne specjalizujące się w klimatyzacji i wentylacji budynków użyteczności publicznej i przemysłowej, dużych kuchniach, laboratoriach, przemysłu procesowego, klatek schodowych, podziemnych parkingów i tuneli itp. Na stoisku (podobnie jak w przypadku pozostałych firm) można było zapoznać się z oferowanymi produktami, wymienić doświadczenia oraz nawiązać nowe kontakty biznesowe.

Trend, który dało się zaobserwować wśród wszystkich Wystawców to przede wszystkim chęć dostosowania funkcji oferowanych produktów do potrzeb indywidualnego klienta. Coś co jeszcze niedawno było ciekawym dodatkiem dziś staje się standardem – zdalna możliwość monitorowania oraz ustawienia parametrów pracy urządzeń i instalacji z wykorzystaniem komputera/smartfona (z dostępem do sieci). Internet i technologia na dobre już zagościły w naszym życiu, zatem nic dziwnego, że chęć wykorzystania ich potencjału pojawia się również w świecie instalacji, które nas otaczają.

Podczas Targów swoje uczestnictwo zaakcentowała również Federation of Europenan Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations (REHVA). W ramach forum przedstawiona została nowa publikacja REHVA, tj. poradnik No.22: Introduction to Building Automation, Controls and Technical Building Management, przygotowany we współpracy z eu.bac – European Building Automation and Controls Association. Delegaci REHVA przygotowali również seminarium Controlled ventilation in residential buildings, w ramach którego omawiane były następujące zagadnienia:

  • Keynote: Do we need mechanical ventilation in our homes? – Prof. Stefano Corgnati, REHVA President
  • Mechanical ventilation and IAQ in high performing residential buildings in Germany and Europe. A policy and market outlook – Claus Händel, European Ventilation Industry Association
  • Appropriate design of mechanical heat recovery ventilation systems for residential buildings – Prof. Jarek Kurnitski, REHVA Vice-President
  • New control technologies for residential ventilation – Klaus Lang, Director Product Area Residential Ventilation, Systemair
  • Future trends, advanced control technologies for smart homes – Olaf Harms, Product manager – Systems, Swegon Operations AB

W prezentacjach skupiono się na wskazaniu potrzeby stosowania wentylacji mechanicznej w obiektach mieszkalnych. W dobie poszukiwania kolejnych metod ograniczenia zużycia energii wentylacja mechaniczna jest jedynym rozwiązaniem zapewniającym odpowiednią jakość powietrza wewnętrznego. Jednocześnie, zgodnie z informacjami prezentowanymi przez REHVA wspólnie z EVIA (European Ventilation Industry Association), w stosowanych obecnie certyfikatach energetycznych kwestia jakości powietrza wewnętrznego traktowana jest marginalnie. Przedstawiono również zmiany, jakie są rekomendowane przez EVIA do wprowadzenia w EPBD (Energy Performance of Buildings Directive), w celu przyłożenia większego nacisku na kwestię jakości powietrza wewnętrznego, tj: wprowadzenie wymagań dotyczących jakości powietrza wewnętrznego i komfortu cieplnego, wskazanie potrzeby regularnych inspekcji instalacji HVAC, stosowanie regulacji na żądanie, szersze zastosowanie technologii odzysku ciepła. Wskazano również wyniki raportu wskazujące, że nie we wszystkich krajach członkowski UE podane są konkretne ilości minimum higienicznego powietrza, jakie powinno być dostarczane do budynków. Taka sytuacja rodzi obawy o bezpieczeństwo i zdrowie użytkowników, tak więc wymaganie to powinno również być zawarte w EPBD. Zaproponowano również, że w certyfikatach energetycznych budynków powinna być uwzględniona także kwestia jakości powietrza i środowiska cieplnego w pomieszczeniach.

Wszystkie prezentacje są dostępne pod adresem http://www.rehva.eu/publications-and-resources/event-presentations/rehva-seminar-at-ish-frankfurt-16032017.html

Dziękujemy firmom Geberit (www.geberit.pl), Swegon (www.swegon.com/pl), Schako (schako.pl) oraz Jeven (www.jeven.pl) za wsparcie udziału delegatów Sekcji Głównej PZITS ds. Ciepłownictwa Ogrzewnictwa Wentylacji i Inżynierii Atmosfery w Targach.

————————————————————————————————————————————————————————