Główne Komisje Problemowe

Komisje problemowe przy Zarządzie Głównym PZITS

 

Główna Komisja Legislacyjna
Przewodniczący       Wojciech Ratajczak  - O/Wielkopolski 
Z-ca Przewodniczącego   Anna Bogdan      - O/Warszawa
Członkowie
Jan Lemański                   - O/Wielkopolski 
Adam Skardowski                 - O/Opole
Małgorzata Duma-Michalik             - O/Kraków
Zenon Mieruszyński                - O/Opole
Piotr Korczak                  - O/Gdańsk
Ewa Dworska                   - O/Katowice 
Mikołaj Książkiewicz               - O/Wielkopolski
Zbigniew Rogalski                - O/Opole
Marek Płuciennik                 - O/Warszawa
Barbara Horodecka-Kurzawa            - O/Wielkopolski 
Bożena Nowińska                 - O/Tarnów


Główna Komisja Nagród i Odznaczeń

Przewodnicząca       Inga Hoppe      - O/Bydgoszcz
Zastępca Przewodniczącej: Tadeusz Bruzda    - O/Słupsk
Sekretarz         Zygmunt Graczyk    - O/Bydgoszcz
Członkowie:                               
Małgorzata Duma-Michalik             - O/Kraków        
Hieronim Spiżewski                - O/Beskidzki 


Główna Komisja Kwalifikacyjna 
Przewodniczący       Marek Płuciennik   - O/Warszawa
Sekretarz         Grzegorz Łukawski   - O/Warszawa
Członkowie:
Norbert Bobkiewicz                - O/Olsztyn 
Mieczysław Kucharski               - O/Białystok 
Irena Żywuszko                  - O/Szczecin