Regulaminy

R A M O W Y     R E G U L A M I N

GŁÓWNEJ KOMISJI NAGRÓD I ODZNACZEŃ

POLSKIEGO ZRZESZENIA INŻYNIERÓW

I TECHNIKÓW SANITARNYCH

[pobierz regulamin]

—————————————————-

R E G U L A M I N

ORGANIZACYJNY ODDZIAŁU

POLSKIEGO ZRZESZENIA INŻYNIERÓW

I TECHNIKÓW SANITARNYCH

[pobierz regulamin]

—————————————————-

R E G U L A M I N

NADAWANIA GODNOŚCI CZŁONKA HONOROWEGO

POLSKIEGO ZRZESZENIA INŻYNIERÓW

I TECHNIKÓW SANITARNYCH

[pobierz regulamin]

—————————————————-

R E G U L A M I N

PRZYWRACANIA CZŁONKOSTWA

W POLSKIM ZRZESZENIU INŻYNIERÓW

I TECHNIKÓW SANITARNYCH

[pobierz regulamin]

—————————————————-

R E G U L A M I N

ZAWIESZANIA CZŁONKOSTWA

W POLSKIM ZRZESZENIU INŻYNIERÓW

I TECHNIKÓW SANITARNYCH

[pobierz regulamin]

—————————————————-

R E G U L A M I N

ZARZĄDU GŁÓWNEGO

POLSKIEGO ZRZESZENIA INŻYNIERÓW

I TECHNIKÓW SANITARNYCH

[pobierz regulamin]

—————————————————-

ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ

CZŁONKÓW PZITS

[pobierz plik]

—————————————————-

R E G U L A M I N

NADAWANIA GODNOŚCI

ZASŁUŻONEGO SENIORA

[pobierz regulamin]

[pobierz wniosek]

—————————————————-

R E G U L A M I N

PRZYZNAWANIA NAGRODY

AQUARINA SEEN — PZITS

im. doc. dr. Krzysztofa Lipińskiego

[pobierz regulamin]