» REHVA

REHVA zaprasza do bezpłatnego udziału w seminarium „Smart building & digitalisation in the new EPBD. Policies and implementation in practice”, które odbędzie się 20 marca br. podczas Targów Light+Building 2018 (Frankfurt).

Członkowie PZITS mogą również otrzymać bilety wejścia na ww. Targi. Chętnych zapraszamy do kontaktu z Sekcją COWIA (sekcja.cowiia w domenie pzits.pl).

Więcej informacji nt. seminarium znajduje się na stronie REHVA

————————————————————————————————————————————————————————

Termonologia HVAC dostępna w 20 językach – pobierz bezpłatną aplikację REHVA Dictionary

REHVA Dictionary App_Banner

Aplikacja jest dostępna w Google Play lub App Store.

Zapraszamy do pobierania!

————————————————————————————————————————————————————————
PROF/TRAC Train-the-Trainers Zaproszenie do udziału w kursie dla wykładowców

REHVA serdecznie zaprasza wszystkich wykładowców chcących podnieść swoje kompetencje dydaktyczne w zakresie nZEB do udziału w bezpłatnych webinariach. W październiku i listopadzie odbędzie się kolejny kurs obejmujący 8 godzinnych wykładów.
Szczegółowe informacje, lista wykładowców oraz sposób rejestracji na wykłady dostępne są na stronie kursu.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania!

————————————————————————————————————————————————————————

Szczyt REHVA w Brukseli, 14 listopada 2017 r.

REHVA zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w otwartej konferencji organizowanej, jak co roku, w Brukseli. W tym roku jesienne spotkanie REHVA będzie skupiało się wokół tematu Zdrowe i efektywne energetycznie budynki zgodnie z EPBD.
W programie omawiane będą:

 • najnowsze informacje dotyczące przeglądu EPBD – Dyrektywy dotyczącej charakterystyki energetycznej budynków. Prelegentami będą zaproszeni przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiego oraz przedstawiciel Rady z Estonii prowadzącej obecnie prezydencję Unii;
 • zdrowia użytkowników w budynkach charakteryzujących się wysoką efektywnością energetyczną. Prelegentami będą Wiceprezes REHVA oraz przedstawiciele European Federation of Allergy and Airways Diseases Patients’ Associations (EFA) oraz WELL Institute.
 • Planowany jest również panel prezentujący opinie interesariuszy na temat zdrowia użytkowników w budynkach niskoenergetycznych oraz rewizji EPBD. Udział w spotkaniu jest bezpłatny, jednakże organizatorzy nie zwracają kosztów delegacji. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo na stronie REHVA.

  Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu!

  ————————————————————————————————————————————————————————

  REHVA jest europejską federacją krajowych stowarzyszeń działających w zakresie ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji założoną w 1963 r. REHVA skupia w sobie ponad 100 000 europejskich inżynierów z 27 krajów.

  Misją REHVA jest rozwijanie i upowszechnianie energooszczędnych technologii obejmujących instalacje wewnętrzne w budynkach (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), służących tworzeniu zdrowych warunków środowiska wewnętrznego w budynkach; pomaganie swoim członkom oraz całej branży instalacji budowlanych poprzez wspieranie wymiany wiedzy i rozwoju. REHVA aktywnie wpływa na tworzenie wspólnej polityki UE i jej wdrażanie w krajach członkowskich.

  Cele strategiczne REHVA:

  • promowanie poprawy jakości środowiska wewnętrznego a w konsekwencji zdrowia, dobrego samopoczucia i komfortu użytkowników budynków,
  • promowanie efektywności energetycznej na podstawie analiz rzeczywistej wydajności w budownictwie,
  • promowanie rozwoju i wspieranie stosowania rozwiązań z zakresu oszczędzania energii i odnawialnych źródeł energii,
  • upowszechnianie najlepszych praktyk, wiedzy i najnowszych technologiach europejskich,
  • wspieranie przedsiębiorstw w wypełnieniu zobowiązań względem środowiska i społeczeństw,
  • wspieranie wdrażania dyrektyw UE na poziomie państw członkowskich,
  • wspieranie rozwoju polityki UE dotyczącej efektywności energetycznej budynków, wydajności energetycznej produktów i systemów, jakości środowiska wewnętrznego, oraz energii odnawialnej.

  Obecny Zarząd Federacji stanowią: Prezes – Stefano P. Corgnati; Skarbik – Frank Hovorka oraz Wice -prezesi: Dr Atze Boerstra, Prof. Catalin Lungu, Prof. Manuel Gameiro da Silva, Prof. Jarek Kurnitski oraz Milos Lain.

  Członkami REHVA są krajowe organizacje (po jednej z danego kraju) powiązane tematycznie z HVAC z następujących państw: Belgia, Chorwacja, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania,, Holandia, Litwa, Łotwa, Mołdawia, Niemcy, Norwegia Polska, Portugalia, Republika Czeska, Rumunia, Rosja, Serbia, Słowacja, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Węgry, Włochy i Wielka Brytania.

  Działalność REHVA bazuje głównie na upowszechnianiu wiedzy, wsparciu Komisji Europejskiej przy ustanawianiu polityki w zakresie instalacji budowlanych i energooszczędnego oraz komfortowego dla użytkowników budownictwa, wsparciu krajów członkowskich we wdrażaniu dyrektyw UE, monitorowaniu tendencji rozwoju branży oraz wsparciu młodych inżynierów w edukacji. Działalność skupiona jest w następujących komitetach technicznych:

  • The education and training committee – komitet wspierający rozwój zawodowy studentów, organizujący konkursy na najlepsze prace dyplomowe oraz współpracujący z uczelniami wyższymi z krajów członkowskich.
  • The external relations committee – komitet współpracujący z organizacjami partnerskimi Federacji.
  • The membership committee – komitet inicjujący i monitorujący działalność poszczególnych stowarzyszeń członkowskich, dbający o komunikację wewnętrzną i zewnętrzną Federacji.
  • The publishing and marketing committee – komitet odpowiadający za działalność wydawniczą Federacji.
  • The supporters committee – komitet wspierający działalność Federacji z członkami wspierającymi oraz pozostałymi przedsiębiorcami.
  • The technology and research committee – komitet odpowiadający za wspieranie rozwoju technicznego branży, wytyczający kierunki, realizujący projekty badawcze itp.

  Wydawnictwa REHVA:

  • GIUDEBOOKS to podręczniki przeznaczone dla praktyków omawiające konkretne tematy/rozwiązania HVAC. Dotychczas ukazały się 22 podręczniki. Więcej informacji.

  • JOURNAL to dwumiesięcznik skierowany do: projektantów, konsultantów, producentów, inwestorów oraz firm, specjalistów architektów, władz ustawodawczych itp. Czasopismo można pobrać ze strony: www.rehva.eu

  • NEWSLETTER. Miesięczny bezpłatny mailing przedstawiający informacje o ważniejszych wydarzeniach w branży, kierunkach legislacyjnych w zakresie budownictwa UE, nowych technologiach itp. Zapisy na newsletter dostępne są na stronie: www.rehva.eu
  • DICTIONARY. Bezpłatny słownik terminologii związanej z branżą instalacji budowlanych w określeniami podanymi w 14 językach, dostępny na stronie: www.rehva.eu

  Dodatkowo na stronie www.rehva.eu udostępniane są bezpłatnie wszystkie prezentacje i inne materiały przygotowywane przez REHVA: www.rehva.eu

  Imprezy branżowe. REHVA jest organizatorem CLIMA CONFERENCE jednej z najważniejszych europejskich konferencji naukowo-technicznych organizowanych w cyklu 3 letnim. Ostatnia, XII konferencja w 2016 odbyła się w Aalborgu (Dania). Tematem przewodnim konferencji była budowa i wydajność systemu HVAC w praktyce w odniesieniu do: realizacji zamierzonego projektu, zdolności do zaspokojenia potrzeb użytkowników, interakcji systemu z użytkownikami w codziennej praktyce, roli w przyszłym systemie inteligentnej energii. Format konferencji CLIMA obejmuje: sesje plenarne z referatami przedstawianymi przez wybitnych prelegentów o międzynarodowej renomie, sesje naukowe z prezentacjami na temat najnowszych wyników badań naukowych, sesje techniczne z krótkim komunikatami o praktycznych zastosowaniach nowych technologii, warsztaty dotyczące obecnych i przyszłych wyzwań, fora branżowe, wystawy sponsorów, wycieczki techniczne, prezentacja aktywności studentów oraz program socjalny. Kolejna konferencja odbędzie się w 2019 r. w Bukareszcie. Więcej informacji: www.clima2019.org

  Projekty UE. Obecnie REHVA jest partnerem w 3 projektach finansowanych przez Komisję Europejską: Model Predictive Control and Innovative System Integration of GEOTABS;-) in Hybrid Low Grade Thermal Energy Systems – Hybrid MPC GEOTABS (2016 – 2020); PROFessional multi-disciplinary TRAining and Continuing development in skills for NZEB principles (2015 – 2018); Quality management for building performance – improving energy performance by life cycle quality management (2016 – 2019). W latach poprzednich REHVA była partnerem w 24 projektach europejskich i światowych dotyczących m.in. opracowywania materiałów edukacyjnych, nowych urządzeń i technologii, wytycznych prawnych dotyczących wentylacji, tworzenia platformy wymiany wiedzy na temat rozwiązań wspierających reedukację zużycia energii itp.

  Polskie Zrzeszenie Techników i Inżynierów Sanitarnych jest polskim członkiem REHVA. Przynależność do tej organizacji daje ogromne możliwości polskim inżynierom – REHVA umożliwia uczestnictwo w ogólnoeuropejskich projektach, zapewnia wymianę wiedzy, oraz informacji o najnowszych technologiach, nawiązanie kontaktów z tożsamymi organizacjami krajowymi z innych europejskich państw. REHVA to także możliwość realnego wpływu na politykę europejską w zakresie energooszczędności, kierunków rozwoju branż ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji. Zachęcamy również Państwa do korzystania z bazy wiedzy dostępnej na stronie www.rehva.eu. W przypadku szerszego zainteresowania działalnością REHVA zapraszamy do kontaktu z Sekcją Główną Ciepłownictwa Ogrzewnictwa Wentylacji i Inżynierii Atmosfery PZITS (sekcja.cowiia@pzits.pl).

  ————————————————————————————————————————————————————————

  Relacja z Walnego Zgromadzenia REHVA

  W dniach 2-4 kwietnia 2017 r. odbyło się w Londynie coroczne spotkanie członków Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations (w skrócie REHVA, www.rehva.eu) połączone z Walnym Zgromadzeniem Delegatów.


  1) Delegaci z poszczególnych krajów
  2) Prezes REHVA Stefano P. Corgnati i Wice-prezes PZITS Anna Bogdan
  Źródło: REHVA

  REHVA jest federacją europejskich stowarzyszeń działających w zakresie ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, założoną w 1963 r. REHVA skupia w sobie ponad 100 000 europejskich inżynierów z 26 krajów. Misją REHVA jest rozwijanie i upowszechnianie energooszczędnych technologii obejmujących instalacje wewnętrzne w budynkach (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), służących tworzeniu zdrowych warunków środowiska wewnętrznego w budynkach. Federacja pomaga swoim członkom oraz całej branży instalacji budowlanych poprzez wspieranie wymiany wiedzy i rozwoju a także poprzez wpływanie na tworzenie polityki wspólnej UE i jej wdrażanie w krajach członkowskich. Czytaj więcej…


  1) Zarząd REHVA
  2) Uczestnicy Walnego Zgromadzenia
  Źródło: REHVA

   

  ————————————————————————————————————————————————————————