» REHVA

Szczyt REHVA 2019

W dniach 4-5 listopada 2019 r. odbył się w Brukserli coroczny Szczyt REHVA.
Pierwszy dzień spotkania poświęcony był profesjonalnej współpracy sieci wśród członków REHVA, osób wspierających REHVA i interesariuszy z siedzibą w Brukseli, pracujących w obszarze budownictwa, efektywności energetycznej i jakości środowiska wewnętrznego. Szczyt koncentrował się na najnowszych działaniach REHVA poprzez spotkania komitetów tematycznych, a także organizację warsztatów projektowych UE na temat unijnego systemu kwalifikacji zawodowych na temat standardów CEN-EPB.
Podczas drugiego dnia odbyła się konferencja, której tematem wiodącym było „Dostarczanie zdrowych budynków o zerowej emisji dwutlenku węgla do 2050 r.” Zaprezentowano polityki UE dotyczące gospodarki bezemisyjnej z wysokowydajnymi i zdrowymi budynkami. Celem było omówienie rozwiązań, które są niezbędne w sektorze HVAC i budownictwa, aby osiągnąć ambitne cele środowiskowe. Konferencja była podzielona na 3 sesje:
SESJA 1 – Polityki UE dotyczące zdrowych, zeroemisyjnych i zrównoważonych budynków do 2050 r
Nowy rząd przejął przywództwo w UE – wyzwania klimatyczne i energetyczne pozostają bez zmian. Jakie są priorytety związane z budynkami? Prelegenci z Komisji Europejskiej przedstawili aktualizacje polityki mające wpływ na budynki i sektor HVAC:
• Program energetyczny i klimatyczny nowej Komisji Europejskiej
• Aktualizacje EPBD – Inteligentny wskaźnik gotowości
• Wymagania dotyczące efektywnego gospodarowania zasobami dla budynków i sektora HVAC
SESJA 2 – Opracowanie certyfikatu wydajności w celu wypełnienia luki finansowej
Posiadamy wszystkie technologie, aby dostarczać budynki zdrowe, zrównoważone i pozbawione śladu węglowego, jednakże nadal tranformacja nie zachodzi. Jednym z powodów jest luka finansowa, brak zaufania i wspólny język wśród specjalistów budowlanych i inwestorów. Sesja zgromadziła inżynierów, organizacje certyfikujące budynki i inwestorów w celu podzielenia się doświadczeniami i obserwacjami nt. przyszłych perspektyw.
• Co powoduje, że inwestorzy inwestują w zrównoważone projekty budowlane i modernizacyjne?
• Monitorowanie jakości i wydajności budynku w celu zmniejszenia ryzyka inwestycji (QUANTUM i QUEST)
• Agregacja zrównoważonych inwestycji, doświadczenia inwestorów w zakresie kontraktowania charakterystyki energetycznej
• System certyfikacji zrównoważonego budynku DGNB
• Europejski dobrowolny system certyfikacji budynków dotyczący IEQ i rzeczywistych wyników (ALDREN)
SESJA 3 – Wydajność produktów HVAC i systemy wody pitnej
Produkty HVAC muszą być zgodne z nowymi wymogami regulacyjnymi UE oraz systemami spełniającymi również cele klimatyczne. Sesja przygotowana była z udziałem wiodących producentów HVAC.
• Aktualizacje ekoprojektu: kotły do ogrzewania pomieszczeń i ogrzewacze wielofunkcyjne Przegląd badania ogrzewaczy do pomieszczeń / pieców „Partia 1”
• Gospodarka o obiegu zamkniętym i wymogi dotyczące efektywnego gospodarowania zasobami w sektorze HVAC
• Nowe rozporządzenie UE w sprawie wody pitnej i nowy przewodnik REHVA na temat higieny w systemach wody pitnej
Wszystkie prezentacje dostępne są na stronie REHVA.

————————————————————————————————————————————————————————

Walne Zgromadzenie REHVA 2019

W dniach 24-26 maja, w Bukareszcie, odbyło się Walne Zgromadzenie REHVA, podczas którego poprzedni Prezes REHVA – Stefano P. Corgnati – przekazał dowodzenie nowemu Prezesowi – Frankowi Hovorce (poprzedniemu skarbnikowi REHVA), który oficjalnie rozpoczął swoją trzyletnią kadencję.
Walne Zgromadzenie było także czasem wyborów do Zarządu REHVA. Nowymi członkami Zarządu zostali: Ivo Martinac (SWEDVAC), Juan Travési (ATECYR) i Kemal Gani Bayraktar (TTMD). Natomiast Manuel Gameiro da Silva i Atze Boerstra zostali ponownie wybrani na drugą kadencję, a Catalin Lungu pozostanie członkiem zarządu w 2019 r. Milos Lain i Jarek Kurnitski opuścili zarząd w tym roku.
W tych dniach odbyło się również REHVA Student Competition oraz World Student Competition. W pierwszym konkursie 15 uczestników zaprezentowało kilka tematów HVAC, ocenianych przez jury. Nagrody ostatecznie trafiły do: Janis Muller (Niemcy, The University of Applied Sciences of Erfurt), która skupiła się na temacie: Opracowanie adaptacyjnego konturu płata aerodynamicznego do wykorzystania jako łopatka wentylatora (I nagroda), Laury Nebot Andres z Hiszpanii (Wyróżnienie) oraz zespołu z Danii – Michael Rosenlund i Yanting Li (wyróżnienie).
W następnym dniu odbył się również światowy konkurs dla studentów HVAC, w którym uczestniczyło 6 uczniów. I miejsce zajęła do Yijun Fu z College of Environment and Building, University of Shanghai for Science and Technology (Chiny), która otrzymała nagrodę za pracę pt: Badania nad właściwościami przenoszenia ciepła dwutlenku węgla w mikrokanałach. Kolejne nagrody otrzymali Janis Muller i Rohit Upadhyay z USA.
Podczas uroczystej kolacji wręczone zostały Nagrody REHVA. Nagrodą zostało w tym roku wyróżnione PZITS z okazji 100-lecia powstania Zrzeszenia. W imieniu PZITS nagrodę odebrała Wiceprezes – Anna Bogdan.
Następne posiedzenie REHVA odbędzie się w listopadzie w Brukseli. Bieżące informacje na temat działalności REHVA dostępne są na stronie internetowej rehva.eu

————————————————————————————————————————————————————————

REHVA Brussels Summit 2018

W dniach 12 – 13 listopada odbył się szczyt REHVA.
Pierwszy dzień poświęcony był spotkaniom poszczególnych grup roboczych REHVA. Dyskutowane były bieżące zadania realizowane w poszczególnych komitetach technicznych, jak również postępy z realizacji wieloletnim projektów badawczych i szkoleniowych.
Drugi dzień poświęcony był konferencji pod tytułem „Inteligentne budynki dla inteligentnych użytkowników – wdrożenie nowej EPBD”. W ramach konferencji przedstawiono prezentacje dotyczące: inteligentnego wskaźnika gotowości technicznej budynku, który jest przedmiotem najnowszej rewizji EPBD, Aneksy 67 IEA – energooszczędne budynki, rozwiązań w budynkach dla maksymalizacji komfortu użytkownika, projektu Mobistyle, rozwiązań technicznych dotyczących sterowania i zarządzania budynkami itp.
Wszystkie prezentacje dostępne są na stronie REHVA natomiast zdjęcia tutaj.

32006981428_134b05a4f4_z

44965072515_a9f628620b_z

45154142654_f74f721703_z

————————————————————————————————————————————————————————

REHVA zaprasza na Clima Conference 2019!

Przyjmowanie streszczeń referatów jest już otwarte.
Więcej informacji www.clima2019.org/congress

Web_banner_clima

————————————————————————————————————————————————————————

REHVA Annual Meeting 2018

W bieżącym roku REHVA Annual Meeting odbyło się w dniach 21-23 kwietnia w Brukseli. Wydarzenie połączone było z jubileuszem 80-lecia belgijskiego stowarzyszenia ATIC (the Royal Association of Heating, Ventilation and Climate Control Technology).

W zjeździe REHVA wzięło udział ponad 50 uczestników z 28 krajów członkowskich.

Pierwszego dnia odbyły się spotkania: Education and Training Committee, Publishing and Marketing Committee, External Relations Committee oraz Technology and Research Committee podczas których omawiana była bieżąca działalność komitetów, stan realizacji planów z 2017 r., jak również plan na 2018 r. Odbyło się również spotkanie zamknięte, na którym uczestniczyli wyłącznie członkowie Zarządu REHVA oraz delegaci poszczególnych krajów, na którym dyskutowane były kluczowe wyzwania stojące przez organizacją w najbliższej przyszłości.
Wieczorem uczestnicy wydarzenia zostali zaproszeni na przyjęcie koktajlowe w Muzeum Magritte’a, gdzie mieli możliwość zapoznania się nie tylko z twórczością, ale również biografią Artysty.

Drugi dzień poświęcony był głównie posiedzeniu walnego zgromadzenia. Podczas spotkania omówiono realizację głównych planów REHVA, plany poszczególnych komitetów, a przede wszystkim wskazany został nowy (od 2019 r.) Prezydent REHVA – Frank Hovorka – będący w obecnej kadencji skarbnikiem REHVA.

Kolejne posiedzenie tego dnia, zorganizowane we współpracy z ASHRAE, dotyczyło koncepcji stworzenia globalnego sojuszu międzynarodowych organizacji działających w zakresie wentylacji, klimatyzacji, chłodnictwa oraz ogrzewnictwa.

Wieczór uświetniła kolacja zorganizowana w Muzeum Train World, podczas której wręczono nagrody REHVA następującym osobom:

• Serafin Grana (OEP-Portugalia) otrzymał nagrodę w dziedzinie projektowania za wybitne osiągnięcia w projektowaniu systemów HVAC oraz za jego wkład w poprawę efektywności energetycznej i środowiska wewnątrz budynków.
• Ivan Chmúrny (SSTP-Słowacja) otrzymał nagrodę w dziedzinie edukacji za wybitne osiągnięcia akademickie oraz za wkład w poprawę efektywności energetycznej i środowiska wewnątrz budynków.
• Bernd Pasterkamp (VDI-Niemcy) i Risto Kosonen (FINVAC-Finlandia) zostali docenieni za wybitne osiągnięcia w dziedzinie technologii oraz za ich wkład w poprawę efektywności energetycznej i środowiska wewnątrz budynków.
• Aleksandrs Zajacs (AHGWTEL / LATVAC-Łotwa) i Tuomo Niemelä (FINVAC-Finlandia) otrzymali nagrodę Young Scientist Award i zostali wyróżnieni za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za wkład w poprawę efektywności energetycznej i środowiska wewnątrz budynków.

Trzeci, a zarazem ostatni, dzień zjazdu rozpoczął się od konferencji poświęconej technologiom niskoemisyjnym w HVAC, prowadzonej równolegle ze spotkaniem z Supporters Committee oraz drugą częścią spotkania Technology and Research Committee.

Wszystkie prezentacje oraz zdjęcia, zarówno ze zjazdu, jak i konferencji dostępne są na stronach REHVA: prezentacje oraz zdjęcia

r1

r2

r3

————————————————————————————————————————————————————————

REHVA zaprasza do bezpłatnego udziału w seminarium „Smart building & digitalisation in the new EPBD. Policies and implementation in practice”, które odbędzie się 20 marca br. podczas Targów Light+Building 2018 (Frankfurt).

Członkowie PZITS mogą również otrzymać bilety wejścia na ww. Targi. Chętnych zapraszamy do kontaktu z Sekcją COWIA (sekcja.cowiia w domenie pzits.pl).

Więcej informacji nt. seminarium znajduje się na stronie REHVA

————————————————————————————————————————————————————————

Termonologia HVAC dostępna w 20 językach – pobierz bezpłatną aplikację REHVA Dictionary

REHVA Dictionary App_Banner

Aplikacja jest dostępna w Google Play lub App Store.

Zapraszamy do pobierania!

————————————————————————————————————————————————————————
PROF/TRAC Train-the-Trainers Zaproszenie do udziału w kursie dla wykładowców

REHVA serdecznie zaprasza wszystkich wykładowców chcących podnieść swoje kompetencje dydaktyczne w zakresie nZEB do udziału w bezpłatnych webinariach. W październiku i listopadzie odbędzie się kolejny kurs obejmujący 8 godzinnych wykładów.
Szczegółowe informacje, lista wykładowców oraz sposób rejestracji na wykłady dostępne są na stronie kursu.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania!

————————————————————————————————————————————————————————

Szczyt REHVA w Brukseli, 14 listopada 2017 r.

REHVA zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w otwartej konferencji organizowanej, jak co roku, w Brukseli. W tym roku jesienne spotkanie REHVA będzie skupiało się wokół tematu Zdrowe i efektywne energetycznie budynki zgodnie z EPBD.
W programie omawiane będą:

 • najnowsze informacje dotyczące przeglądu EPBD – Dyrektywy dotyczącej charakterystyki energetycznej budynków. Prelegentami będą zaproszeni przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiego oraz przedstawiciel Rady z Estonii prowadzącej obecnie prezydencję Unii;
 • zdrowia użytkowników w budynkach charakteryzujących się wysoką efektywnością energetyczną. Prelegentami będą Wiceprezes REHVA oraz przedstawiciele European Federation of Allergy and Airways Diseases Patients’ Associations (EFA) oraz WELL Institute.
 • Planowany jest również panel prezentujący opinie interesariuszy na temat zdrowia użytkowników w budynkach niskoenergetycznych oraz rewizji EPBD. Udział w spotkaniu jest bezpłatny, jednakże organizatorzy nie zwracają kosztów delegacji. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo na stronie REHVA.

  Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu!

  ————————————————————————————————————————————————————————

  REHVA jest europejską federacją krajowych stowarzyszeń działających w zakresie ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji założoną w 1963 r. REHVA skupia w sobie ponad 100 000 europejskich inżynierów z 27 krajów.

  Misją REHVA jest rozwijanie i upowszechnianie energooszczędnych technologii obejmujących instalacje wewnętrzne w budynkach (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), służących tworzeniu zdrowych warunków środowiska wewnętrznego w budynkach; pomaganie swoim członkom oraz całej branży instalacji budowlanych poprzez wspieranie wymiany wiedzy i rozwoju. REHVA aktywnie wpływa na tworzenie wspólnej polityki UE i jej wdrażanie w krajach członkowskich.

  Cele strategiczne REHVA:

  • promowanie poprawy jakości środowiska wewnętrznego a w konsekwencji zdrowia, dobrego samopoczucia i komfortu użytkowników budynków,
  • promowanie efektywności energetycznej na podstawie analiz rzeczywistej wydajności w budownictwie,
  • promowanie rozwoju i wspieranie stosowania rozwiązań z zakresu oszczędzania energii i odnawialnych źródeł energii,
  • upowszechnianie najlepszych praktyk, wiedzy i najnowszych technologiach europejskich,
  • wspieranie przedsiębiorstw w wypełnieniu zobowiązań względem środowiska i społeczeństw,
  • wspieranie wdrażania dyrektyw UE na poziomie państw członkowskich,
  • wspieranie rozwoju polityki UE dotyczącej efektywności energetycznej budynków, wydajności energetycznej produktów i systemów, jakości środowiska wewnętrznego, oraz energii odnawialnej.

  Obecny Zarząd Federacji stanowią: Prezes – Stefano P. Corgnati; Skarbik – Frank Hovorka oraz Wice -prezesi: Dr Atze Boerstra, Prof. Catalin Lungu, Prof. Manuel Gameiro da Silva, Prof. Jarek Kurnitski oraz Milos Lain.

  Członkami REHVA są krajowe organizacje (po jednej z danego kraju) powiązane tematycznie z HVAC z następujących państw: Belgia, Chorwacja, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania,, Holandia, Litwa, Łotwa, Mołdawia, Niemcy, Norwegia Polska, Portugalia, Republika Czeska, Rumunia, Rosja, Serbia, Słowacja, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Węgry, Włochy i Wielka Brytania.

  Działalność REHVA bazuje głównie na upowszechnianiu wiedzy, wsparciu Komisji Europejskiej przy ustanawianiu polityki w zakresie instalacji budowlanych i energooszczędnego oraz komfortowego dla użytkowników budownictwa, wsparciu krajów członkowskich we wdrażaniu dyrektyw UE, monitorowaniu tendencji rozwoju branży oraz wsparciu młodych inżynierów w edukacji. Działalność skupiona jest w następujących komitetach technicznych:

  • The education and training committee – komitet wspierający rozwój zawodowy studentów, organizujący konkursy na najlepsze prace dyplomowe oraz współpracujący z uczelniami wyższymi z krajów członkowskich.
  • The external relations committee – komitet współpracujący z organizacjami partnerskimi Federacji.
  • The membership committee – komitet inicjujący i monitorujący działalność poszczególnych stowarzyszeń członkowskich, dbający o komunikację wewnętrzną i zewnętrzną Federacji.
  • The publishing and marketing committee – komitet odpowiadający za działalność wydawniczą Federacji.
  • The supporters committee – komitet wspierający działalność Federacji z członkami wspierającymi oraz pozostałymi przedsiębiorcami.
  • The technology and research committee – komitet odpowiadający za wspieranie rozwoju technicznego branży, wytyczający kierunki, realizujący projekty badawcze itp.

  Wydawnictwa REHVA:

  • GIUDEBOOKS to podręczniki przeznaczone dla praktyków omawiające konkretne tematy/rozwiązania HVAC. Dotychczas ukazały się 22 podręczniki. Więcej informacji.

  • JOURNAL to dwumiesięcznik skierowany do: projektantów, konsultantów, producentów, inwestorów oraz firm, specjalistów architektów, władz ustawodawczych itp. Czasopismo można pobrać ze strony: www.rehva.eu

  • NEWSLETTER. Miesięczny bezpłatny mailing przedstawiający informacje o ważniejszych wydarzeniach w branży, kierunkach legislacyjnych w zakresie budownictwa UE, nowych technologiach itp. Zapisy na newsletter dostępne są na stronie: www.rehva.eu
  • DICTIONARY. Bezpłatny słownik terminologii związanej z branżą instalacji budowlanych w określeniami podanymi w 14 językach, dostępny na stronie: www.rehva.eu

  Dodatkowo na stronie www.rehva.eu udostępniane są bezpłatnie wszystkie prezentacje i inne materiały przygotowywane przez REHVA: www.rehva.eu

  Imprezy branżowe. REHVA jest organizatorem CLIMA CONFERENCE jednej z najważniejszych europejskich konferencji naukowo-technicznych organizowanych w cyklu 3 letnim. Ostatnia, XII konferencja w 2016 odbyła się w Aalborgu (Dania). Tematem przewodnim konferencji była budowa i wydajność systemu HVAC w praktyce w odniesieniu do: realizacji zamierzonego projektu, zdolności do zaspokojenia potrzeb użytkowników, interakcji systemu z użytkownikami w codziennej praktyce, roli w przyszłym systemie inteligentnej energii. Format konferencji CLIMA obejmuje: sesje plenarne z referatami przedstawianymi przez wybitnych prelegentów o międzynarodowej renomie, sesje naukowe z prezentacjami na temat najnowszych wyników badań naukowych, sesje techniczne z krótkim komunikatami o praktycznych zastosowaniach nowych technologii, warsztaty dotyczące obecnych i przyszłych wyzwań, fora branżowe, wystawy sponsorów, wycieczki techniczne, prezentacja aktywności studentów oraz program socjalny. Kolejna konferencja odbędzie się w 2019 r. w Bukareszcie. Więcej informacji: www.clima2019.org

  Projekty UE. Obecnie REHVA jest partnerem w 3 projektach finansowanych przez Komisję Europejską: Model Predictive Control and Innovative System Integration of GEOTABS;-) in Hybrid Low Grade Thermal Energy Systems – Hybrid MPC GEOTABS (2016 – 2020); PROFessional multi-disciplinary TRAining and Continuing development in skills for NZEB principles (2015 – 2018); Quality management for building performance – improving energy performance by life cycle quality management (2016 – 2019). W latach poprzednich REHVA była partnerem w 24 projektach europejskich i światowych dotyczących m.in. opracowywania materiałów edukacyjnych, nowych urządzeń i technologii, wytycznych prawnych dotyczących wentylacji, tworzenia platformy wymiany wiedzy na temat rozwiązań wspierających reedukację zużycia energii itp.

  Polskie Zrzeszenie Techników i Inżynierów Sanitarnych jest polskim członkiem REHVA. Przynależność do tej organizacji daje ogromne możliwości polskim inżynierom – REHVA umożliwia uczestnictwo w ogólnoeuropejskich projektach, zapewnia wymianę wiedzy, oraz informacji o najnowszych technologiach, nawiązanie kontaktów z tożsamymi organizacjami krajowymi z innych europejskich państw. REHVA to także możliwość realnego wpływu na politykę europejską w zakresie energooszczędności, kierunków rozwoju branż ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji. Zachęcamy również Państwa do korzystania z bazy wiedzy dostępnej na stronie www.rehva.eu. W przypadku szerszego zainteresowania działalnością REHVA zapraszamy do kontaktu z Sekcją Główną Ciepłownictwa Ogrzewnictwa Wentylacji i Inżynierii Atmosfery PZITS (sekcja.cowiia@pzits.pl).

  ————————————————————————————————————————————————————————

  Relacja z Walnego Zgromadzenia REHVA

  W dniach 2-4 kwietnia 2017 r. odbyło się w Londynie coroczne spotkanie członków Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations (w skrócie REHVA, www.rehva.eu) połączone z Walnym Zgromadzeniem Delegatów.


  1) Delegaci z poszczególnych krajów
  2) Prezes REHVA Stefano P. Corgnati i Wice-prezes PZITS Anna Bogdan
  Źródło: REHVA

  REHVA jest federacją europejskich stowarzyszeń działających w zakresie ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, założoną w 1963 r. REHVA skupia w sobie ponad 100 000 europejskich inżynierów z 26 krajów. Misją REHVA jest rozwijanie i upowszechnianie energooszczędnych technologii obejmujących instalacje wewnętrzne w budynkach (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), służących tworzeniu zdrowych warunków środowiska wewnętrznego w budynkach. Federacja pomaga swoim członkom oraz całej branży instalacji budowlanych poprzez wspieranie wymiany wiedzy i rozwoju a także poprzez wpływanie na tworzenie polityki wspólnej UE i jej wdrażanie w krajach członkowskich. Czytaj więcej…


  1) Zarząd REHVA
  2) Uczestnicy Walnego Zgromadzenia
  Źródło: REHVA

   

  ————————————————————————————————————————————————————————