Główne Sekcje Branżowe

Sekcje branżowe Zarządu Głównego PZITS

 

Główna Sekcja Gazownictwa
Przewodniczący      Paweł Stańczak      - O/Warszawa 
Sekretarz        Elżbieta Kramek     - O/Warszawa
Poprzedni Przewodniczący Janusz Tokarzewski    - O/Warszawa 

Członkowie:
Maciej Tryjanowski                - O/Wielkopolski
Piotr Kopania                   - O/Warszawa
Andrzej Osiadacz                 - O/Warszawa 
Monika Tomkiewicz                 - O/Warszawa 
Piotr Kuś                     - O/Warszawa 


Główna Sekcja Wodociągów i Kanalizacji
Przewodniczący     Florian Piechurski    - O/Katowice
Z-ca Przewodniczącego  Marian Kwietniewski    - O/Warszawa
Sekretarz        Małgorzata Duma-Michalik - O/Kraków

Członkowie
Ziemowit Suligowski                - O/Gdańsk
Jarosław Chudzicki                - O/Warszawa
Tomasz Herok                   - O/Beskidzki
Danuta Brymerska                 - O/Kielce 
Maria Duma                    - O/Kraków       


Główna Sekcja Gospodarki Odpadami           
Przewodnicząca     Teresa Kubiak       - O/Wielkopolski
Z-ca Przewodniczącej  Barbara Horodecka-Kurzawa - O/Poznań
Sekretarz        Wojciech Ratajczak    - O/Poznań

Członkowie:
Marcin Zeszutek                  - O/Gdańsk
Kazimierz Szymański                - O/Koszalin
Jolanta Latosińska                - O/Kielce
Anna Karlik                    - O/Poznań
Bożena Pawlak                   - O/Bydgoszcz


Główna Sekcja Ciepłownictwa, Ogrzewnictwa, Wentylacji i Inżynierii Atmosfery 
Przewodniczący      Wojciech Ratajczak   - O/Wielkopolski 
Z-ca Przewodniczącego   Robert Sekret     - O/Częstochowa
Sekretarz         Arleta Bogusławska   - O/Wielkopolski 

Członkowie:
Piotr Bartkiewicz                - O/Warszawa
Piotr Bączkiewicz                - O/Wielkopolski
Marta Chludzińska                - O/Warszawa
Tomasz Cholewa                  - O/Lublin 
Tomasz Czamara                  - O/Warszawa 
Andrzej Górka                  - O/Wielkopolski
Jacek Dudziński                 - O/Bydgoszcz
Stefan Hnatiuk                  - O/Gdańsk
Jakub Jankowski                 - O/Warszawa
Hanna Jędrzejuk                 - O/Warszawa  
Grzegorz Kubicki                 - O/Warszawa
Joanna Rucińska                 - O/Warszawa
prof. Władysław Szaflik             - O/Szczecin
Maciej Tryjanowski                - O/Wielkopolski
Piotr Ziętek                   - O/Warszawa
Główna Sekcja Techniki Instalacyjnej w Szpitalnictwie i Balneotechniki 
Przewodniczący      Krzysztof Stelągowski - O/Łódź
Z-ca Przewodniczącego ds. Techniki Instalacyjnej w Szpitalnictwie   
Piotr Muzyczuk                  - O/Bydgoszcz
Z-ca Przewodniczącego ds. Balneotechniki     
Jolanta Walczak-Sielicka             - O/Warszawa
Sekretarz         Andrzej Wybór     - O/Łódź
Z-ca Sekretarza      Jan Różański     - O/Białystok                                           

Członkowie:
Mieczysław Kucharski               - O/Warszawa
Tadeusz Seifert                 - O/Koszalin
Marcin Surowiec                 - O/Gdańsk
Włodzimierz Szmurło               - O/Warszawa
Urszula Iwicka