Szkolenia, konferencje i zjazdy

Plan imprez naukowo-technicznych organizowanych lub w których biorą udział Główne Sekcje PZITS w 2018 r.

Pobierz

 

Imprezy naukowo-techniczne i integracyjne w 2017 r.

2017
STYCZEŃ
Kraków
 
Nazwa Seminarium: „Zastosowanie turbiny do regulacji ciśnienia w sieci wodociągowej na rurociągu tranzytowy”
Termin 10.01.2017
Organizator O/Kraków
Informacje www.pzits.krakow.pl
2017
STYCZEŃ
Kraków
 
Nazwa Seminarium „Sieć ciepłownicza preizolowana-mufowanie”
Termin 17.01.2017
Organizator O/Kraków
Informacje www.pzits.krakow.pl
2017
STYCZEŃ
Kraków
 
Nazwa Seminarium: „Systemy zbiorników retencyjnych” , „Rurociągi w metodzie bezwykopowej”
Termin 19.01.2017
Organizator O/Kraków
Informacje www.pzits.krakow.pl
2017
STYCZEŃ
Kraków
 
Nazwa Seminarium ” Mikrobiologiczne bezpieczeństwo wody przeznaczonej do spożycia – wskaźniki zanieczyszczenia mikrobiologicznego”
Termin 30.01.2017
Organizator O/Kraków
Informacje www.pzits.krakow.pl

 

 

2017
LUTY
Szczecin
 
Nazwa Spotkanie „Nowoczesne źródło ciepła w Szpitalu Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie. Omówienie rozwiązań instalacyjnych w Muzeum Centrum Dialogu „PRZEŁOMY” w Szczecinie
Termin 07.02.2017
Organizator O/Szczecin
Informacje pzits.szczecin.pl
2017
LUTY
Kraków
 
Nazwa Seminarium „Innowacyjne metody diagnostyki sieci wodociągowej
Termin 07.02.2017
Organizator O/Kraków
Informacje www.pzits.krakow.pl
2017
LUTY
Częstochowa
 
Nazwa Wyjście do Filharmonii Częstochowskiej
Termin 02.2017
Organizator O/Częstochowa
Informacje  
2017
LUTY
Kraków
 
Nazwa Seminarium „Innowacja w diagnostyce sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.”
Termin 14.02.2017
Organizator O/Kraków
Informacje www.pzits.krakow.pl
2017
LUTY
Kraków
 
Nazwa Seminarium „Korzyści wynikające ze stosowania systemów zdalnego odczytu”
Termin 15.02.2017
Organizator O/Kraków
Informacje www.pzits.krakow.pl
2017
LUTY
Wrocław
 
Nazwa Sympozjum z zakresu zgrzewania elektrooporowego i doczołowego z rur PE
Termin 8-10.02.2017
Organizator O/Wrocław
Informacje www.pzits.not.pl
2017
LUTY
Kraków
 
Nazwa Seminarium „Badanie szczelności powietrznej kanałów wentylacji mechanicznej”
Termin 21.02.2017
Organizator O/Kraków
Informacje www.pzits.krakow.pl

 

 

2017
MARZEC
Szczecin
 
Nazwa Wycieczka do Muzeum Centrum Dialogu „PRZEŁOMY”
Termin 07.03.2017
Organizator O/Szczecin
Informacje pzits.szczecin.pl
2017
MARZEC
Wrocław
 
Nazwa Sympozjum z zakresu zgrzewania elektrooporowego i doczołowego z rur PE
Termin 22-24.03.2017
Organizator O/Wrocław
Informacje www.pzits.not.pl
2017
MARZEC
Bydgoszcz
 
Nazwa Wizyta techniczna w spalarni śmieci w firmie PRONATURA
Termin 03.2017
Organizator O/Bydgoszcz
Informacje pzits.bydgoszcz.pl
2017
MARZEC
Częstochowa
 
Nazwa Zwiedzanie ujęcia wody w Wierzchowisku
Termin 03.2017
Organizator O/Częstochowa
Informacje  
2017
MARZEC
Wrocław
 
Nazwa Szkolenie z zakresu eksploatacji urządzeń gazowych
Termin 03.2017
Organizator O/Wrocław
Informacje www.pzits.not.pl
2017
MARZEC
Kraków
 
Nazwa Seminarium „Wybrane elementy błękitno – zielonej infrastruktury na przykładzie Krakowa – stan obecny i planowane inwestycje”
Termin 14.03.2017
Organizator O/Kraków
Informacje www.pzits.krakow.pl
2017
MARZEC
Bydgoszcz
 
Nazwa Seminarium pt. „Grzejniki podtynkowe w oparciu o przemianę fazową gazu”
Termin 03.2017
Organizator O/Bydgoszcz
Informacje pzits.bydgoszcz.pl
2017
MARZEC
Gdańsk
 
Nazwa Kurs przygotowawczy do egzaminów na uprawnienia budowlane branży sanitarnej
Termin 03.2017
Organizator O/Gdańsk
Informacje www.pzitsgdansk.pl
2017
MARZEC
Kraków
 
Nazwa Seminarium „Planowane kierunki zagospodarowania zbiornika Dobczyckiego”
Termin 01.03.2017
Organizator O/Kraków
Informacje www.pzits.krakow.pl
2017
MARZEC
Kraków
 
Nazwa Seminarium „Monitoring sieci wodociągowej”
Termin 07.03.2017
Organizator O/Kraków
Informacje www.pzits.krakow.pl
2017
MARZEC
Poznań
 
Nazwa XXXII Międzynarodowe Seminarium szkoleniowe z cyklu „Zarządzanie gospodarką odpadami”
Termin 08-11.03.2017
Organizator O/Poznań
Informacje www.pzits-cedeko.com.pl

 

 

2017
KWIECIEŃ
Bydgoszcz
 
Nazwa Wizyta techniczna w spalarni śmieci w firmie „PRONATURA”
Termin 04.2017
Organizator O/Bydgoszcz
Informacje pzits.bydgoszcz.pl
2017
KWIECIEŃ
Częstochowa
 
Nazwa Zwiedzanie Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II
Termin 04.2017
Organizator O/Częstochowa
Informacje
2017
KWIECIEŃ
Białystok
 
Nazwa Konkurs na najlepszą pracę dyplomową dla absolwentów Wydziału IŚ Politechniki Białostockiej
Termin 04.2017
Organizator O/Białystok
Informacje www.pzits.bialystok.pl
2017
KWIECIEŃ
Poznań
 
Nazwa XXIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Remediacja, Rekultywacja i Rewitalizacja”
Termin 26-28.04.2017
Organizator O/Poznań
Informacje www.pzits-cedeko.com.pl
2017
KWIECIEŃ
Koszalin
 
Nazwa Forum Ciepłownicze
Termin 04.2017
Organizator O/ Koszalin
Informacje
2017
KWIECIEŃ
Wrocław
 
Nazwa Seminarium szkoleniowe dla projektantów wodociągów i kanalizacji
Termin 04.2017
Organizator O/Wrocław
Informacje www.pzits.not.pl
2017
KWIECIEŃ
Kraków
 
Nazwa Seminarium „Projektowanie, budowa i odbiory sieci s/c w świetle nowych przepisów Polskiej Spółki Gazowniczej Rejon Karpacki”
Termin 03.04.2017
Organizator O/Kraków
Informacje www.pzits.krakow.pl
2017
KWIECIEŃ
Lublin
 
Nazwa Szkolenie „Grzejniki stosowane obecnie w instalacjach ogrzewczych”, „Równoważenie hydrauliczne instalacji ogrzewczej”
Termin Lublin – 03.04.2017, Biała Podlaska – 25.04.2017
Organizator O/Lublin
Informacje www.pzits.lublin.pl
2017
KWIECIEŃ
Lublin
 
Nazwa Szkolenie „Zasady sporządzania kosztorysów w zakresie branży sanitarnej”
Termin 21.04.2017
Organizator O/Lublin
Informacje www.pzits.lublin.pl
2017
KWIECIEŃ
Kraków
 
Nazwa Seminarium „Dobre praktyki eksploatacyjne na sieci wodociągowej na przykładzie AQUA S.A. w Bielsku – Białej”
Termin 11.04.2017
Organizator O/Kraków
Informacje www.pzits.krakow.pl
2017
KWIECIEŃ
Gdańsk
 
Nazwa Seminarium szkoleniowe dla członków i sympatyków
w zakresie branży sanitarnej
Termin 04.2017
Organizator O/Gdańsk
Informacje www.pzitsgdansk.pl
2017
KWIECIEŃ
Katowice
 
Nazwa Wyjazd techniczny do Portugalii
Termin 04.2017
Organizator O/Katowice
Informacje www.pzits.com.pl
2017
KWIECIEŃ
Gdańsk
 
Nazwa Seminarium szkoleniowe dla członków i sympatyków w zakresie branży sanitarnej
Termin 04.2017
Organizator O/Gdańsk
Informacje www.pzitsgdansk.pl
2017
KWIECIEŃ
Szczecin
 
Nazwa Spotkanie „Pompy ciepła absorpcyjne”
Termin 04.04.2017
Organizator O/Szczecin
Informacje pzits.szczecin.pl
2017
KWIECIEŃ
Toruń
 
Nazwa Seminarium Naukowo-Techniczne „Zagospodarowanie wód opadowych wyzwaniem dla nowoczesnych miast”
Termin 04.2017
Organizator O/Toruń
Informacje www.pzits.torun.pl
2017
KWIECIEŃ
Białystok
 
Nazwa VI Międzynarodowa Konferencja Studencka
Termin 04.2017
Organizator O/Białystok
Informacje www.pzits.bialystok.pl
2017
KWIECIEŃ
Gdańsk
 
Nazwa Kurs przygotowawczy do egzaminów na uprawnienia budowlane branży sanitarnej
Termin 04.2017
Organizator O/Gdańsk
Informacje www.pzitsgdansk.pl
2017
KWIECIEŃ
Kielce
 
Nazwa Seminarium „Zagospodarowanie wód deszczowych na terenach zurbanizowanych na przykładzie miasta Kielce”
Termin 04/06.2017
Organizator O/Kielce
Informacje www.pzitskielce.pl
2017
KWIECIEŃ
Tarnów
 
Nazwa Spotkanie naukowo-techniczne
Termin 04.2017
Organizator O/Tarnów
Informacje www.pzitstarnow.pl
2017
KWIECIEŃ
Tarnów
 
Nazwa Wyjazd Koła Jasielskich Gazowników na IX Targi Techniki Gazowniczej EXPO-GAS Kielce
Termin 04.2017
Organizator O/Tarnów
Informacje www.pzitstarnow.pl
2017
KWIECIEŃ
Tarnów
 
Nazwa Wyjazd Koła Sandomierskich Gazowników na IX Targi Techniki Gazowniczej EXPO-GAS Kielce
Termin 04.2017
Organizator O/Tarnów
Informacje www.pzitstarnow.pl
2017
KWIECIEŃ
Tarnów
 
Nazwa Seminarium „Zagospodarowanie wód deszczowych na terenach zurbanizowanych na przykładzie miasta Kielce”
Termin 04.2017
Organizator O/Tarnów
Informacje www.pzitstarnow.pl

 

 

2017
MAJ
Toruń
 
Nazwa Wyjazd naukowo-techniczny nad Kanał Augustowski i w Dolinę Narwi
Termin 18-20.05.2017
Organizator O/Toruń
Informacje www.pzits.torun.pl
2017
MAJ
Szczecin
 
Nazwa Spotkanie „Efektywność energetyczna w budownictwie”
Termin 09.05.2017
Organizator O/Szczecin
Informacje pzits.szczecin.pl
2017
MAJ
Tarnów
 
Nazwa Wyjazd techniczny do gazo portu Szczecin
Termin 05.2017
Organizator O/Tarnów
Informacje www.pzitstarnow.pl
2017
MAJ
Tarnów
 
Nazwa Wyjazd naukowo-techniczny do Gruzji
Termin 05/06.2017
Organizator O/Tarnów
Informacje www.pzitstarnow.pl
2017
MAJ
Częstochowa
 
Nazwa Majówska w zagrodzie agrotustystycznej
Termin 05.2017
Organizator O/Częstochowa
Informacje
2017
MAJ
Częstochowa
 
Nazwa Wyjazd na Międzynarodowe Targi Techniczne w Poznaniu
Termin 05.2017
Organizator O/Częstochowa
Informacje
2017
MAJ
Poznań
 
Nazwa XII Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami „Kompleksowe zarządzanie gospodarka odpadami”
Termin 21-24.05.2017
Organizator O/Poznań
Informacje www.pzits-cedeko.com.pl
2017
MAJ
Toruń
 
Nazwa XX Seminarium naukowo-techniczne „Nowoczesne technologie stosowane w instalacjach ciepłowniczych, energetycznych i wodociągowych”
Termin 05/10.2017
Organizator O/Toruń
Informacje www.pzits.torun.pl
2017
MAJ
Lublin
 
Nazwa Szkolenie „Kogeneracja”
Termin Lublin – 11.05. 2017, Biała Podlaska – 18.05.2017r.
Organizator O/Lublin
Informacje www.pzits.lublin.pl
2017
MAJ
Gdańsk
 
Nazwa Seminarium szkoleniowe dla członków i sympatyków w zakresie branży sanitarnej
Termin 05.2017
Organizator O/Gdańsk
Informacje www.pzitsgdansk.pl
2017
MAJ
Wrocław
 
Nazwa Sympozjum z zakresu zgrzewania elektrooporowego i doczołowego z rur PE
Termin 10-12.05.2017
Organizator O/Wrocław
Informacje www.pzits.not.pl
2017
MAJ
Toruń
 
Nazwa Wyjazd naukowo-techniczny „Nowoczesna kogeneracja w OPEC Wejherowo”
Termin 05.2017
Organizator O/Toruń
Informacje www.pzits.torun.pl
2017
MAJ
Lublin
 
Nazwa Szkolenie „Nowe spojrzenie na pompy ciepła”
Termin Lublin – 30.05. 2017, Chełm – 8.06.2017
Organizator O/Lublin
Informacje www.pzits.lublin.pl
2017
MAJ
Gdańsk
 
Nazwa Kurs przygotowawczy do egzaminów na uprawnienia budowlane branży sanitarnej
Termin 05.2017
Organizator O/Gdańsk
Informacje www.pzitsgdansk.pl
2017
MAJ
Koszalin
 
Nazwa Środkowopomorskie Dni Techniki – Sympozjum Gospodarka wodno-ściekowa Koszalina
Termin 05.2017
Organizator O/ Koszalin
Informacje
2017
MAJ
Toruń
 
Nazwa XVIII Konkurs Prezydenta Miasta „Toruń ogrodem”
Termin 05-10.2017
Organizator PZITS o/Toruń, UM Toruń
Informacje www.pzits.torun.pl

 

 

2017
CZERWIEC
Toruń
 
Nazwa X Konferencja Naukowo-Techniczna Ochrona i rekultywacja jezior
Termin 7-9.06.2017
Organizator O/Toruń
Informacje www.pzits.torun.pl
2017
CZERWIEC
Szczecin
 
Nazwa Spotkanie „Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami i Program Ochrony Środowiska”
Termin 06.06.2017
Organizator O/Szczecin
Informacje pzits.szczecin.pl
2017
CZERWIEC
Wrocław
 
Nazwa Sympozjum z zakresu zgrzewania elektrooporowego i doczołowego z rur PE
Termin 28-30.06.2017
Organizator O/Wrocław
Informacje www.pzits.not.pl
2017
CZERWIEC
Poznań
 
Nazwa Wyjazd szkoleniowy z cyklu „Aspekty ochrony środowiska i gospodarki komunalnej w Irlandii”
Termin 2-7.06.2017
Organizator O/Poznań
Informacje www.pzits-cedeko.com.pl
2017
CZERWIEC
Toruń
 
Nazwa Wyjazd naukowo-techniczny do Wschodniej Małopolski z jednodniowym pobytem we Lwowie
Termin 06.2017
Organizator O/Toruń
Informacje www.pzits.torun.pl
2017
CZERWIEC
Toruń
 
Nazwa Wyjazd naukowo-techniczny do Twierdzy Modlin oraz Muzeum Motoryzacji i Techniki
Termin 10.06.2017
Organizator O/Toruń
Informacje www.pzits.torun.pl
2017
CZERWIEC
Gdańsk
 
Nazwa Seminarium szkoleniowe dla członków i sympatyków
w zakresie branży sanitarnej
Termin 06.2017
Organizator O/Gdańsk
Informacje www.pzitsgdansk.pl
2017
CZERWIEC
Opole
 
Nazwa Zwiedzanie budowy biurowca Green 2 Day
Termin 06.2017
Organizator O/Opole
Informacje
2017
CZERWIEC
Opole
 
Nazwa Budowa podmorskich gazociągów
Termin 06.2017
Organizator Sekcja Główna Gazownictwa
Informacje www.pzits.pl
2017
LIPIEC
Wrocław
 
Nazwa Szkolenie z zakresu eksploatacji urządzeń gazowych
Termin 07.2017
Organizator O/Wrocław
Informacje www.pzits.not.pl

 

 

2017
WRZESIEŃ
Szczecin
 
Nazwa Wycieczka turystyczna po Regionie Zachodniopomorskim. „Szlakiem Templariuszy”.
Termin 23.09.2017
Organizator O/Szczecin
Informacje pzits.szczecin.pl
2017
WRZESIEŃ
Toruń
 
Nazwa Wyjazd naukowo-techniczny Szczecin-Świnoujście
Termin 09.2017
Organizator O/Toruń
Informacje www.pzits.torun.pl
2017
WRZESIEŃ
Wrocław
 
Nazwa Sympozjum z zakresu zgrzewania elektrooporowego i doczołowego z rur PE
Termin 20-22.09.2017
Organizator O/Wrocław
Informacje www.pzits.not.pl
2017
WRZESIEŃ
Toruń
 
Nazwa Obchody europejskiego dnia bez samochodu
Termin 09.2017
Organizator PZITS o/Toruń, UM Toruń
Informacje www.pzits.torun.pl
2017
WRZESIEŃ
Częstochowa
 
Nazwa Wyjazd na Międzynarodowe Targi Bielskie ENERGETAB
Termin 09.2017
Organizator O/Częstochowa
Informacje
2017
WRZESIEŃ
Bydgoszcz
 
Nazwa Sympozjum pt. „Poprawa efektywności energetycznej – podejście praktyczne”
Termin 09.2017
Organizator O/Bydgoszcz
Informacje pzits.bydgoszcz.pl
2017
WRZESIEŃ
Gdańsk
 
Nazwa Seminarium szkoleniowe dla członków i sympatyków
w zakresie branży sanitarnej
Termin 09.2017
Organizator O/Gdańsk
Informacje www.pzitsgdansk.pl
2017
WRZESIEŃ
Toruń
 
Nazwa Wyjazd naukowo-techniczny do biogazowni rolniczej firmy Alter Power Sp. z o.o.
Termin 02.09.2017
Organizator O/Toruń
Informacje www.pzits.torun.pl
2017
WRZESIEŃ
Poznań
 
Nazwa XXXIII Międzynarodowe Seminarium Szkoleniowe z cyklu „zarządzanie gospodarką odpadami”
Termin 20-23.09.2017
Organizator O/Poznań
Informacje www.pzits-cedeko.com.pl
2017
WRZESIEŃ
Poznań
 
Nazwa III Konferencja „Ochrona środowiska w praktyce” podczas Targów POL-ECO-System
Termin 17-19.09.2017
Organizator SG Gospodarki Odpadami i O/Poznań
Informacje www.pzits-cedeko.com.pl
2017
WRZESIEŃ
Tarnów
 
Nazwa Wyjazd techniczny do Odolanowa
Termin 09.2017
Organizator O/Tarnów
Informacje www.pzitstarnow.pl

 

 

2017
PAŹDZIERNIK
Łódz
 
Nazwa Seminarium „Nowoczesne Techniki Instalacyjne w Szpitalnictwie” XII edycja
Termin 10.2017
Organizator O/Łódz, Sekcja Główna Techniki Instalacyjnej w Szpitalnictwie i Balneotechniki
Informacje pzitslodz.pl
2017
PAŹDZIERNIK
Warszawa
 
Nazwa Debata.Komfort.Budownictwo.Energia 2017
Termin 05.10.2017
Organizator Sekcja Główna Ciepłownictwa Ogrzewnictwa Wentylacji i Inż. Atmosfery, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wspierania Budownictwa Zrównoważonego; Stowarzyszenie Polska Wentylacja; Lindab
Informacje www.dkbe2017.pl
2017
PAŹDZIERNIK
Białystok
 
Nazwa V Podlaska Konferencja Ciepłownicza
Termin 10.2017
Organizator O/Białystok
Informacje www.pzits.bialystok.pl
2017
PAŹDZIERNIK
Toruń
 
Nazwa XIII Konferencja Naukowo-Techniczna Zieleń Miejska Naturalne Bogactwo Miasta „Dzika przyroda w mieście”
Termin 11-13.10.2017
Organizator PZITS o/Toruń, UM Toruń
Informacje www.pzits.torun.pl
2017
PAŹDZIERNIK
Częstochowa
 
Nazwa Wyjście do Teatru im. A. Mickiewicza
Termin 10.2017
Organizator O/Częstochowa
Informacje
2017
PAŹDZIERNIK
Częstochowa
 
Nazwa Wyjazd na Targi POL-ECO-System w Poznaniu
Termin 10.2017
Organizator O/Częstochowa
Informacje
2017
PAŹDZIERNIK
Gdańsk
 
Nazwa Seminarium szkoleniowe dla członków i sympatyków
w zakresie branży sanitarnej
Termin 10.2017
Organizator O/Gdańsk
Informacje www.pzitsgdansk.pl
2017
PAŹDZIERNIK
Gdańsk
 
Nazwa Kurs przygotowawczy do egzaminów na uprawnienia budowlane branży sanitarnej
Termin 10.2017
Organizator O/Gdańsk
Informacje www.pzitsgdansk.pl
2017
PAŹDZIERNIK
Szczecin
 
Nazwa Spotkanie „Światowe trendy w branży sanitarnej- cz. II”
Termin 03.10.2017
Organizator O/Szczecin
Informacje pzits.szczecin.pl
2017
PAŹDZIERNIK
Kielce
 
Nazwa Seminarium „Techniki grzewcze w tym OZE”
Termin 10/11.2017
Organizator O/Kielce
Informacje www.pzitskielce.pl
2017
PAŹDZIERNIK
Kielce
 
Nazwa Seminarium „Balneotechnika w Inżynierii Środowiska?
Termin 10/11.2017
Organizator O/Kielce
Informacje www.pzitskielce.pl
2017
PAŹDZIERNIK
Koszalin
 
Nazwa Szkolenie techniczno-budowlane
Termin 10.2017
Organizator O/ Koszalin
Informacje
2017
PAŹDZIERNIK
Tarnów
 
Nazwa Szkolenie w zakresie Ustaw: Prawo Energetyczne i Prawi Budowlane
Termin 10/11.2017
Organizator O/Tarnów
Informacje www.pzitstarnow.pl

 

 

2017
LISTOPAD
Wrocław
 
Nazwa Sympozjum z zakresu zgrzewania elektrooporowego i doczołowego z rur PE
Termin 29.11-01.12.2017
Organizator O/Wrocław
Informacje www.pzits.not.pl
2017
LISTOPAD
Szczecin
 
Nazwa Spotkanie „Nowe metody pozyskiwania ciepła- ogrzewanie lodem”
Termin 07.11.2017
Organizator O/Szczecin
Informacje pzits.szczecin.pl
2017
LISTOPAD
Toruń
 
Nazwa Seminarium naukowo-techniczne w ramach 60 Grudziądzkich Dni Techniki
Termin 11.2017
Organizator NOT Grudziądz, O/Toruń
Informacje www.pzits.torun.pl
2017
LISTOPAD
Bydgoszcz
 
Nazwa Konferencja nt. „Odpady medyczne i weterynaryjne – pozyskiwanie energii w procesie ich termicznego recyklingu”
Termin 11.2017
Organizator O/Bydgoszcz, Sekcja Główna Techniki Instalacyjnej w Szpitalnictwie i Balneotechniki
Informacje pzits.bydgoszcz.pl
2017
LISTOPAD
Bydgoszcz
 
Nazwa Warsztaty dla studentów Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
Termin 11.2017
Organizator O/Bydgoszcz
Informacje pzits.bydgoszcz.pl
2017
LISTOPAD
Bydgoszcz
 
Nazwa Wizyty techniczne studentów Wydz. Inż. mechanicznej UT-P
Termin 11/12.2017
Organizator O/Bydgoszcz
Informacje pzits.bydgoszcz.pl
2017
LISTOPAD
Gdańsk
 
Nazwa Seminarium szkoleniowe dla członków i sympatyków
w zakresie branży sanitarnej
Termin 11.2017
Organizator O/Gdańsk
Informacje www.pzitsgdansk.pl
2017
LISTOPAD
Gdańsk
 
Nazwa Kurs przygotowawczy do egzaminów na uprawnienia budowlane branży sanitarnej
Termin 11.2017
Organizator O/Gdańsk
Informacje www.pzitsgdansk.pl

 

 

2017
GRUDZIEŃ
Gdańsk
 
Nazwa Seminarium szkoleniowe dla członków i sympatyków w zakresie branży sanitarnej
Termin 12.2017
Organizator O/Gdańsk
Informacje www.pzitsgdansk.pl
2017
GRUDZIEŃ
Szczecin
 
Nazwa Spotkanie „Budownictwo sakralne – rozwiązania techniczne”
Termin 05.12.2017
Organizator O/Szczecin
Informacje pzits.szczecin.pl
2017
GRUDZIEŃ
Toruń
 
Nazwa X Festiwal Fotografii i Filmu Przyrodniczego „Sztuka Natury”
Termin 12.2017
Organizator PZITS o/Toruń, UM Toruń, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Informacje www.pzits.torun.pl
2017
GRUDZIEŃ
Tarnów
 
Nazwa Spotkanie członków Kół Sandomierskich Gazowników i SITPNiG
Termin 12.2017
Organizator O/Tarnów
Informacje www.pzitstarnow.pl