Terminarz zebrań Zarządu Głównego

Uprzejmie informujemy, że posiedzenia Zarządu Głównego w I półroczu 2019 roku odbędą się w następujących terminach:

25 marca – ZG Warszawa
24 czerwca – ZG Warszawa

Posiedzenia Głównego Komitetu Organizacyjnego obchodów Jubileuszu PZITS
będą zwoływane w miarę potrzeb.