Współpraca międzynarodowa

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych należy do trzech organizacji międzynarodowych:

Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations (REHVA)
www.rehva.eu

IGU – International Gas Union

(MUG – Międzynarodowa Unia Gazownictwa)

IWA – International Water Association

(IWA – Międzynarodowe Stowarzyszenie Zaopatrzenia w Wodę)

W 1999 roku zostało podpisane porozumienie o współpracy między PZITS,

a Stowarzyszeniem Techników i Inżynierów Polskich na Litwie.