Jubileusz 95-lecia PZITS -2-

95 lat PZITS Iwkowa 2014 Posiedzenie Członków ZG