Jubileusz 95-lecia PZITS -1-

95 lat PZITS Iwkowa 2014 Posiedzenie Członków Prezydium ZG