XXVII Zebranie Delegatów PZITS w Ustronu (21 października 2016 r.)