Kontakt

Zarząd Główny PZITS

00-043 Warszawa, ul. T. Czackiego 3/5, pokój 217
tel./fax (22) 826 28 94, (22) 827 02 62

e-mail: biuro@pzits.pl
www: www.pzits.pl

Biuro Zarządu Głównego czynne codziennie
od godziny 9.00 do 13.00 dla członków PZITS i interesantów.

KRS: 0000053547
REGON: 000671473
NIP: 526-000-16-19

 

 

Materiały do zamieszczenia na stronie internetowej

prosimy przesyłać na adres: k.krol@ur.krakow.pl