Władze Stowarzyszenia

WŁADZE PZITS w kadencji 2016-2020

Krystyna Korniak-Figa

Krystyna Korniak-Figa – Prezes

Zarząd Główny

Prezydium:

Jan Pawełek        -  V-ce Prezes         - O/Kraków
Anna Bogdan        -  V-ce Prezes         - O/Warszawa
Paweł Stańczak      -  V-ce Prezes         - O/Warszawa
Wojciech Majchrzak    -  Skarbnik           - O/Częstochowa
Piotr Frysztak      -  z-ca Skarbnika        - O/Tarnów
Krzysztof Stęglowski   -  Członek           - O/Łódź
Florian Piechurski    -  Członek           - O/Katowice
Andrzej Pieniążek     -  Sekretarz Generalny     - O/Kielce

Członkowie Zarządu Głównego:

Anna Bogdan 	     - O/Warszawa
Jan Pawełek 		 - O/Kraków
Paweł Stańczak      - O/Warszawa
Piotr Frysztak 		 - O/Tarnów
Andrzej Grabowski     - O/Gdańsk
Florian Piechurski 	 - O/Katowice
Wojciech Ratajczak 	 - O/Poznań
Zbigniew Kilanowski 	 - O/Toruń
Marian Kulig 		 - O/Kraków
Krzysztof Stelągowski 	 - O/Łódź
Norbert Bobkiewicz 	 - O/Olsztyn
Elżbieta Kowalczyk 	 - O/Częstochowa
Andrzej Pieniążek 	 - O/Kielce
Eugeniusz Ryl 		 - O/Częstochowa

Zastępca Członka Zarządu Głównego:

Jolanta Walczak-Sielicka - O/Warszawa 

Prezesi Zarządów Oddziałów:

Lech Magrel        -  Prezes Zarządu Oddziału   - O/Białystok
Hieronim Spiżewski    -  Prezes Zarządu Oddziału   - O/Bielsko-Biała
Janusz Bujak       -  Prezes Zarządu Oddziału   - O/Bydgoszcz
Zbigniew Cierpiał     -  Prezes Zarządu Oddziału   - O/Częstochowa
Andrzej M. Dziubek    -  Prezes Zarządu Oddziału   - O/Dolnośląski
Piotr Korczak       -  Prezes Zarządu Oddziału   - O/Gdańsk
Ewa Dworska        -  Prezes Zarządu Oddziału   - O/Katowice
Małgorzata Janiszewska  -  Prezes Zarządu Oddziału   - O/Kielce
Zdzisław Grzymała     -  Prezes Zarządu Oddziału   - O/Koszalin
Małgorzata Duma-Michalik -  Prezes Zarządu Oddziału   - O/Kraków
dr inż. Tomasz Cholewa  -  Prezes Zarządu Oddziału   - O/Lublin
Bronisław Hillebrand   -  Prezes Zarządu Oddziału   - O/Łódź
Leszek Gryczko      -  Prezes Zarządu Oddziału   - O/Olsztyn
Zenon Mieruszyński    -  Prezes Zarządu Oddziału   - O/Opole
Jan Lemański       -  Prezes Zarządu Oddziału   - O/Wielkopolski
Leszek Kaczmarczyk    -  Prezes Zarządu Oddziału   - O/Podkarpacki
Tadeusz Bruzda      -  Prezes Zarządu Oddziału   - O/Słupsk
Władysław Szaflik     -  Prezes Zarządu Oddziału   - O/Szczecin
Zbigniew Łabuz      -  Prezes Zarządu Oddziału   - O/Tarnów
Paweł Piotrowiak     -  Prezes Zarządu Oddziału   - O/Toruń
Bogdan Nowak       -  Prezes Zarządu Oddziału   - O/Warszawa

Główna Komisja Rewizyjna

Krystyna Janicka-Mazur  - Przewodnicząca -(O/Wielkopolski w Poznaniu)
Danuta Brymerska     - Z-ca Przewodniczącej      - (O/Kielce)
Alicja Krymska      - Sekretarz           - (O/Toruń)
Jolanta Jagucka      - członek            - (O/Katowice)
Maria Duma        - członek            - (O/Kraków)

Z-cy Członków Głównej Komisji Rewizyjnej

Mirosław Lewandowski   - (O/Gdańsk)
Kazimierz Kudlik     - (O/Kraków)  

Główny Sąd Koleżeński

Janusz Tokarzewski    - Przewodniczący
Marian Długosz      - Z-ca Przewodniczącego     - (O/Kraków)
Katarzyna Grabowska    - Sekretarz           - (O/Gdańsk)
Alicja Kaczmarczyk    - członek            - (O/Tarnów)
Mieczysław Kucharski   - członek            - (O/Białystok)

Z-cy Członków Głównego Sądu Koleżeńskiego

Eliza Dorota Mańkowska                   - (O/Warszawa)
Bolesław Szabelski                     - (O/Częstochowa)    

Delegat PZITS do Rady Krajowej FSNT-NOT

Adam Skardowski      - O/Opole

Z-ca Delegata PZITS do Rady Krajowej FSNT-NOT

Zbigniew Łabuz      - O/Tarnów