Członkostwo wspierające

Współpraca PZITS z Członkami wspierającymi PZITS

 

Członkami wpierającymi PZITS mogą być osoby fizyczne i prawne oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej zainteresowane problematyką w specjalnościach technicznych reprezentowanych przez PZITS lub rozwojem działalności Stowarzyszenia.

PZITS zapewnia Członkom wspierającym między innymi:

  1. porady i opinie w sprawach związanych z rozwiązywaniem problemów technicznych związanych z kierunkami działalności PZITS,

  1. udział w organizowanych przez PZITS konferencjach naukowo-technicznych, wystawach, wycieczkach technicznych,

  1. organizację kursów, seminariów lub innych form szkolenia dla pracowników,

  1. umieszczanie informacji o działalności w czasopismach branżowych i na stronie internetowej PZITS,

  1. pomoc w organizacji imprez reklamowych, promocji wyrobów lub usług,

  1. udział przedstawiciela Członka wspierającego w zebraniach i innych formach działalności PZITS na prawach członka zwyczajnego, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego,

  1. delegowanie przedstawiciela Członka wspierającego na Zebranie Delegatów PZITS,

  1. otrzymywanie odznaczeń honorowych PZITS.

 

 

Informacji o trybie wystąpienia do PZITS z wnioskiem o przyjęcie na listę Członków wspierających udziela:

Mirosława Gębska
tel./fax 22 22 826-28-94
e-mail: biuro@pzits.pl