Odznaczenia honorowe

Odznaki honorowe PZITS – srebrne i złote są wyróżnieniem przyznawanym członkom za osobisty wkład pracy i inicjatywę w działalności społecznej i zawodowej służącej rozwojowi Stowarzyszenia oraz nauki i techniki w dziedzinach objętych jego działalnością.

Srebrna odznaka honorowa jest nadawana członkowi, który działając co najmniej przez 5 lat działalności w strukturach Stowarzyszenia przyczynił się do realizacji jego zadań.

Złota odznaka honorowa jest nadawana członkowi PZITS, który posiada srebrną odznakę honorową, co najmniej przez 3 lata i nieprzerwanie prowadzi działalność na rzecz rozwoju Stowarzyszenia oraz działał co najmniej 10 lat w strukturach Stowarzyszenia.

Odznaki honorowe mogą być również przyznawane Oddziałom PZITS, Kołom Zakładowym PZITS, Członkom Wspierającym, stowarzyszeniom oraz firmom, organizacjom branżowym, jednostkom naukowym, badawczym, które wspierają PZITS w jego działalności.