Medal im. prof. Zygmunta Rudolfa

Medal imienia prof. Zygmunta Rudolfa

W marcu 1999 roku Zarząd Główny PZITS podjął Uchwałę w sprawie ustanowienia medalu im. prof. Zygmunta Rudolfa i jednocześnie zatwierdził regulamin dotyczący trybu jego przyznawania i działalności Kapituły tego Honorowego Odznaczenia PZITS. Kapituły wchodzą kol. kol. prof. dr hab. inż. Witold Wasilewski, doc. dr inż. Hanna Piotrowska, dr hab. inż. Krzysztof Skalmowski .
Medal imienia prof. Zygmunta Rudolfa może otrzymać członek PZITS, który:

  • legitymuje się co najmniej dwudziestoletnim stażem członkowskim,
  • posiada Złotą Honorową Odznakę PZITS,
  • wyróżnia się wybitnymi zasługami w pracy społecznej w Stowarzyszeniu,
  • posiada znaczące osiągnięcia w pracy zawodowej.

W szczególnie uzasadnionym przypadku Medal PZITS im. prof. Zygmunta Rudolfa może być nadany osobie fizycznej i prawnej nie będącej członkiem Stowarzyszenia, która posiada znaczące osiągnięcia w zakresie realizacji celów statutowych PZITS. Może to dotyczyć również osób z zagranicy

Profesor zwyczajny Zygmunt Rudolf twórca inżynierii sanitarnej w Polsce. Doctor honoris causa Politechniki Warszawskiej, Członek Honorowy PZITS, stypendysta Fundacji Rockeffelera i absolwent Wydziału Inżynierii Sanitarnej Uniwersytetu Harvardu w Cambridge. Autor wielu książek naukowych oraz ponad 300 publikacji drukowanych w czasopismach technicznych oraz w prasie krajowej i zagranicznej. Członek, naukowy Królewskiego Towarzystwa
Zdrowia Wielkiej Brytanii i wielu Komitetów Polskiej Akademii Nauk oraz Rad Naukowych Instytutów Naukowo Badawczych. Członek Honorowy 6 stowarzyszeń naukowo-technicznych. Prezes Zarządu Głównego Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych. Wieloletni przewodniczący Rady Programowej czasopisma Gaz, Woda i Technika Sanitarna.

Osoby odznaczone medalem PZITS im. prof. Zygmunta Rudolfa

1999 rok

1. prof. Witold Wasilewski

2. Bogumiła Nawrocka-Fuchs

3. prof. Andrzej Madeyski

4. Zbigniew Cierpisz

5. Jan Lemański

6. prof. Marek Roman

7. Stanisław Rybicki

8. Krzysztof Skalmowski

2000 rok

9. Bolesław Hebrowski

10. prof. Edward S. Kempa

11. prof. Apolinary L. Kowal

2001 rok

12. Edmund Król

13. Stefan Opaliński

2002 rok

14. Ryszard Paruszewski

15. Henryk Drewnicki

16. Eugeniusz Ryl

17. Mieczysław Menżyński

2003 rok

18. Jan Gucki

2004 rok

19. prof. Ferdynand Dembecki

20. Jerzy Drążkiewicz

21. Inga Hoppe

22. prof. Andrzej Królikowski

23. Leszek Reguła

2005 rok

24. prof. Janusz Jeżowiecki

25. prof. Jan D. Rutkowski

26. Paweł Piotrowiak

2007 rok

27. Wiesław Olechnowicz

2008 rok

28. Konrad Bąkowski

29. Krystyna Korniak-Figa

30. Zbigniew Matuszyk

31. Jerzy Ożana

32. Jan Stanisław Sieradzon

33. Marek Maria Sozański

34. Wacław Trojanowski

2011 rok

35. Zbigniew Janota

36. Bolesław Jurkiewicz

2012 rok

37. Irena Żywuszko

38. Zbigniew Niedziela

2013 rok

39. Krzysztof Kasprzak

2014 rok

40. Sławomir Sieńczyło

2015 rok

41. Tadeusz Bruzda

2016 rok

42. Janusz Rożniakowski
43. Zenon Mieruszyński
44. Adam Skardowski
45. prof. Władysław Szaflik
46. Krystyna Janicka-Mazur
47. prof. Jan Pawełek
48. Zdzisław Grzymała
49. Krzysztof Stelągowski
50. Władysław Szymański
51. prof. Sławczo Denczew
52. Andrzej Pieniążek
53. Bogusław Brochmann
54. Jolanta Walczak-Sielicka