Sekcje Branżowe i Komisje

Sekcje branżowe Zarządu Głównego PZITS

 

Główna Sekcja Gazownictwa
Przewodniczący      Paweł Stańczak      - O/Warszawa 
Sekretarz        Elżbieta Kramek     - O/Warszawa
Poprzedni Przewodniczący Janusz Tokarzewski    - O/Warszawa 

Członkowie:
Maciej Tryjanowski         odpa        - O/Wielkopolski
Piotr Kopania                   - O/Warszawa
Andrzej Osiadacz                 - O/Warszawa 
Monika Tomkiewicz                 - O/Warszawa 
Przewodniczący Sekcji Oddziałowych Gazownictwa


Główna Sekcja Wodociągów i Kanalizacji
Przewodniczący     Florian Piechurski    - O/Katowice
Z-ca Przewodniczącego  Marian Kwietniewski    - O/Warszawa
Sekretarz        Małgorzata Duma-Michalik - O/Kraków

Członkowie:
Ziemowit Suligowski                - O/Gdańsk
Jarosław Chudzicki                - O/Warszawa
Tomasz Herok                   - O/Beskidzki
Danuta Brymerska                 - O/Kielce 
Maria Duma                    - O/Kraków       


Główna Sekcja Gospodarki Odpadami           
Przewodnicząca     Teresa Kubiak       - O/Wielkopolski
Z-ca Przewodniczącej  Barbara Horodecka-Kurzawa - O/Wielkopolski
Sekretarz        Anna Karlik        - O/Wielkopolski

Członkowie:
Marcin Zeszutek                  - O/Gdańsk
Kazimierz Szymański                - O/Koszalin
Jolanta Latosińska                - O/Kielce
Wojciech Ratajczak                - O/Wielkopolski
Bożena Pawlak                   - O/Bydgoszcz


Główna Sekcja Ciepłownictwa, Ogrzewnictwa, Wentylacji i Inżynierii Atmosfery 
Przewodniczący      Wojciech Ratajczak   - O/Wielkopolski 
Z-ca Przewodniczącego   Robert Sekret     - O/Częstochowa
Sekretarz         Arleta Bogusławska   - O/Wielkopolski 

Członkowie:
Piotr Bartkiewicz                - O/Warszawa
Piotr Bączkiewicz                - O/Wielkopolski
Marta Chludzińska                - O/Warszawa
Tomasz Cholewa                  - O/Lublin 
Tomasz Czamara                  - O/Warszawa 
Andrzej Górka                  - O/Wielkopolski
Jacek Dudziński                 - O/Bydgoszcz
Stefan Hnatiuk                  - O/Gdańsk
Jakub Jankowski                 - O/Warszawa
Hanna Jędrzejuk                 - O/Warszawa  
Grzegorz Kubicki                 - O/Warszawa
Joanna Rucińska                 - O/Warszawa
prof. Władysław Szaflik             - O/Szczecin
Maciej Tryjanowski                - O/Wielkopolski
Piotr Ziętek                   - O/Warszawa
Anna Jakubowska                 - O/Białystok
Sylwia Prabucka                 - O/Białystok
Piotr Arnold                   - O/KoszalinGłówna Sekcja Techniki Instalacyjnej w Szpitalnictwie i Balneotechniki 
Przewodniczący      Krzysztof Stelągowski - O/Łódź
Z-ca Przewodniczącego ds. Techniki Instalacyjnej w Szpitalnictwie   
Piotr Muzyczuk                  - O/Bydgoszcz
Z-ca Przewodniczącego ds. Balneotechniki     
Jolanta Walczak-Sielicka             - O/Warszawa
Sekretarz         Andrzej Wybór     - O/Łódź
Z-ca Sekretarza      Jan Różański     - O/Białystok                                           

Członkowie:
Tadeusz Seifert                 - O/Koszalin
Marcin Surowiec                 - O/Gdańsk
Barbara Koziej
Izabela Drobnik-Kamińska

Komisje problemowe przy Zarządzie Głównym PZITS

 

Główna Komisja Legislacyjna
Przewodniczący       Wojciech Ratajczak  - O/Wielkopolski 
Z-ca Przewodniczącego   Anna Bogdan      - O/Warszawa

Członkowie:
Jan Lemański                   - O/Wielkopolski 
Adam Skardowski                 - O/Opole
Małgorzata Duma-Michalik             - O/Kraków
Zenon Mieruszyński                - O/Opole
Piotr Korczak                  - O/Gdańsk
Ewa Dworska                   - O/Katowice 
Mikołaj Książkiewicz               - O/Wielkopolski
Zbigniew Rogalski                - O/Opole
Marek Płuciennik                 - O/Warszawa
Barbara Horodecka-Kurzawa            - O/Wielkopolski 
Bożena Nowińska                 - O/Tarnów
Janusz Jarmuż                  - O/Toruń


Główna Komisja Nagród i Odznaczeń 

Przewodnicząca       Inga Hoppe      - O/Bydgoszcz 
Sekretarz         Zygmunt Graczyk    - O/Bydgoszcz

Członkowie:                  
Tadeusz Bruzda                  - O/Słupsk              
Małgorzata Duma-Michalik             - O/Kraków        
Hieronim Spiżewski                - O/Beskidzki 


Główna Komisja Kwalifikacyjna 
Przewodniczący       Marek Płuciennik   - O/Warszawa
Sekretarz         Grzegorz Łukawski   - O/Warszawa

Członkowie:
Norbert Bobkiewicz                - O/Olsztyn 
Mieczysław Kucharski               - O/Białystok 
Irena Żywuszko                  - O/Szczecin