Statut

Statut Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

Statutu Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych zatwierdzony przez Zebranie Delegatów PZITS w dniu 21 października 2016 roku w Ustroniu. Wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego, na posiedzeniu w dniu 26 maja 2017 roku, nr KRS: 0000053547

Pobierz statut w formacie *.pdf