Linki

Naczelna Organizacja Techniczna       - http://www.not.org.pl
Polska Izba Inżynierów Budownictwa      - http://www.piib.org.pl
Ministerstwo Gospodarki           - http://www.mg.gov.pl
Ministerstwo Infrastruktury         - http://www.mi.gov.pl 
Ministerstwo Ochrony Środowiska       - http://www.mos.gov.pl 
Ministerstwo Skarbu Państwa         - http://www.msp.gov.pl 
Ministerstwo Zdrowia             - http://www.mz.gov.pl
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego       - http://www.gunb.gov.pl 
Urząd Dozoru Technicznego          - http://www.udt.gov.pl
Urząd Regulacji Energetyki          - http://www.ure.gov.pl
Sejm RP                   - http://www.sejm.gov.pl