Warsztaty 2016

Szanowni Państwo,

w dniach 6-7 października 2016 r. odbyły się Warsztaty pracy projektanta i rzeczoznawcy instalacji i sieci sanitarnych.

Nadrzędnym celem Warsztatów było stworzenie warunków do rozwoju zawodowego projektantów, rzeczoznawców oraz innych specjalistów poprzez zapoznanie się z najnowszymi trendami branży sanitarnej oraz wspomagania projektowego.
Cele szczegółowymi Warsztatów brzmiały następująco:
- podniesienie poziomu wiedzy specjalistów branży sanitarnej,
- praktyczna wymiana wiedzy między specjalistami danej dziedziny m.in. nt prowadzonych projektów,
- umożliwienie wymiany doświadczeń zawodowych i rozwiązania problemów specyficznych dla danej specjalizacji,
- edukacja studentów, młodego pokolenia projektantów oraz przyszłych rzeczoznawców.


Bardzo Państwu dziękujemy za udział w Warsztatach. Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem Warsztatów.

Krystyna Korniak-Figa
Prezes PZITS

Anna Bogdan
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego


———————————————————————————————————————————————————————————–


Patronem Honorowym Warsztatów jest

Logotyp_MIB_pio-stz&-KRZYWE&

PIIB igg.logo_
igwp ipb_logo

———————————————————————————————————————————————————————————–

Partnerem Strategicznym Warsztatów jest
Armstrong

Partnerem Platynowym Warsztatów jest
uponor_s
 

———————————————————————————————————————————————————————————–