Konkurs na najlepszą pracę dyplomową

Wyniki Konkursu na najlepszą pracę dyplomową:

Nagrodę zdobyła praca pt. „Eksperymentalna analiza wartości współczynników oporów lokalnych przy przepływie przez trójnik dla wybranych systemów rur wielowarstwowych” przygotowana przez zespół: Wioleta Szultka i Aleksandra Zelma (Politechnika Gdańska).

Wyróżnienia natomiast otrzymali:

Niccolo Isoli za pracę pt. „Analiza techniczno-ekonomiczna procesów wychwytywania, transportu i składowania CO2 na przykładzie wybranej elektrociepłowni” (Politechnika Warszawska)

Justyna Kotus za pracę pt. „Awaryjność węzłów ciepłowniczych w systemie ciepłowniczym na podstawie wieloletnich danych eksploatacyjnych-analiza ryzyka” (Politechnika Warszawska)

Kamil Łukasz Kuźmiński za pracę pt. „Oczyszczanie powietrza z zastosowaniem modyfikowanych materiałów budowlanych” (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)

Zwycięzcom i wyróżnionym serdecznie gratulujemy!

Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy na udział w konkursie.

————————————————————————————————————————————————————————-

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie, dla studentów studiów inżynierskich i magisterskich, na najlepszą prace dyplomową.

Celem konkursu jest promocja nowoczesnych metod stosowanych w inżynierii środowiska oraz wspieranie innowacyjności w rozwiązywaniu problemu inżynierskiego.

Tematyka zgłaszanych prac powinna obejmować: gazownictwo, wodociągi i kanalizację, ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylację i klimatyzację, oczyszczanie miast i osiedli oraz gospodarkę odpadami, balneotechnikę, pralnictwo, ochronę wód, powietrza atmosferycznego i powierzchni ziemi, urbanistykę podziemną i dziedziny pokrewne.

Praca dyplomowa, zgłaszana do konkursu, powinna być obroniona w okresie od dnia 1 października 2014 r. do 31 lipca 2016 r.

Na zgłoszenia czekamy do dnia 31 lipca 2016 r.

Nagrodą pieniężną za najlepszą pracę dyplomową jest kwota 3 000 zł brutto.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w regulaminie.

Istnieje możliwość zgłoszenia pracy dyplomowej napisanej w języku angielskim.
W takim przypadku wraz z pracą dyplomową należy złożyć rozszerzone (do 10 str.) streszczenie pracy w języku polskim.

Formularz zgłoszeniowy w docx

————————————————————————————————————————————————————————-

Partnerem Strategicznym Warsztatów jest
Armstrong

Partnerem Platynowym Warsztatów jest
uponor_s
 

————————————————————————————————————————————————————————-