Prelegenci

Prelegenci wymienieni w kolejności alfabetycznej

 • Dariusz Adamowicz
 • Kierownik Zespołu Głównego Projektanta, Główny Projektant ? BSiPG Gazoprojekt SA. Specjalista w zakresie ?Specustawy Gazowej?. Wykonawca i uczestnik wielu znaczących projektów strategicznych.

 • Robert Barański
 • Key Account Manager ACO Elementy Budowlane Sp. z o.o.

 • Piotr Bartkiewicz
 • Adiunkt w Zakładzie Klimatyzacji i Ogrzewnictwa (Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska) Politechniki Warszawskiej. Zajmuje się także przygotowaniem oprogramowania inżynierskiego oraz wdrażaniem systemów komputerowego projektowania. Specjalizacja – wentylacja i klimatyzacja.

 • Bartosz Biernacki
 • Dyrektor Sprzedaży Thermal Management, Emerson Network Power.

 • Ryszard Błażejewski
 • Profesor zwyczajny i Kierownik Katedry Inżynierii Wodnej i Sanitarnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

 • Zbigniew Budnik
 • Kierownik techniczny Uponor Sp. z o.o.

 • Maciej Chaczykowski
 • Profesor nadzwyczajny w Zakładzie Systemów Ciepłowniczych i Gazowniczych (Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska) Politechniki Warszawskiej. Delegat PZITS do Komitetu Dystrybucji Gazu IGU.

 • Marta Chludzińska
 • Adiunkt w Zakładzie Klimatyzacji i Ogrzewnictwa (Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska) Politechniki Warszawskiej. Doświadczony projektant i kierownik robót budowlanych w specjalności sanitarnej, w tym w obiektach zabytkowych. Główny obszar działalności – wentylacja i klimatyzacja.

 • Wiesław Chojnacki
 • PZITS o/Gdańsk, członek Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, były Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej w POIIB.

 • Roman Ćwiertnia
 • Vice Prezes Oddziału Wielkopolskiego PZITS. Rzeczoznawca PZITS. Wieloletni projektant, a obecnie kierownik eksploatacji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

 • Sławczo Denczew
 • Przewodniczący Głównej Sekcji Wodociągów i Kanalizacji PZITS, profesor zwyczajny w Szkole Głównej Służby Pożarniczej.

 • Jarosław Dołkowski
 • Kierownik Działu Projektowego Niczuk Metall-Pl Sp.J.

 • Jakub Doroszkiewicz
 • Dyrektor Techniczny Gazuno Langowski Sp.J.

 • Sylvain Galmot-Kerr
 • European Sales Manager Armstrong Fluid Technology.

 • Anna Goljan
 • Zakład Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska, Instytut Techniki Budowlanej – PIB.

 • Urszula Herod
 • Uprawniony Projektant w zakresie sieci gazowych ? BSiPG Gazoprojekt SA. Specjalista w zakresie instalacji gazowych.

 • Mariusz Hirsz
 • Dyrektor Techniczny Armstrong Polska.

 • Barbara Horodecka-Kurzawa
 • Wieloletni pracownik administracji rządowej z doświadczeniem praktycznym i teoretycznym. Przeprowadzała liczne kontrole zakładów przemysłowych w zakresie zapobiegania poważnym awariom i uczestniczyła w postępowaniu w zaistniałych awariach. Prowadzi szkolenia dotyczące ochrony środowiska. Jest rzeczoznawcą PZITS w specjalnościach: ochrona wód, ochrona powietrza atmosferycznego, gospodarka odpadami. Posiada certyfikaty krajowe i międzynarodowe.

 • Bogdan Janiec
 • Wieloletni główny projektant oraz prokurent w Biurze Projektów Budownictwa Komunalnego w Łodzi. Specjalizacja ? projektowanie sieci komunalnych (sieci wodno-kanalizacyjne i gazownicze). Członek Zespołu Rady ds. Członkowskich oraz ds. Doskonalenia Zawodowego Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

 • Jacek Jaworski
 • Zastępca Dyrektora ds. Gazownictwa w Instytucie Nafty i Gazu ? Państwowym Instytucie Badawczym. Związany z nowymi technologiami a także systemami pomiaru gazu.

 • Lucjan Kłos
 • Specjalista ds. Chłodnictwa Swegon Sp. z o.o. Praktyk z bardzo dużym doświadczeniem w zakresie budowy i serwisowania urządzeń chłodniczych.

 • Grzegorz Kubicki
 • Adiunkt w Zakładzie Klimatyzacji i Ogrzewnictwa (Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska) Politechniki Warszawskiej. Prowadzi Podyplomowe Studia „Systemy oddymiania budynków ? wentylacja pożarowa” przy udziale Szkoły Głównej Służby Pożarniczej pod patronatem Komendy Głównej Straży Pożarnej.

 • Paweł Kułaga
 • Kierownik Zakładu i Laboratorium Metrologii Przepływów Instytut Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego. Jego zainteresowania zawodowe to badania gazomierzy miechowych, turbinowych, rotorowych, ultradźwiękowych oraz przeliczników do gazomierzy. Zajmuje się także wykonywaniem ekspertyz układów pomiarowych pod kątem wykrywania nielegalnego poboru gazu. Interesuję się także technologiami CNG oraz LNG.

 • Robert Kwiatkowski
 • Dyrektor Oddziału Tarnów Polskiej Spółki Gazownictwa. Spółki pełniącej rolę operatora systemu dystrybucyjnego. Współtworzył przepisy i standardy wykorzystywane przy projektach w gazownictwie.

 • Paweł Łopacki
 • Specjalista ds. wentylacji kuchni Jeven Sp. z o.o.

 • Maciej Mrowiec
 • Prorektor ds. innowacji i rozwoju, profesor nadzwyczajny Politechniki Częstochowskiej.

 • Piotr Olech
 • Projektant. Były członek zarządu Inwestgas, obecnie realizuje najważniejsze projekty rurociągów w Polsce.

 • Andrzej Osiadacz
 • Profesor zwyczajny w Zakładzie Systemów Ciepłowniczych i Gazowniczych (Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska) Politechniki Warszawskiej. Delegat PZITS do Komitetu Transportu Gazu IGU.

 • Grzegorz Perestaj
 • Dyrektor działu badawczo-rozwojowego FLOWAIR Głogowski i Brzeziński Sp.j.

 • Grzegorz Rejman
 • Kierownik Pracowni Budowlanej BSiPG Gazoprojekt SA; Kierownik Projektu obiektów kubaturowych i infrastruktury budowlanej; projektant strategicznych obiektów gazowniczych w branży konstrukcyjno-budowlanej.

 • Joachim Schulz
 • Global Commercial Director, Armstrong Fluid Technology.

 • Piotr Serafin
 • Doradca techniczny Uponor Sp. z o.o.

 • Grzegorz Serejko
 • Pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku.

 • Paweł Stańczak
 • Członek zarządu PGNIG Technologie obecnie realizuje najważniejsze projekty dla wydobycia oraz przesyłu ropy i gazu w kraju.

 • Tomasz Stępień
 • Prezes Gaz-System S.A. Operatora Gazociągów Przesyłowych. Wcześniej w Ministerstwie Gospodarki odpowiedzialny za politykę dywersyfikacji dostaw gazu.

 • Magdalena Swat
 • Kierownik Biura Certyfikacji Instytut Nafty i Gazu -Państwowego Instytutu Badawczego. Zajmuje się szeroko rozumianymi procesami oceny zgodności ze szczególnym uwzględnieniem wyrobów stosowanych do budowy sieci i instalacji gazowych, a także urządzeń spalających paliwa.

 • Marcin Szczecina
 • Dyrektor Handlowy Armstrong Polska.

 • Jolanta G. Szewczyk
 • Kancelaria Radcy Prawnego – Radca Prawny Jolanta Szewczyk; specjalizacja – prawo budowlane.

 • Roman Szymański
 • Starszy Projektant w zakresie sieci gazowych ? BSiPG Gazoprojekt SA. Autor wielu znaczących projektów gazowniczych w zakresie przedsięwzięć liniowych, specjalista w zakresie przewiertów kierunkowych oraz urządzeń melioracyjnych.

 • Maciej Tryjanowski
 • Współwłaściciel, koordynator prac w TRiM-tech Tryjanowski ? Ratajczak ? Mazurkiewicz sp.j. Rzeczoznawca PZITS; projektant, kierownik budowy i inspektor nadzoru.

 • Maciej Woźniak
 • Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych PGNiG S.A. Wcześniej jako dyrektor Dep. Ropy i Gazu w Min. Gospodarki odpowiedzialny za bezpieczeństwo dostaw gazu.

 • Ewa Zaborowska
 • Adiunkt w Katedrze Inżynierii Sanitarnej na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. Posiada doświadczenie zawodowe w projektowaniu instalacji branży sanitarnej. Specjalizuje się w ogrzewnictwie i ciepłownictwie.

 • Ryszard Zwierzchowski
 • Profesor nadzwyczajny w Zakładzie Systemów Ciepłowniczych i Gazowniczych (Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska) Politechniki Warszawskiej.

 • Andrzej Zawadzki
 • Kierownik Pracowni Technologicznej BSiPG Gazoprojekt S.A.; projektant strategicznych obiektów gazowniczych w branży AKP.

  ————————————————————————————————————————————————————————-

  Partnerem Strategicznym Warsztatów jest
  Armstrong

  Partnerem Platynowym Warsztatów jest
  uponor_s

   

  ————————————————————————————————————————————————————————-