Program

Tematy omawiane podczas Warsztatów:

Referaty plenarne:

 • Bezpieczeństwo dostaw gazu spojrzenie dostawcy i operatora
 • Przeciwdziałanie poważnym awariom – spojrzenie praktyka
 • Projekt budowlany w kontekście regulacji związanych z prawem autorskim i ochroną danych osobowych
 • Efektywność energetyczna w układach HVAC – gdzie szukać oszczędności?


 • Prelekcje odbywające się symultanicznie w czterech salach:

  I. Wodociągi i kanalizacja

 • Projekt budowlany i projekt wykonawczy ? zawartość projektów w świetle obowiązujących przepisów
 • Odpowiedzialność projektantów sieci, instalacji i urządzeń wodociągowo ? kanalizacyjnych w świetle obowiązujących aktów prawnych w szczególności ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne
 • Projektowanie, wykonawstwo i eksploatacja sieci i obiektów kanalizacyjnych
 • Przegląd dostępnych programów komputerowych stosowanych do projektowania sieci
  i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych
 • Wspomaganie komputerowe w procesie projektowania instalacji i sieci wodociągowych i kanalizacyjnych ? przegląd metod, zalety i wady, weryfikacja obliczeń hydraulicznych
 • Przegląd obowiązującego ustawodawstwa (unijnego i krajowego) oraz norm z zakresu projektowania sieci, instalacji
  i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych
 • Weryfikacja projektów sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w aspekcie zastosowanych rozwiązań
 • Zastosowanie ujęcia systemowego w procesie projektowania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
 • Projektowanie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych z użyciem technologii BIM
 • Zastosowanie nowoczesnych materiałów i technologii w projektowaniu sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych
  i kanalizacyjnych z uwzględnieniem trendów światowych
 • Zarządzanie wodami powierzchniowymi

 • II. Gazownictwo

 • Przepisy, normy, standardy techniczne w gazownictwie
 • Omówienie zakresu i zawartości projektu sieci i projektu instalacji gazowej
 • Nowe technologie w gazownictwie (LNG, CNG, H2 i ogniwa paliwowe)
 • Warunki wejścia w teren dla budowy sieci wysokiego i średniego ciśnienia (omawiane kwestie: projekt, pozwolenie
  na budowę, wejście w teren wykonawcy, pozwolenie na użytkowanie)
 • Symulacja sieci gazowych
 • Problemy w trakcie budowy gazociągu wysokiego ciśnienia ? doświadczenia firmy budowlanej
  (wady i błędy w projektach)
 • System oceny zgodności dla wyrobów stosowanych do budowy sieci i instalacji gazowych oraz odbiorników gazu
 • Wspomaganie komputerowe w procesie projektowania instalacji i sieci gazowych z użyciem technologii BIM

 • III. Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja i Klimatyzacja

 • Nowe inicjatywy europejskie w zakresie oceny wydzielania związków niebezpiecznych z wyrobów budowlanych
  a jakość powietrza wewnętrznego
 • Interpretacja przepisów w świetle praktyki projektowania instalacji wentylacji
 • Praktyczne zastosowanie przepisów przeciwpożarowych przy projektowaniu instalacji wentylacji pożarowej
 • Projektowanie systemów HVAC z użyciem technologii BIM
 • Zakres i zawartość projektu budowlanego i wykonawczego instalacji HVAC
 • Zasobniki ciepła w systemach ciepłowniczych
 • Ogrzewanie i wentylacja obiektów przemysłowych z zastosowaniem niskotemperaturowych źródeł ciepła
 • Energooszczędność w aspekcie rosnących wymagań dotyczących separacji tłuszczu w wentylacji kuchni
 • Mocowania instalacji rurowych z uwzględnieniem konieczności kompensacji termicznej
 • Charakterystyka energetyczna budynków. Praktyka obliczeń i przyjmowanych założeń w celu osiągnięcia wartości współczynników EP określonych w Warunkach Technicznych
 • W poszukiwaniu energooszczędności w instalacjach wody lodowej
 • Stropy Aktywne ? energooszczędne rozwiązanie ogrzewania i chłodzenia budynków biurowych
 • Innowacyjne rozwiązania instalacji wodociągowych oraz grzewczo-chłodzących Uponor

————————————————————————————————————————————————————————-

Partnerem Strategicznym Warsztatów jest
Armstrong

Partnerem Platynowym Warsztatów jest
uponor_s

 

————————————————————————————————————————————————————————-