Rada Programowa

 • Piotr Bartkiewicz – Przewodniczący Głównej Sekcji Ciepłownictwa, Ogrzewnictwa, Wentylacji i Inżynierii Atmosfery; PZITS
 • Ryszard Błażejewski – Profesor zwyczajny; Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Andrzej Chudziak ? Dyrektor; Gdańskie Melioracje Sp. z o.o.
 • Lidia Dąbek – Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki; Politechnika Świętokrzyska
 • Sławczo Denczew – Przewodniczący Głównej Sekcji Wodociągów i Kanalizacji; PZITS
 • Wiesława Głodkowska – Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji; Politechnika Koszalińska
 • Katarzyna Ignatowicz – Prodziekan ds. Studenckich i Dydaktyki Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska; Politechnika Białostocka
 • Jacek Jaworski – Zastępca Dyrektora ds. Gazownictwa; Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
 • Janusz Jeżowiecki – Profesor zwyczajny; Politechnika Wrocławska
 • Grzegorz Kaczor ? Adiunkt; Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 • Dobrosława Kaczorek ? Adiunkt; Instytut Techniki Budowlanej
 • Krystyna Korniak-Figa ? Prezes; PZITS
 • Janusz Kotowicz – Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki; Politechnika Śląska
 • Wojciech Kowalski – Członek Zarządu; Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz ? System S.A.
 • Teresa Kubiak – Przewodnicząca Głównej Sekcji Gospodarki Odpadami; PZITS
 • Jacky Lacombe ? Prezes; Veolia Energia Warszawa S.A.
 • Mieczysław Menżyński – Vice Prezes; PZITS
 • Bogdan Mizieliński – Profesor zwyczajny; Politechnika Warszawska
 • Maciej Mrowiec – Prorektor ds. innowacji i rozwoju; Politechnika Częstochowska
 • Tomasz Mróz – Dziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska; Politechnika Poznańska
 • Elżbieta Nachlik – Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Andrzej Osiadacz – Profesor zwyczajny; Politechnika Warszawska
 • Jan Pawełek – Profesor zwyczajny; Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 • Andrzej Pieniążek – Sekretarz Generalny; PZITS
 • Janusz Różalski ? Prezes; Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
 • Stanisław Rychlicki – Profesor zwyczajny; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
 • Adam Skardowski – Przewodniczący Komisji Głównej; PZITS
 • Krzysztof Stelągowski – Przewodniczący Głównej Sekcji Techniki Instalacyjnej w Szpitalnictwie i Balneotechniki; PZITS
 • Jerzy Stopa – Profesor zwyczajny; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
 • Ziemowit Suligowski – Profesor zwyczajny; Politechnika Gdańska
 • Edward Szczechowiak – Profesor zwyczajny; Politechnika Poznańska
 • Jerzy Szymańczyk ? Prezes; Stowarzyszenie Unia Uzdrowisk Polskich
 • Janusz Tokarzewski – Przewodniczący Głównej Sekcji Gazownictwa; PZITS
 • Igor Wasilewski – Prezes Zarządu; PERN ?Przyjaźń? S.A
 • Krzysztof Wojdyga – Dziekan Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska; Politechnika Warszawska
 • Janusz Wojtkowiak – Profesor zwyczajny; Politechnika Poznańska
 • Marian Wojtkowski – Członek honorowy; PZITS
 • Ewa Zaborowska ? Adiunkt; Politechnika Gdańska

————————————————————————————————————————————————————————-

Partnerem Strategicznym Warsztatów jest
Armstrong

Partnerem Platynowym Warsztatów jest
uponor_s
 

————————————————————————————————————————————————————————-